Danh mục bài viết

Cập nhật 14/11/2019 - 10:4 - Lượt xem 635

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 08/11/2019

Ngày 08/11/2019, ĐCV Thánh Tâm đón chào Giáo xứ Hàm Tải, Hưng Yên và Hữu Tiệm đến chung tay góp sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Đấy

Hàm Tải

Nhà xứ

2

Giuse

Mạnh

Hàm Tải

Nhà xứ

3

Giuse

Sơn

Hàm Tải

Nhà xứ

4

Maria

Hàm Tải

Nhà xứ

5

Maria

Nhặt

Hàm Tải

Nhà xứ

6

Giuse

Lập

Hàm Tải

Nhà xứ

7

Maria

Lụa

Hàm Tải

Nhà xứ

8

Giuse

Xoan

Hàm Tải

Nhà xứ

9

Giuse

Lương

Hàm Tải

Nhà xứ

10

Maria

Hường

Hàm Tải

Nhà xứ

11

Maria

Lợi

Hàm Tải

Nhà xứ

12

Maria

Mai

Hàm Tải

Nhà xứ

13

Maria

Bòn

Hàm Tải

Nhà xứ

14

Giuse

Giác

Hàm Tải

Nhà xứ

15

Giuse

Tâm

Hàm Tải

Nhà xứ

16

Giuse

Tuấn

Hàm Tải

Nhà xứ

17

Giuse

Mẽ

Hàm Tải

Nhà xứ

18

Giuse

Hiệp

Hàm Tải

Nhà xứ

19

Giuse

Tín

Hàm Tải

Nhà xứ

20

Maria

Mong

Hàm Tải

Nhà xứ

21

Maria

Lượt

Hàm Tải

Nhà xứ

22

Maria

Bon

Hàm Tải

Nhà xứ

23

Maria

Thục

Hàm Tải

Nhà xứ

24

Giuse

Sáu

Hàm Tải

Nhà xứ

25

Giuse

Thực

Hàm Tải

Nhà xứ

26

Giuse

Truyện

Hàm Tải

Nhà xứ

27

Giuse

Trường

Hàm Tải

Nhà xứ

28

Giuse

Phăng

Hàm Tải

Nhà xứ

29

Maria

Trăm

Hàm Tải

Nhà xứ

30

Maria

May

Hàm Tải

Nhà xứ

31

 

Rua

Hàm Tải

Nhà xứ

32

 

Dính

Hàm Tải

Nhà xứ

33

 

Chinh

Hàm Tải

Nhà xứ

34

 

Mắn

Hàm Tải

Nhà xứ

35

 

Thêu

Hàm Tải

Nhà xứ

36

 

Duẩn

Hàm Tải

Nhà xứ

37

 

Thao

Hàm Tải

Nhà xứ

38

 

Năm (Nhung)

Hàm Tải

Nhà xứ

39

 

Im (Cường)

Hàm Tải

Nhà xứ

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Maria

Miến

Hưng Yên

Nhà xứ

2

Maria

Nữ

Hưng Yên

Nhà xứ

3

Maria

Hưng Yên

Nhà xứ

4

Giuse

Hanh

Hưng Yên

Nhà xứ

5

Giuse

Quyền

Hưng Yên

Nhà xứ

6

Giuse

Sâm

Hưng Yên

Nhà xứ

7

Giuse

Thành

Hưng Yên

Nhà xứ

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Ông Gioakim

Đăng

Hữu Tiệm

Nhà xứ

2

Ông Gioakim

Tuyến

Hữu Tiệm

Nhà xứ

3

Ông Gioakim

Văn

Hữu Tiệm

Nhà xứ

4

Ông Gioakim

Truyền

Hữu Tiệm

Nhà xứ

5

Ông Gioakim

Đức

Hữu Tiệm

Nhà xứ

6

Ông Gioakim

Thực

Hữu Tiệm

Nhà xứ

7

Ông Gioakim

Ngát

Hữu Tiệm

Nhà xứ

8

Ông Gioakim

Thơ

Hữu Tiệm

Nhà xứ

9

Ông Gioakim

Phúc

Hữu Tiệm

Nhà xứ

10

Ông Gioakim

Lạng

Hữu Tiệm

Nhà xứ

11

Ông Gioakim

Rinh

Hữu Tiệm

Nhà xứ

12

Bà Anna

Đối

Hữu Tiệm

Nhà xứ

13

Bà Anna

Nụ

Hữu Tiệm

Nhà xứ

14

Bà Anna

Luyến

Hữu Tiệm

Nhà xứ

15

Bà Anna

Vỹ

Hữu Tiệm

Nhà xứ

16

Bà Anna

Xem

Hữu Tiệm

Nhà xứ

17

Bà Anna

Rấn

Hữu Tiệm

Nhà xứ

18

Bà Anna

Ngọc

Hữu Tiệm

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm