Danh mục bài viết

Cập nhật 14/11/2019 - 10:4 - Lượt xem 659

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 09/11/2019

Công trình xây dựng ĐCV Thánh Tâm trong ngày 09/11/2019 có sự tham gia đóng góp công sức từ các Giáo xứ Dương Cước, Hữu Tiệm và Ngô Xá.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Phê-rô

Xuyên

Dương Cước

Thuyền Đình

2

Phê-rô

Bính

Dương Cước

Thuyền Đình

3

Phê-rô

Dương Cước

Thuyền Đình

4

Phê-rô

Ngự

Dương Cước

Thuyền Đình

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Ông Gioakim

Đăng

Hữu Tiêm

Nhà xứ

2

Ông Gioakim

Tuyến

Hữu Tiêm

Nhà xứ

3

Ông Gioakim

Văn

Hữu Tiêm

Nhà xứ

4

Ông Gioakim

Bộ

Hữu Tiêm

Nhà xứ

5

Ông Gioakim

Đường

Hữu Tiêm

Nhà xứ

6

Ông Gioakim

Thăng

Hữu Tiêm

Nhà xứ

7

Ông Gioakim

Thiện

Hữu Tiêm

Nhà xứ

8

Ông Gioakim

Đức

Hữu Tiêm

Nhà xứ

9

Ông Gioakim

Rinh

Hữu Tiêm

Nhà xứ

10

Ông Gioakim

Toản

Hữu Tiêm

Nhà xứ

11

Ông Gioakim

Phúc

Hữu Tiêm

Nhà xứ

12

Bà Anna

Mấn

Hữu Tiêm

Nhà xứ

13

Bà Ca-ta-ri-na

Tấm

Hữu Tiêm

Nhà xứ

14

Bà Anna

Thành

Hữu Tiêm

Nhà xứ

15

Bà Anna

Luyến

Hữu Tiêm

Nhà xứ

16

Bà Anna

Nhâm

Hữu Tiêm

Nhà xứ

17

Bà Anna

Ngọc

Hữu Tiêm

Nhà xứ

18

Bà Anna

Liễu

Hữu Tiêm

Nhà xứ

19

Bà Anna

Thơm

Hữu Tiêm

Nhà xứ

20

Ông Gioakim

Thuyết

Hữu Tiêm

Nhà xứ

21

Bà Anna

Nụ

Hữu Tiêm

Nhà xứ

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Chức

Ngô Xá

Nhà xứ

2

Giuse

Lăng

Ngô Xá

Nhà xứ

3

Đaminh

Thản

Ngô Xá

Nhà xứ

4

Phê-rô

Thực

Ngô Xá

Nhà xứ

5

Phê-rô

Thật

Ngô Xá

Nhà xứ

6

Maria

Phê

Ngô Xá

Nhà xứ

7

Maria

Huân

Ngô Xá

Nhà xứ

8

Maria

Liên

Ngô Xá

Nhà xứ

9

Phê-rô

Tịnh

Ngô Xá

Nhà xứ

10

Augustinô

Giảng

Ngô Xá

Nhà xứ

 

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm