Danh mục bài viết

Cập nhật 16/12/2019 - 5:23 - Lượt xem 4682

Ngày 17/12 - Mùa Vọng

"Gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít".

 

Tin Mừng: Mt 1, 1-17

Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara bởi bà Thamar; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Ðavít.

Ðavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.

Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Sala-thiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô.

Vậy, từ Abraham đến Ðavít có tất cả mười bốn đời, từ Ðavít đến cuộc lưu đày ở Babylon có mười bốn đời, và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Kitô có mười bốn đời.

 

 

Suy niệm 1: Từ Bà, Đức Giêsu được sinh ra _ Lm Ant. Nguyễn Cao Siêu, SJ.

Chúng ta bước vào một giai đoạn mới để mừng lễ Giáng Sinh, 
mừng Mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người cách trọn vẹn. 
Làm người là có một gia phả. 
Thánh Matthêu đã muốn viết một gia phả dài của Đức Giêsu Kitô, 
không phải một cách hết sức chính xác và đầy đủ theo nghĩa lịch sử, 
nhưng mang nặng ý nghĩa thần học. 
Matthêu muốn cho thấy Đức Giêsu là con của cụ tổ Abraham, 
và cuộc đời Ngài gắn kết với Ítraen, dân được tuyển chọn. 
Ngài cũng là Con của vua Đavít, nên Ngài có cơ sở để là Đấng Kitô. 
Làm người là sống trong dòng lịch sử một dân tộc 
với tất cả những thăng trầm và biến động của nó. 
Matthêu chia lịch sử dân Do-thái làm ba thời kỳ. 
Thời kỳ chuẩn bị cho bước đầu của vương triều vua Đavít (cc. 2-6a), 
thời kỳ trị vì của các vua thuộc dòng Đavít (cc. 6b-11), 
và thời kỳ sau lưu đầy, khi vương quyền Đavít đã mai một (cc. 12-16). 
Mỗi thời kỳ mười bốn đời, nghĩa là hai lần bẩy, một con số linh thánh. 
Đức Kitô đã đằm mình trong dòng lịch sử này. 
Ngài là người cuối của gia phả, nhưng lại là nhân vật trung tâm (c.16-17). 
Tất cả lịch sử của dân tộc Ítraen cũng là lịch sử cứu độ. 
Dòng lịch sử cứu độ này đã lên đến tuyệt đỉnh nơi Đức Giêsu Kitô. 
Nơi Ngài, Thiên Chúa đã đưa lịch sử nhân loại đến chỗ thành tựu. 
Trong gia phả Đức Giêsu có tên một số phụ nữ. 
Đó là chuyện lạ, vì người Do-thái thường chỉ để tên người cha. 
Trừ Đức Maria, bốn phụ nữ kia đều có gốc dân ngoại. 
Ta-ma và Ra-kháp gốc Canaan, Rút gốc Mô-áp, vợ Urigia người Hít-tít. 
Các phụ nữ này đều có hoàn cảnh khác thường. 
Ta-ma giả làm điếm để ngủ với cha chồng là Giu-đa, 
hầu sinh con cho nhà chồng (St 38). 
Ra-kháp là một cô điếm ở Giêricô, đã giúp Giosuê chiếm Canaan (Gs 2). 
Bét-sa-bê, vợ của Urigia, đã ngoại tình và lấy vua Đavít (2Sm 11-12). 
Rút đã lấy ông Bô-át là người bà con gần, để nối dõi cho chồng (R 1-4). 
Đức Giêsu đã là con cháu của các phụ nữ khác thường này. 
Ngài cũng mang trong mình chút dòng máu của dân ngoại. 
Cuộc sinh hạ của Đức Kitô cũng khác thường. 
Mátthêu diễn tả một cách tinh tế như sau: 
“Gia-cóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, 
từ bà Đức Giêsu được sinh ra, cũng gọi là Đức Kitô” (c. 16). 
Như thế Con Thiên Chúa đã có một người mẹ để trọn vẹn là người. 
Ngài có cha nuôi là thánh Giuse để được thuộc về dòng Đavít. 
Làm người cần được sống trong bầu khí gia đình để lớn lên. 
Gia phả của Đức Giêsu nhắc tôi về gia phả của chính mình. 
Cũng với những bóng tối của lưu đày, với bao bất thường và vấp ngã. 
Chỉ mong trong cuộc đời tôi, gia đình tôi, dân tộc tôi, có mặt Giêsu. 

Lạy Cha từ ái, 
đây là niềm tin của con. 
Con tin Cha là Tình yêu, 
và mọi sự Cha làm đều vì yêu chúng con. 
Cả những khi Cha mạnh tay cắt tỉa, 
cả những khi Cha thinh lặng hay vắng mặt, 
cả những khi Cha như chịu thua sức mạnh của ác nhân, 
con vẫn tin Cha là Cha toàn năng nhân ái. 
Con tin Cha không chịu thua con về lòng quảng đại, 
chẳng để con thiệt thòi khi dám sống cho Cha. 
Con tin rằng nơi lòng những người cứng cỏi nhất 
cũng có một đốm lửa của sự thiện, 
được vùi sâu dưới những lớp tro. 
Chỉ một ngọn gió của tình yêu chân thành 
cũng đủ làm đốm lửa ấy bừng lên rạng rỡ. 
Con tin rằng chẳng có giọt nước mắt nào vô ích, 
thế giới vẫn tồn tại nhờ hy sinh thầm lặng của bao người. 
Con tin rằng chiến thắng cuối cùng thuộc về Ánh sáng. 
Sự Sống và Tình yêu sẽ chiếm ngự địa cầu. 
Con tin rằng dòng lịch sử của loài người và vũ trụ 
đang chuyển mình tiến về với Cha, 
qua trung gian tuyệt vời của Chúa Giêsu 
và sức tác động mãnh liệt của Thánh Thần. 
Con tin rằng dần dần mỗi người sẽ gặp nhau, 
vượt qua mọi tranh chấp, bất đồng, 
mọi dị biệt, thành kiến, 
để cùng nắm tay nhau đi qua sa mạc cuộc đời 
mà về nhà Cha là nơi hạnh phúc viên mãn. 
Lạy Cha, đó là niềm tin của con. 
Xin Cha cho con dám sống niềm tin ấy. Amen. 

 

 

Suy niệm 2: Mầu nhiệm ân sủng và tội lỗi _ Tu sĩ Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.

Hôm nay, Phụng vụ Giáo Hội chuyển sang phần hai của Mùa Vọng. Tức là thời gian chuẩn bị cho việc đón Chúa trở nên gần hơn trước. Tuy nhiên, Tin Mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta biết về gia phả của Đức Giêsu, không chỉ nhằm mục đích cung cấp cho chúng ta thông tin về lai lịch dòng tộc của Đức Giêsu, mà còn mặc khải cho chúng ta biết về tình thương và ân sủng của Thiên Chúa ngang qua mầu nhiệm về tội lỗi của dòng tộc này. Mặt khác, cũng cho chúng ta thấy lối nhìn và cách hành xử của Thiên Chúa khác xa lối nhìn và suy nghĩ của con người.

Toàn bộ gia phả cho thấy: lòng từ bi của Thiên Chúa trải dài qua muôn thế hệ. Vì thế, cách thế Người gọi và chọn những người cộng tác trong chương trình này cũng rất đặc biệt. Không nằm trong lý luận của con người. Chẳng hạn như việc tổ phụ Abraham, thay vì ông chọn trưởng tử Ismael, con của bà Aggar, thì lại chọn Isaac là đứa con của lời hứa, con của bà Sara, vợ của ông. Rồi, đến lượt Isaac muốn chúc lành cho trưởng nam Esau, nhưng rốt cuộc đành chúc lành cho Giacóp, theo một ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa. Hay như Giacóp, đã không chọn Ruben, con trưởng,  hoặc chọn Giuse, người được ông yêu thương nhất, hơn nữa Giuse cũng là người tài giỏi, có tình thương và đại lượng hơn mọi anh em khác, nhưng Giacóp lại chọn Giuđa là người đã bày binh bố trận bắt cóc Giuse và bán sang Aicập!

Sang thời quân chủ, chúng ta thấy các vua trước lưu đầy nằm trong gia phả đa số là những người tội lỗi, bất nhân, thất trung, chỉ có hai vị trung thành với Thiên Chúa mà thôi, đó là: Ezechiel và Geroboam. Sau thời lưu đầy cũng chỉ có hai là vua: Salathiel và Zorobabel.

Ngay cả vua thánh Đavít, người được nhắc đến nhiều cũng là người mang trong mình tội lỗi!

Rồi đến các phụ nữ, chúng ta thấy các bà cũng đại đa số là những người bất hợp luật như: Tamar là một phụ nữ tội lỗi, Racab là một gái mại dâm, Rut là một người ngoại bang và người đàn bà cuối cùng được nhắc đến trong gia phả chính là Betsabea mà vua Đavit đã ngoại tình.

Như vậy, trong gia phả của Đức Giêsu, chúng ta có thể ví như là một dòng suối ô nhiễm, nó chỉ được trở nên trong sạch, tinh tuyền khi có sự xuất hiện của Đức Maria, thánh cả Giuse, Đức Giêsu. Khi Đức Giêsu xuất hiện, chúng ta thấy dòng suối cứu độ được chảy ngược dòng và xuôi dòng để gội sạch tội lỗi của tổ tiên trong quá khứ cũng như hậu sinh sau này.

Khi đọc lại gia phả của Đức Giêsu, chúng ta khám phá ra ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa trong việc bày tỏ tình thương của Người ngay trong lịch sử gồm nhiều người tội lỗi, và như thế, chúng ta có quyền hy vọng vào tình thương của Ngài, mặc dù chúng ta đều là những người bất xứng.... Hơn nữa, chúng ta được nhập đoàn không phải với những người tội lỗi và cứ đi theo những hành vi của họ, nhưng với đoàn dân, những người mang trong mình niềm hy vọng cứu chuộc.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy cất cao lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã làm nên những điều kỳ diệu trong lịch sử cứu độ, mà chúng ta là những thành phần trong lịch sử mầu nhiệm này.

Mặt khác, mời gọi chúng ta có lòng cảm thông với những người tội lỗi và giúp họ vươn lên trong ân sủng của Thiên Chúa, vì: ở đâu tội lỗi tràn đầy, thì ở đó ân sủng của Thiên Chúa chứa chan gấp bội. Bởi lẽ, thánh nhân nào cũng có quá khứ và tội nhân nào cũng có tương lai.

Như vậy, chúng ta nhận thấy rõ rằng: không ai và không có gì có thể ngăn cản được tình yêu của Thiên Chúa.

Hơn nữa, qua trình thuật về gia phả của Đức Giêsu, chúng ta thấy rất rõ hoàn toàn không phải do công trạng của người này hay người kia mà Thiên Chúa ban ơn cứu độ, nhưng chính yếu là do lòng thương xót của Thiên Chúa.

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con. Tình thương Chúa thật bao la và lòng từ bi Chúa vô tận. Xin Chúa ban cho chúng con ý thức mình bất xứng nhưng lại được Thiên Chúa yêu thương. Từ đó chúng con luôn mang trong mình niềm hy vọng được Chúa cứu độ. Amen.

 

 

Suy niệm 3: Gia phả Chúa Giêsu 

Bài tin mừng hôm nay đề cập đến ba danh hiệu trọng đại: Abraham, Davit, Giêsu. Abraham là người đã lãnh nhận lời hứa và đức tin để trở thành cha của những kẻ tin. Davit là người đã nhân danh Chúa  các đạo binh chiến đấu cho Đấng tối cao và  biến Yêrusalem nên thành trì Thiên Chúa . Chúa Giêsu  là đấng đã dích thân thực hiện mọi lời hứa, hình thành một dân tộc ưu tú gồm những kẻ tin vào Ngài, chiến thắng quân thù thiêng liêng của Thiên Chúa, xây đắp Yêrusalem mới và vương quốc thiêng liêng.

Qua việc Ngôi Lời Nhập thể làm người, Thiên Chúa đã hạ mình xuống giữa nhân loại,mang lấy giòng lịch sử và quá khứ của nhân loại cũng như thừa kế gia tài qua các thế hệ. Đó là bản lý lịch chính thức. Xét theo máu mủ, Ngài sinh ra từ dòng dõi Davit, thuộc vể một dân tộc, trong đó không thiếu những bậc tổ tiên là người tội lỗi và ngoại giáo, như Davit, Salomon,Tamar, Rahab, Bethsabê, Ruth. Đó là những yếu tố rất tầm thường, nhưng đã được Thiên Chúa dùng để thực hiện chương trình Ngài, vì Thiên Chúa đã hứa và trung thành hoàn tất lời hứa.

Như thế, bên trong bản gia phả khô khan, đã hàm ngụ một Tin mừng "Thiên Chúa đã nhập thể trong Đức Kitô" bất chấp những khiếm khuyết và tội lỗi của nhân loại. Bài mở đầu Tin mừng Matthêu còn gây cho ta một xác tin : Thiên Chúa có thể nhìn đến và xử dụng chúng ta, không gì có thể cưỡng lại được ý định của Ngài, dù đó là quá khứ đen tối hay sự bất toàn của chúng ta. Bởi vì trong Đức Kitô, Đấng được xức dầu của Thiên Chúa, những gì hèn hạ đã trở nên cao trọng, những gì xấu xa được thanh tẩy, những gì vô nghĩa mặc một giá trị, và những gì trần tục sẽ được thần linh hóa.

 

 

Suy niệm 4: Hướng về Đấng Cứu Thế

Để giúp cho các con cái chuẩn bĩ trực tiếp hơn cho việc đón Chúa, Phụng vụ của Giáo Hội tổ chức tuần bát nhật đặc biệt. Mục đích của tuần bát nhật này là hướng chúng ta về Đấng Cứu Thế và về ơn cứu rỗi mà Ngài đem đến.

Hôm nay lời Chúa giới thiệu với chúng ta lai lịch của Đấng cứu thế bằng một bản gia phả.Theo đó thì, Đấng Cứu Thế thuộc dòng dõi Abraham và David.

Nhưng thực ra, Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, chẳng hề có liên hệ huyết nhục nào với dòng dõi đó cả. Điều này chúng ta có thể thấy qua việc bản gia phả dừng lại ở nơi thánh Giuse. Thánh sử Mathêu viết:”Giacop sinh Giuse”.

Nếu Chúa Giêsu thực sự thuộc dòng dõi này theo huyết nhục thì Thánh sử sẽ phải viết tiếp : Giuse sinh Giêsu.

Đàng này, ở đây, khi viết đến Giuse thì ngưng và cho biết Giuse là bạn của Maria, mẹ Chúa Giêsu.

Như vậy, Chúa Giêsu không do dòng dõi Abraham và David sinh ra mà dòng dõi đó chỉ có diễm phúc được nhận Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, thuộc dòng dõi mình.

Diễm phúc đó đến với dòng dõi này hoàn toàn là do lòng thương nhưng không của Thiên Chúa, được thể hiện qua lời Ngài đã hứa với tổ phụ Abraham và David.

Nói rằng, diễm phúc đó hoàn toàn do tình thương nhưng không của Thiên Chúa, vì trong bản gia phả, chúng ta thấy đó là một dòng dõi tội lổi, gồm  những con người xác thịt hay chết, đầy yếu hèn.

Bốn người trong bản gia phả mà thánh sử Mathêu ghi lại đã làm nổi bật tính cách tội lỗi của dòng dõi này. Bốn người đó là: 

Thamar, người nhờ mưu mô đã có con với bố chồng như được ghi trong Sách khởi nguyên 38,1-30.

Raad, một kỹ nữ như được cho biết trong sách Giosuê.( 2,6)

Bethsabê, vợ của Uria, người đàn bà đã ngoại tình với David, mẹ của Salomon( 2Sm.11 )

Rut, một bà góa ngoại giáo (Rut.4,12 )

Rõ ràng là tình thương của Thiên Chúa đã đi trước mà kén chọn dòng dõi này cho Đấng Cứu Thế, con của Ngài.

Ngày nay tình thương đó của Thiên Chúa vẫn còn dành để cho chúng ta. Ngài cũng chọn chúng ta, đưa chúng ta vào dòng dõi của Đấng Cứu Thê,Ơ để trở thành anh chị em với Đầng Cứu Thê,Ơ bằng ơn thánh của Ngài.

Chính vì thế mà mọi tư tưởng, mọi hành vi trong cuộc sống của chúng ta phải hướng về Ngài để xứng đáng hưởng tình yêu thương đó của Thiên Chúa.

Thánh lễ mà chúng ta cử hành đây, là một trong những việc hướng về Chúa Giêsu rõ ràng nhất. Chúng ta hãy bắt tay vào việc đó giờ này, bằng cách quay lưng lại với tội lỗi, được thể hiện qua việc thống hối ăn năn về những lỗi lầm và thiếu sót của chúng ta. 

 

 

Suy niệm 5: Đứng trước mầu nhiệm Thiên Chúa

Thánh Sử Tin Mừng Matthêô mở đầu chứng từ về Đức Giêsu Con Thiên Chúa với những lời sau đây: gia phả đức Giêsu Kitô, Con Vua Đavit, Con của Abraham..." (Mt l.l).

"Sách gia phả này chứa đựng những lời loan báo chủ yếu về Cựu Ước và Tân Ước. Lời loan báo ấy là lời loan báo về lòng từ bi Chúa đang và sẽ trải dài từ đời này sang đời khác, "vì lòng từ bi của ngài tồn tại muôn đời" (Cf Tv 100,5; l36).

Mầu nhiệm của tiếng Chúa gọi.

Điều gây chú ý đầu tiên khi đọc vãn bản này là mầu nhiệm của tiếng Chúa gọi, sự chọn lựa của Thiên Chúa có tính cách nhưng không và dầy tình thương, không thể hiểu được theo những lý luận của lý trí, và nhiều khi còn là điều gây gương mù nữa.

Chẳng hạn, trong sách gia phả Đức Giêsu Kitô, chúng ta thấy Abraham thay vì chọn trưởng tử Ismael, con của bà Aggar, thì lại chọn Isaac, con của lời hứa, con của bà Sa ra, vợ của ông. Rồi, đến lượt Isaac muốn chúc lành cho trưởng nam Esau, nhưng rốt cuộc đành chúc lành cho Gia cóp, theo một ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa.

Giacóp cũng không trực tiếp thông truyền sự nối giòng dẫn tới Đấng Messia. Ông đã không chọn Ruben, con trưởng, hoặc chọn Giuse, người được ông yêu thương nhất, người giỏi giang hơn tất cả các anh em, người đã tha thứ cho anh em mình và cứu họ thoát khỏi nạn đói ở Ai Cập. Nhưng chọn Giuđa, người con thứ tư, người đã cùng với các anh em khác chịu trách nhiệm về việc bán Giuse cho các lái buôn đưa sang Ai Cập.

Mầu nhiệm cao cả về việc Thiên Chúa chọn lựa tiền nhân của Đấng Messia bắt đầu làm cho chúng ta chú ý. Trang Tin Mừng này soi sáng mầu nhiệm ơn gọi của chúng ta.

"Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con" (Gv 15,16). Chúng ta không được chọn vì công trạng của mình, nhưng chỉ vì lòng từ bi của Chúa. Chúa nói: ta đã yêu thương con bằng tình yêu đời đời" (Ger 3,1,3). Đó là điều làm cho chúng ta an tâm. "Từ lòng mẹ, Chúa đã gọi tôi" (Is 49,1). Điều làm cho chúng ta hãnh diện, đó là ý thức mình được gọi và được chọn vì tình thương.

Mầu nhiệm của tội lỗi và ân sủng

Nếu chúng ta xét tên của các Vua ở trong sách gia phả Đức Giêsu, chúng ta có thể nhận thấy rằng chỉ có hai vị là trung thành với Thiên Chúa, đó là Ezechiel và Geroboam. Những vua khác đều là những kẻ thờ thần tượng, vô luân, sát nhân...  Cả trong thời kỳ sau cuộc lưu đày, trong số các vua được kể tên, chúng ta chỉ thấy có hai người còn trung thành với Chúa, đó là Salathiel và Zorobabel. Những vua khác đều là những kẻ tội lỗi hoặc không được biết đến.

Nơi Đavit, người nổi danh nhất trong các vua đã sinh ra Đấng Messia, sự thánh thiện và tội lỗi xen lẫn nhau: với nước mắt cay đắng, ngài xưng thú trong Thánh Vịnh các tội ngoại tình và sát nhân, nhất là trong Thánh Vịnh 50, một ca vịnh trở thành kinh nguyện thống hối thường được dùng trong phụng vụ của Giáo Hội.

Cả những phụ nữ mà Mathêu nêu tên trong đầu sách Tin Mừng của ngài như những người mẹ thông truyền sự sống, từ cung lòng phúc lành của Thiên Chúa cũng gợi lên nơi chúng ta một sự xúc động.

Tất cả họ đều là những phụ nữ ở trong những hoàn cảnh bất hợp lệ: Tamar là một phụ nữ tội lỗi, Racab là một gái mãi dâm, Rut là một người ngoại bang và về người phụ nữ thứ tư, người ta không dám nêu danh, và chỉ nói "đó là vợ của ông Uria" . Người đàn bà đó chính là bà Betsabea mà vua Đavit đã ngoại tình.

Tuy nhiên, dòng lịch sử tràn đầy tội lỗi và tội ác như thế đã trở thành một nguồn nước trong, khi càng đến gần thời gian sung mãn: đến Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, và đến Chúa Giêsu, Đấng Messia. Nơi các Ngài tất cả các thế hệ được cứu chuộc.

Danh sách những người tội lỗi mà Mathêu nêu rõ trong gia phả của Chúa Giêsu không được gây gương mù cho chúng ta. Trái lại, gia phả ấy tuyên dương mầu nhiệm từ bi của Thiên Chúa. Chúng ta thấy trong Tân Uớc, Chúa Giêsu đã chọn Phêrô, người đã chối Ngài, và chọn Phaolô, người đã bách hại Ngài. Vậy mà các vị lại trở nên những cột trụ cửa Giáo Hội. Trong thế gian này, khi một dân tộc viết lịch sử chính thức của mình, họ thường nói về những chiến thắng đã đạt được, những vị anh hùng, hoặc sự cao cả của mình... Quả là một trường hợp duy nhất, thật dáng ngưỡng mộ và tuyệt vời, khi thấy một dân tộc không hề dấu diếm những tội lỗi của tiền nhân trong lịch sự chính thức của mình.

Mầu nhiệm của hy vọng

Toàn thể Cựu ước hướng về hy vọng:

Chúa đến để thiết lập Nước của ngài,

Chúa đến để tái lập Giao ước,

Chúa đến để lập một dân mới, 

để xây dựng một Jerusalem mới, 

để kiến thiết một đền thờ mới,

Chúa đến để tái tạo thế giới.

Với biến cố nhập thể, Nước ấy đã tới, thời gian viên mãn đã tới. Nhưng Đức Giêsu nói với chúng ta rằng Nước ấy đang tăng trưởng từ từ, âm thầm, như một hạt cải.. . Giữa sự viên mãn của thời gian và tận thế, Giáo Hội đang hành trình như một Dân tộc hy vọng.

Văn hào Charles Péguy đã nói: "Đức​ tin làm cho tôi hài lòng hơn cả là niềm hy vọng " (Le porche du mystère de la deuxième vertu, Abbeville 1954. 81è édition, p.15). Đúng vậy, vì trong hy vọng, đức tin vốn hoạt động nhờ đức ái, mở ra những con đường mới trong tâm hồn con người nhằm hướng đến việc thực hiện một thế giới mới, một nền văn minh tình thương. Đức tin đó mang đến cho thế giới sự sống thần linh của Chúa Ba Ngôi, lối sống và hoạt động của Chúa, như được biểu lộ trong Đức Ktiô và được truyền lại trong Tin Mừng.

Thưa anh em, đó chính là ơn gọi cao cả của chúng ta. Không do công trạng của chúng ta, nhưng vì lòng từ bi của Chúa tồn tại đến muôn đời. Ngày nay, cũng như trong thời Cựu ước và Tân ước lòng từ bi Chúa vẫn hoạt động nơi những người có tinh thần thanh bần, nơi những người khiêm hạ, những người tội lỗi thành tâm trở về cùng Chúa.

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm