Danh mục bài viết

Cập nhật 5/11/2019 - 21:17 - Lượt xem 1285

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 03/11/2019

Ngày 03/11/2019, giáo hữu Giáo xứ Sa Cát tiếp tục đến chung tay xây dựng ngôi nhà ĐCV Thánh Tâm.

 

Xem Album hình

 
Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 
 

STT

HỌ TÊN

GIÁO HỌ

GIÁO XỨ

1

Gioan B. Bùi Văn Tuyền 

 Sa Cát

 Nhà xứ

2

Gioan B. Bùi Văn Xuyền

 Sa Cát

 Nhà xứ

3

Gioan B. Bùi Văn Hoan

 Sa Cát

 Nhà xứ

4

 Gioan B. Bùi Văn Thắng

 Sa Cát

 Nhà xứ

5

Gioan B. Bùi Văn Nhật

 Sa Cát

 Nhà xứ

6

Gioan B. Bùi Văn Dương

 Sa Cát

 Nhà xứ

7

Giuse Vũ Văn Hân

 Sa Cát

 Nhà xứ

8

Giuse Vũ Văn Hoan

 Sa Cát

 Nhà xứ

9

Giuse Nhâm Văn Sĩ

 Sa Cát

 Nhà xứ

10

Giuse Vũ Văn Hỷ

 Sa Cát

 Nhà xứ

11

Giuse Vũ Văn Nga

 Sa Cát

 Nhà xứ

12

Giuse Vũ Văn Thiệp

 Sa Cát

 Nhà xứ

13

Giuse Vũ Văn Tĩnh

 Sa Cát

 Nhà xứ

14

Giuse Vũ Văn Mão

 Sa Cát

 Nhà xứ

15

Giuse Vũ Văn Sỹ

 Sa Cát

 Nhà xứ

16

Maria Vũ Thị Lựu (Vinh)

 Sa Cát

 Nhà xứ

17

Giuse Nguyễn Văn Kha

 Sa Cát

 Nhà xứ

18

Giuse Vũ Văn Hóa

 Sa Cát

 Nhà xứ

19

Giuse Vũ Văn Ngát

 Sa Cát

 Nhà xứ

20

Maria Vũ Thị Nhiều

 Sa Cát

 Nhà xứ

21

Đaminh Vũ Văn Phụng

 Sa Cát

 Nhà xứ

22

Giuse Vũ Văn Nguyễn

 Sa Cát

 Nhà xứ

23

Giuse Vũ Văn Duẩn

 Sa Cát

 Nhà xứ

24

Giuse Vũ Văn Kiên

 Sa Cát

 Nhà xứ

25

Giuse Vũ Văn Mạnh

 Sa Cát

 Nhà xứ

26

Giuse Vũ Văn Phúc

 Sa Cát

 Nhà xứ

27

Giuse Nguyễn Văn Thuận

 Sa Cát

 Nhà xứ

28

Giuse Nguyễn Văn Hòa

 Sa Cát

 Nhà xứ

29

Giuse Nguyễn Văn Hùng

 Sa Cát

 Nhà xứ

30

Giuse Nguyễn Văn Tính

 Sa Cát

 Nhà xứ

31

Giuse Phạm Văn Thường

 Sa Cát

 Nhà xứ

32

Giuse Úy (họ Kỳ Bá)

 Sa Cát

 Nhà xứ

33

Maria Ong (họ Phú Long)

 Sa Cát

 Nhà xứ

34

Maria Vũ Thị Cúc

 Sa Cát

 Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm