Danh mục bài viết

Cập nhật 14/11/2019 - 10:4 - Lượt xem 673

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 07/11/2019

Ngày 07/11/2019, tại công trường ĐCV Thánh Tâm, Giáo xứ Vĩnh Phúc đến chung tay góp sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Gioan Nguyễn Văn 

Thịnh

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

2

Gioan Nguyễn Văn 

Xuân

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

3

Gioan Lê Văn 

Trung

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

4

Gioan Nguyễn Văn 

Linh

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

5

Gioan Lê Văn 

Giáp

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

6

Gioan Nguyễn Văn 

Thông

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

7

Gioan Trần Văn 

Thi

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

8

Gioan Trần Văn 

Tuấn

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

9

Maria Kim Thị

Tình

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

10

Maria Tạ Thị

Nguyệt

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

11

Maria Trần Thị

Đoan

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

12

Maria Nguyễn Thị

Hường

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

13

Maria Nguyễn Thị

Thúy

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

14

Maria Nguyễn Thị

Tuyến

Vĩnh Phúc

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm