Danh mục bài viết

Cập nhật 18/11/2019 - 17:11 - Lượt xem 360

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 17/11/2019

Chúa Nhật, 17/11/2019, ĐCV Thánh Tâm đón chào các Giáo xứ An Lập, Bác Trạch, Chấp Trung và Duyên Tục đến công trình để chung tay góp sức xây dựng ngôi nhà chủng viện.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Chiên

An Lập

Nhà xứ

2

Giuse

Định

An Lập

Nhà xứ

3

Maria

Kha

An Lập

Nhà xứ

4

Giuse

Khâm

An Lập

Nhà xứ

5

Giuse

Lam

An Lập

Nhà xứ

6

Đaminh

Lập

An Lập

Nhà xứ

7

Maria

Qui

An Lập

Nhà xứ

8

Maria

Sen

An Lập

Nhà xứ

9

Giuse

Sự

An Lập

Nhà xứ

10

Giuse

Thê

An Lập

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Catarina

Ban

Bác Trạch

Quảng Châu

2

Phêrô

Cẩn

Bác Trạch

Quảng Châu

3

Giuse

Chỉnh

Bác Trạch

Quân Trạch

4

Giuse

Chuẩn

Bác Trạch

Quân Trạch

5

Batôlômêô

Đàn

Bác Trạch

Vát Cấp

6

Phêrô

Đằng

Bác Trạch

Quảng Châu

7

Maccô

Điệp

Bác Trạch

Phương Trạch

8

Batôlômêô

Dũng

Bác Trạch

Vát Cấp

9

Batôlômêô

Hài

Bác Trạch

Vát Cấp

10

Giuse

Họa

Bác Trạch

Quân Trạch

11

Antôn

Hoài

Bác Trạch

Cao Bác

12

Maria

Hương

Bác Trạch

Vát Cấp

13

Giuse

Lâm (Làm)

Bác Trạch

Cao Bác

14

Giêrônimô

Liên

Bác Trạch

Quảng Châu

15

Catarina

Loan

Bác Trạch

Vát Cấp

16

Batôlômêô

Luyên

Bác Trạch

Vát Cấp

17

Batôlômêô

Mạnh

Bác Trạch

Vát Cấp

18

Giuse

Minh

Bác Trạch

Quân Trạch

19

Catarina

Mừng

Bác Trạch

Quảng Châu

20

Giuse

Nam

Bác Trạch

Quân Trạch

21

Maria

Nga

Bác Trạch

Vát Cấp

22

Maria

Nhài

Bác Trạch

Vát Cấp

23

Batôlômêô

Phương

Bác Trạch

Vát Cấp

24

Giuse

Rạng

Bác Trạch

Quân Trạch

25

Philomena

Rường

Bác Trạch

Cao Bác

26

Phêrô

Ruyên

Bác Trạch

Quảng Châu

27

Giuse

Ruyến

Bác Trạch

Quân Trạch

28

Catarina

Sen

Bác Trạch

Vát Cấp

29

Đaminh

Tài

Bác Trạch

Cao Bác

30

Maccô

Tài

Bác Trạch

Phương Trạch

31

Giuse

Tâm

Bác Trạch

Quân Trạch

32

Phêrô

Tâm

Bác Trạch

Quảng Châu

33

Luca

Tầm

Bác Trạch

Công Bồi

34

Giuse

Tân

Bác Trạch

Quân Trạch

35

Batôlômêô

Thậm

Bác Trạch

Vát Cấp

36

Batôlômêô

Thành

Bác Trạch

Vát Cấp

37

Batôlômêô

Thành

Bác Trạch

Vát Cấp

38

Giuse

Thành

Bác Trạch

Quân Trạch

39

Catarina

Thảo

Bác Trạch

Quảng Châu

40

Phêrô

Thiềm

Bác Trạch

Quảng Châu

41

Giuse

Thiên

Bác Trạch

Quân Trạch

42

Batôlômêô

Thủy

Bác Trạch

Vát Cấp

43

Phêrô

Thuyết

Bác Trạch

Quảng Châu

44

Phêrô

Tiện

Bác Trạch

Quảng Châu

45

Catarina

Tin

Bác Trạch

Vát Cấp

46

Batôlômêô

Tình

Bác Trạch

Vát Cấp

47

Giuse

Tỉnh

Bác Trạch

Quân Trạch

48

Giuse

Toán

Bác Trạch

Quân Trạch

49

Catarina

Tốt

Bác Trạch

Vát Cấp

50

Giuse

Tuynh

Bác Trạch

Quân Trạch

51

Giuse

Vận

Bác Trạch

Quân Trạch

52

Luca

Vinh

Bác Trạch

Công Bồi

53

Giuse

Vợi

Bác Trạch

Quân Trạch

54

Maria

Vui

Bác Trạch

Vát Cấp

55

Maccô

Vỹ

Bác Trạch

Phương Trạch

56

Catarina

Xuân

Bác Trạch

Vát Cấp

57

Luca

Yên

Bác Trạch

Công Bồi

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Công

Chấp Trung

Nhà xứ

2

Phêrô

Đẳng

Chấp Trung

Nhà xứ

3

Maria

Đích

Chấp Trung

Nhà xứ

4

Giuse

Đương

Chấp Trung

Nhà xứ

5

Phêrô

Hải

Chấp Trung

Nhà xứ

6

Giuse

Hiệu

Chấp Trung

Nhà xứ

7

Giuse

Huấn

Chấp Trung

Nhà xứ

8

Giuse

Khánh

Chấp Trung

Nhà xứ

9

Maria

May

Chấp Trung

Nhà xứ

10

Phêrô

Ngạn

Chấp Trung

Nhà xứ

11

Maria

Nữ

Chấp Trung

Nhà xứ

12

Phêrô

Sinh

Chấp Trung

Nhà xứ

13

Phêrô

Sơn

Chấp Trung

Nhà xứ

14

Giuse

Thanh

Chấp Trung

Nhà xứ

15

Phêrô

Thành

Chấp Trung

Nhà xứ

16

Phêrô

Viễn

Chấp Trung

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Augustinô Nguyễn Văn

Cầu

Duyên Tục

Nhà xứ

2

Giuse Nguyễn Văn

Hóa

Duyên Tục

Kim Châu

3

Augustinô Nguyễn Văn

Sách

Duyên Tục

Nhà xứ

4

Augustinô Vũ Đình

Thọ

Duyên Tục

Nhà xứ

5

Augustinô Nguyễn Đình

Tình

Duyên Tục

Nhà xứ

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm