Danh mục bài viết

Cập nhật 16/2/2020 - 17:19 - Lượt xem 298

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 16/02/2020

Ngày 16/02/2020, cộng đoàn các Giáo xứ Xuân Hoà đã đến công trình đóng góp công sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh Vũ Văn

Ninh

Xuân Hòa

Nhà xứ

2

Đaminh Vũ Văn

Lục

Xuân Hòa

Nhà xứ

3

Đaminh Vũ Văn

Kiểu

Xuân Hòa

Nhà xứ

4

Đaminh Vũ Văn

Kiệm

Xuân Hòa

Nhà xứ

5

Đaminh Vũ Văn

Hiểu

Xuân Hòa

Nhà xứ

6

Phê-rô Phạm Văn

Truyền

Xuân Hòa

Nhà xứ

7

Đaminh Nguyễn Văn

Luân

Xuân Hòa

Nhà xứ

8

Vinh-sơn Vũ Văn

Kiêm

Xuân Hòa

Nhà xứ

9

Maria Vũ Thị

Vẻ

Xuân Hòa

Nhà xứ

10

Đaminh Đinh Văn

Giang

Xuân Hòa

Nhà xứ

11

Đaminh Vũ Văn

Kiều

Xuân Hòa

Nhà xứ

12

Giuse Trần Văn

Đạt

Xuân Hòa

Nhà xứ

13

Đaminh Vũ Văn

Khứ

Xuân Hòa

Nhà xứ

14

Phê-rô Nguyễn Văn

Công

Xuân Hòa

Nhà xứ

15

Vinh-sơn Trịnh Văn

Tuy

Xuân Hòa

Nhà xứ

16

Đaminh Vũ Văn

Tiệp

Xuân Hòa

Nhà xứ

17

Phê-rô Nguyễn Văn

Việt

Xuân Hòa

Nhà xứ

18

Phê-rô Nguyễn Quốc

Văn

Xuân Hòa

Nhà xứ

19

Maria Trịnh Thị

Tin (Thiêm)

Xuân Hòa

Nhà xứ

20

Phê-rô Nguyễn Văn

Thìn

Xuân Hòa

Nhà xứ

21

Phê-rô Vũ Văn

Tản

Xuân Hòa

Nhà xứ

22

Đaminh Đinh Văn

Thiệp

Xuân Hòa

Nhà xứ

23

Phê-rô Nguyễn Văn

Đoán

Xuân Hòa

Nhà xứ

24

Giuse Phạm Văn

Khải

Xuân Hòa

Nhà xứ

25

Phê-rô Vũ Văn

Rất

Xuân Hòa

Nhà xứ

26

Đaminh Nguyễn Văn

Sơn

Xuân Hòa

Nhà xứ

27

Giuse Nguyễn Văn

Phức

Xuân Hòa

Nhà xứ

28

Phê-rô Đinh Văn

Hiệu

Xuân Hòa

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm