Danh mục bài viết

Cập nhật 26/10/2019 - 10:28 - Lượt xem 968

Xây dựng ĐCV: Danh sách công nhân ngày 17/10/2019

Trong ngày 17/10/2019, tại công trường xây dựng ĐCV Thánh Tâm, quý ÔBACE từ các Giáo xứ An Châu, Bồng Tiên và Trung Thành tiếp tục đóng góp công sức của mình để xây dựng ngôi nhà chủng viện.

 

Xem hình ảnh

 

Danh sách các nhân công thiện nguyện tại công trường: 

 

STT

TÊN THÀNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

1

Giuse Trần Văn

Binh

An Châu

2

Giuse Trần Văn 

Điềm

An Châu

3

Đaminh Trần Văn 

Huân

An Châu

4

Giuse Trần Văn

Lĩnh

An Châu

5

Giuse Trần Trọng

Lưu

An Châu

6

Giuse Trần Văn 

Luyện

An Châu

7

Giuse Trần Văn

Mạnh

An Châu

8

Giuse Trần Văn 

Ngọc

An Châu

9

Đaminh Trần Văn

Tám

An Châu

10

Anna  Trần Thị

Thái

An Châu

11

Giuse Trần Văn 

Thái

An Châu

12

Đaminh Trần Văn 

Thăng

An Châu

13

Giuse Trần Văn

Thành

An Châu

14

Giuse Trần Văn 

Thế

An Châu

15

Anna Trần Thị 

Thừa

An Châu

16

Đaminh Trần Văn

Tiện

An Châu

17

Đaminh Trần Văn 

Toán

An Châu

18

Đaminh Trần Văn 

Tôn

An Châu

19

Anna Trần Thị 

Vẻ

An Châu

20

Giuse Trần Công

Vụ

An Châu

 

STT

TÊN THÀNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

1

Đaminh Trần Văn 

Chi

Bồng Tiên

2

Đaminh Trần Văn 

Chiên

Bồng Tiên

3

Đaminh Trần Văn 

Đạo

Bồng Tiên

4

Maria Trần Thị 

Gấm

Bồng Tiên

5

Đaminh Trần Văn 

Gia

Bồng Tiên

6

Maria Trần Thị 

Hải

Bồng Tiên

7

Giuse Trần Văn

Hể

Bồng Tiên

8

Đaminh Trần Văn 

Hộ

Bồng Tiên

9

Đaminh Trần Văn 

Hội

Bồng Tiên

10

Maria Trần Thị 

Hồng

Bồng Tiên

11

Giuse Trần Văn

Hường

Bồng Tiên

12

Đaminh Trần Văn 

Hữu

Bồng Tiên

13

Giuse Trần Văn

Lương

Bồng Tiên

14

Antôn Trần Văn 

Nghĩa

Bồng Tiên

15

Maria Trần Thị 

Phấn

Bồng Tiên

16

Giuse Trần Văn

Phúc

Bồng Tiên

17

Maria Trần Thị 

Quyết

Bồng Tiên

18

Đaminh Trần Văn 

Sáu

Bồng Tiên

19

Đaminh Trần Văn 

Tại

Bồng Tiên

20

Antôn Trần Văn 

Tấn

Bồng Tiên

21

Đaminh Trần Văn 

Tăng

Bồng Tiên

22

Đaminh Trần Văn 

Thăng

Bồng Tiên

23

Giuse Trần Văn

Thiều

Bồng Tiên

24

Đaminh Trần Văn 

Truyền

Bồng Tiên

25

Antôn Trần Văn 

Bồng Tiên

26

Antôn Trần Văn 

Tướng

Bồng Tiên

 

STT

TÊN THÀNH, HỌ

TÊN

GIÁO XỨ

1

Gioakim Trần Văn

Ân

Trung Thành

2

Giuse Trần Văn

Cao

Trung Thành

3

Đaminh Trần Văn

Cương

Trung Thành

4

Cha Vinhsơn Đỗ Văn 

Trung Thành

5

Đaminh Trần Văn

Hải

Trung Thành

6

Đaminh Trần Văn

Hùng

Trung Thành

7

Giuse Trần Văn

Khang

Trung Thành

8

Giuse Trần Văn

Lăng

Trung Thành

9

Giuse Trần Văn

Liệu

Trung Thành

10

Đaminh Trần Văn

Lĩnh

Trung Thành

11

Maria Trần Thị

Lưỡng

Trung Thành

12

Đaminh Trần Văn

Luyên

Trung Thành

13

Đaminh Trần Văn

Luyến

Trung Thành

14

Đaminh Trần Văn

Minh

Trung Thành

15

Đaminh Trần Văn

Trung Thành

16

Đaminh Trần Văn

Sai

Trung Thành

17

Giuse Trần Văn

Thắng

Trung Thành

18

Đaminh Trần Văn

Thạnh

Trung Thành

19

Đaminh Trần Văn

Thoản

Trung Thành

20

Giuse Trần Văn

Thủy

Trung Thành

21

Đaminh Trần Văn

Tiếp

Trung Thành

22

Đaminh Trần Văn

Trực

Trung Thành

23

Đaminh Trần Văn

Việt

Trung Thành

 

BXD-ĐCVTT

 

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm