Danh mục bài viết

Cập nhật 15/2/2020 - 20:27 - Lượt xem 304

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 15/02/2020

15/02/2020, tại công trình Chủng viện Mỹ Đức, các Giáo xứ Cam Châu và Vạn Đồn đến chung tay góp sức để xây dựng công trình.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 
 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Gioan B. Bùi Viết

Thính

Cam Châu

Nhà xứ

2

Gioan B. Bùi Như

Thiến

Cam Châu

Nhà xứ

3

Vinh-sơn Nguyễn Văn

Thoan

Cam Châu

Nhà xứ

4

Gioan B. Phạm Đức

Mỹ

Cam Châu

Nhà xứ

5

Gioan B. Phạm Đức

Tồn

Cam Châu

Nhà xứ

6

Gioan B. Phạm Đức

Mộc

Cam Châu

Nhà xứ

7

Gioan B. Phạm Đức

Kết

Cam Châu

Nhà xứ

8

Gioan B. Bùi Như

Phòng

Cam Châu

Nhà xứ

9

Gioan B. Phạm Đức

Năng

Cam Châu

Nhà xứ

10

Gioan B. Phạm Đức

Diện

Cam Châu

Nhà xứ

11

Gioan B. Phạm Hữu

Cam Châu

Nhà xứ

12

Gioan B. Đoàn Viết

Tân

Cam Châu

Nhà xứ

13

Gioan B. Bùi Như

Mười

Cam Châu

Nhà xứ

14

Gioan B. Phạm Đức

Đoàn

Cam Châu

Nhà xứ

15

Gioan B. Phạm Đức

Tuyển

Cam Châu

Nhà xứ

16

Gioan B. Phạm Đức

Hiếu

Cam Châu

Nhà xứ

17

Maria Phạm Thị

Màu

Cam Châu

Nhà xứ

18

Maria Đoàn Thị

Thít

Cam Châu

Nhà xứ

19

Maria Bùi Thị

Thi

Cam Châu

Nhà xứ

20

Maria Phạm Thị

Tiếp

Cam Châu

Nhà xứ

21

Maria Phạm Thị

Liễu

Cam Châu

Nhà xứ

22

Maria Phạm Thị

Tới

Cam Châu

Nhà xứ

23

Gioan B. Bùi Viết

Trường

Cam Châu

Nhà xứ

24

Gioan B. Phạm Đức

Tám

Cam Châu

Nhà xứ

25

Gioan B. Đoàn Viết

Diễn

Cam Châu

Nhà xứ

26

Gioan B. Lê Ngọc

Cam Châu

Nhà xứ

27

Gioan B. Phạm Đức

Anh

Cam Châu

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Micae Bùi Sỹ

Hạnh

Vạn Đồn

Nhà Xứ

2

Micae Bùi Sỹ

Tùng

Vạn Đồn

Nhà Xứ

3

Micae Bùi Sỹ

Lượng

Vạn Đồn

Nhà Xứ

4

Micae Bùi Trọng

Hiển

Vạn Đồn

Nhà Xứ

5

Phê-rô Bùi Trọng

Đúng

Vạn Đồn

Ngoại Trình

6

Giuse Trần Đình

Long

Vạn Đồn

Diêm Điền

7

Phao-lô Trần Đình

Giao

Vạn Đồn

Tu Trình

8

Phao-lô Trần Đình

Thông

Vạn Đồn

Tu Trình

9

Raphaen Phạm Thế

Hòa

Vạn Đồn

Quảng Lạp

10

Raphaen Phạm Xuân

Giang

Vạn Đồn

Quảng Lạp

11

Raphaen Phạm Xuân

Tuấn

Vạn Đồn

Quảng Lạp

12

Raphaen Phạm Xuân

Muôn

Vạn Đồn

Quảng Lạp

13

Gioan 

Tào

Vạn Đồn

Bình Lạng

14

Gioan 

Thuân

Vạn Đồn

Bình Lạng

15

Gioan 

Long

Vạn Đồn

Bình Lạng

16

Gioan 

Khánh (A)

Vạn Đồn

Bình Lạng

17

Gioan 

Khánh (B)

Vạn Đồn

Bình Lạng

18

Gioan 

Nhật Anh

Vạn Đồn

Bình Lạng

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm