Danh mục bài viết

Cập nhật 6/11/2019 - 17:52 - Lượt xem 937

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 05/11/2019

Ngày 05/11/2019, tại công trường ĐCV Thánh Tâm, quý ÔBACE từ Giáo xứ Văn Lăng tiếp tục đóng góp công sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 

 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Augustinô

Xảo

Văn Lăng

Nhà xứ

2

Augustinô

Chiển

Văn Lăng

Nhà xứ

3

Augustinô

Trại

Văn Lăng

Nhà xứ

4

Augustinô

Chanh

Văn Lăng

Nhà xứ

5

Augustinô

Khu

Văn Lăng

Nhà xứ

6

Augustinô

Đẫy

Văn Lăng

Nhà xứ

7

Augustinô

Trung

Văn Lăng

Nhà xứ

8

Augustinô

Sinh

Văn Lăng

Nhà xứ

9

Augustinô

Kiện

Văn Lăng

Nhà xứ

10

Augustinô

Dương

Văn Lăng

Nhà xứ

11

Augustinô

Trúc

Văn Lăng

Nhà xứ

12

Augustinô

Đại

Văn Lăng

Nhà xứ

13

Augustinô

Đàn

Văn Lăng

Nhà xứ

14

Augustinô

Chiêm

Văn Lăng

Nhà xứ

15

Augustinô

Từ

Văn Lăng

Nhà xứ

16

Giuse

Nghị

Văn Lăng

An Khang

17

Giuse

Tín

Văn Lăng

An Khang

18

Giuse

Khoan

Văn Lăng

An Khang

19

Giuse

Biên

Văn Lăng

An Khang

20

Rosa

Cải

Văn Lăng

Nhà xứ

21

Rosa

Hương

Văn Lăng

Nhà xứ

22

Rosa

Đan

Văn Lăng

Nhà xứ

23

Rosa

Nhẫn

Văn Lăng

Nhà xứ

24

Rosa

Khuyên

Văn Lăng

Nhà xứ

25

Rosa

Thêu

Văn Lăng

Nhà xứ

26

Rosa

Thỏa

Văn Lăng

Nhà xứ

27

Rosa

Suy

Văn Lăng

Nhà xứ

28

Rosa

Thự

Văn Lăng

Nhà xứ

29

Rosa

Gấc

Văn Lăng

Nhà xứ

30

Rosa

Hát

Văn Lăng

Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm