Danh mục bài viết

Cập nhật 29/2/2020 - 10:48 - Lượt xem 1243

Ý cầu nguyện tháng 02 năm 2020

Cầu nguyện cho toàn thế giới biết lắng nghe tiếng than khóc của những người di dân:

Chúng ta hãy cầu xin cho tiếng than khóc của anh chị em di dân, là nạn nhân của việc buôn bán người trái phép, được lắng nghe và quan tâm thoả đáng.