Danh mục bài viết

Cập nhật 5/11/2019 - 17:46 - Lượt xem 1296

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 04/11/2019

Trong ngày 04/11/2019, ĐCV Thánh Tâm đón chào giáo hữu từ Giáo xứ Văn Lăng đến chung lòng hiệp sức để xây dựng ngôi nhà chủng viện.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

TÊN THÁNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Augustinô

Xảo

Văn Lăng

Nhà xứ

2

Augustinô

Chiêm

Văn Lăng

Nhà xứ

3

Augustinô

Tại

Văn Lăng

Nhà xứ

4

Augustinô

Hùng

Văn Lăng

Nhà xứ

5

Augustinô

Hoạt

Văn Lăng

Nhà xứ

6

Augustinô

Trường

Văn Lăng

Nhà xứ

7

Augustinô

Trung

Văn Lăng

Nhà xứ

8

Augustinô

Đáu

Văn Lăng

Nhà xứ

9

Augustinô

Kiên

Văn Lăng

Nhà xứ

10

Augustinô

Dũng

Văn Lăng

An Khang

11

Augustinô

Thạo

Văn Lăng

Nhà xứ

12

Augustinô

Đại

Văn Lăng

Nhà xứ

13

Augustinô

Trào

Văn Lăng

Nhà xứ

14

Augustinô

Lăng

Văn Lăng

Nhà xứ

15

Augustinô

Tuấn

Văn Lăng

Nhà xứ

16

Augustinô

Từ

Văn Lăng

Nhà xứ

17

Rosa

Vang

Văn Lăng

Nhà xứ

18

Rosa

Ảnh

Văn Lăng

Nhà xứ

19

Rosa

Huế

Văn Lăng

Nhà xứ

20

Rosa

Va

Văn Lăng

Nhà xứ

21

Rosa

Khuyên

Văn Lăng

Nhà xứ

22

Rosa

Vòng

Văn Lăng

Nhà xứ

23

Rosa

Lánh

Văn Lăng

Nhà xứ

24

Rosa

Mong

Văn Lăng

Nhà xứ

25

Rosa

Sim

Văn Lăng

Nhà xứ

26

Rosa

Hải

Văn Lăng

Nhà xứ

27

Rosa

Nhụ

Văn Lăng

Nhà xứ

 

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm