Danh mục bài viết

Cập nhật 2/10/2020 - 15:22 - Lượt xem 13836

Tháng Mân Côi Đức Bà

Tán tụng thi ca

Dẫn: Ca này đọc trước hết và các ngày lễ Chúa Nhật mà thôi.

 

Vườn Mân Côi bao quanh trái đất,

Cảnh thiên nhiên thật rất diệu huyền

Thử truy cùng cho đến căn nguyên

Xem ai đã gây nên vậy tá ?

Bởi ông Thánh Đaminh Cha cả,

Thấy ruộng thiêng cỏ rả mê man;

Người lo buồn nguyện ngắm kêu van

Xin Đức Mẹ cực khoan thương đoái

Đức Mẹ Thương xuống ơn rộng rãi

Trao tràng châu truyền hãy giảng khuyên

Khuyên người ta lần hạt ngắm nên.

Sẽ chữa tật thiêng liêng cho đã.

Người vâng cứ giảng không bao nả

Thấy lòng người khác cả khi xưa

Kẻ mê đàng tội lỗi liền chừa

Phường đạo rối xác xơ tan tác

Thế gian bỗng tự nhiên ra khác

Ruộng Hội Thánh cỏ rác bớt dần.

Thánh Hội từng tư mộ công ơn

Hằng năm đặt lễ tuần kính nhớ.

 

Thơ rằng:

Cây, gốc, nước, nguồn đều có chứ

Đức, nền, phúc tảng há không ư ?

Bởi đâu mở lối hóa cơ đồ,

Phái truy niệm sao cho xứng đáng

Sông Hà lạc kia còn cảm thán,

Cây cam đường nọ vẫn tuyên dương

Huống vườn thiêng Thánh Mẫu mở mang

Cây phúc rủ ngành vàng quý hóa

Ta hãy cố hái hoa tìm quả

Quả cùng hoa rất lạ rất nhiều

Rất thơm tho mĩ vị ngọt ngào

Ngoạn hướng chỉn không bao là chán.

 

=========//=========

 

THƠ CA 20 NGẮM MÂN CÔI

 

Phép ngắm Mân Côi nguyên cội rễ

Suy ơn chuộc tội loài người thế

Tự sinh đến chết, chết phục sinh

Công nghiệp vô cùng khôn xiết kể.

 

Lạy ơn Đức Mẹ Chúa Trời

Xin vì phép ngắm Mân Côi Thánh này,

Ban ơn soi sáng bởi Trời

Cùng ban sự sống đời đời cho con.

 

NĂM SỰ VUI

 

1-     Chúa toan cứu chuộc các sinh linh

Sai sứ truyền tin Thánh Tử sinh

Thánh Mẫu dâng mình theo ý Chúa

Chịu thai nguyên vẹn đức đồng trinh.

 

Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay

Xin vì sự nhiệm mầu này dủ thương

Cho con lòng vững đá vàng

Vâng theo ý Chúa mọi đàng đừng sai.

  

2-     I-sa-ve Thánh đã già cả

Chúa định mang thai con cách lạ

Đến viếng tha con khỏi tội truyền

Con trong lòng Mẹ liền mừng tạ.

 

Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay

Xin vì sự nhiệm mầu này dủ thương

Cầu xin Chúa cả thiên đàng

Cứu con cho khỏi các đường tội khiên

 

3-     Be-lem phong cảnh cực trần ai

Chúa chọn sinh nơi khốn khó thay

Máng cỏ bò lừa quỳ thở ấm

Thiên thần mừng rỡ Chúa ra đời                                      

 

Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay

Xin vì sự nhiệm mầu này dủ thương

Cho con được ở khiêm nhường

Chớ yêu quá sự vẻ vang trên đời.

 

4-     Mẫu Hoàng vâng giữ lời truyền dạy

Đem Chúa vào đền xin chuộc lấy

Thầy cả xưng ra thật Chúa Trời

Liền xin ẵm lấy cùng thờ lạy.

 

Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay

Xin vì sự nhiệm mầu này dủ thương

Cho con khiết tịnh nêu gương

Đáng lên hưởng phúc thiên đàng đời sau.

 

5-     Lễ rồi con lạc Mẹ tìm con 

Lòng Mẹ ba ngày rất héo hon

Đoạn giở vào đền tìm lại thấy

Con về thảo kính đến khi khôn.

 

Lạy ơn Đức Mẹ nhân thay

Xin vì sự nhiệm mầu này xuống ơn

Cho con lòng thật ăn năn,

Noi gương phúc đức siêng năng vâng lời.

Tạ:

            Tôi kính nhớ ngợi khen Đức Mẹ

            Đã hưởng phần vui vẻ lạ thay

            Vui vì khi thấy sứ Chúa sai

            Truyền tin lạ chịu thai  Thánh Tử,

            Vui vì I-sa-ve Thánh Nữ

            Tội truyền con khỏi tự trong thai,

            Vui vì khi thấy Chúa ra đời

            Thiên Thần hát mừng Người cách lạ,

            Vui vì Chúa vào đền thờ cả

            Thánh Si-mi kính tạ khen Người,

            Vui vì con lạc mất ba ngày

            Tìm lại thấy trong nơi đền Thánh.

            Bấy nhiêu sự chúng con dâng kính

            Xin giàn ra trong tính phần vui

            Cho chúng con hưởng phúc trên trời

            Được hằng sống đời đời vui vẻ.

 

                                   

 

NĂM SỰ SÁNG

 

            Sự Vui qua Sáng thời lại kế

            Nay Giêsu được kể là con

            Ca-na nước hóa rượu ngon

            Thánh Linh, Thánh Thể nuôi con Chúa Trời

 

1-     Gio-đan Chúa tới nơi thanh tẩy

Từ trời cao Ngôi Cha phán dạy

Đây Con Ta hết thảy lắng nghe

Ơn Cứu độ gần kề nay đã tới.

 

Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay

Xin vì sự nhieemh mầu này dủ thương

Cho con cuộc sống luôn luôn

Làm sao xứng đáng làm con Chúa Trời.

 

2-     Làng Ca-na năm xưa đám cưới

Mẹ và con khách mời cùng tới

Tiệc nửa mùa rượu vợi lo âu

Mẹ chuyển cầu Chúa ban rượu mới.

 

Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay

Xin vì sự nhiệm mầu này dủ thương

Cho con được giữ vững lòng

Tin vào Thiên Chúa quan phòng luôn luôn.

 

3-     Chúa rao giảng Nước Trời đang tới

Khuyên mở lòng sám hối ăn năn

Tin Mừng nhận lấy vào tâm

Con đường đổi mới muôn phần thanh cao.

 

Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay

Xin vì sự nhiệm mầu này dủ thương

Cho con sám hối đổi đường

Chọn con đường sáng Tin Mừng từ đây.

 

4-     Ta-bo quang cảnh thật diệu kỳ

Thánh nhan rực sáng rất uy nghi

Tiếng Cha công bố Người là Chúa

Luật pháp tiên tri phải hướng về

 

Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay

Xin vì sự nhiệm mầu này dủ thương

Cho con sốt sắng khiêm nhường

Lắng nghe Lời Chúa ngày thường thực thi

 

5-     Tình yêu khi tới đỉnh tuyệt cao

Chúa lấy thân mình để hiến trao

Làm giao ước mới dâng hy lễ

Thành của ăn thiêng đẹp biết bao

 

Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay

Xin vì sự nhiệm mầu này xuống ơn

Cho con với hết tâm hồn

Năng rước Thánh Thể là nguồn bình an.

 

Tạ:

 

            Năm mầu nhiệm sáng soi tâm trí

            Chúa tỏ mình là vị cứu tinh

            Xin cùng Mẹ Chúa thiên đình

            Dâng kinh nguyện với tâm tình suy tôn

            Chúa hiển dung bên dòng thanh tẩy

            Trời mở ra cho thấy Chúa Cha.

            Rượu ngon tiệc cưới Ca-na

            Dấu chỉ nước Chúa nay đà hiển dương

            Ba năm giảng Tin Mừng cứu độ

            Chữa tật nguyền biểu lộ thiên sai

            Núi cao Chúa tỏ nhan Ngài

            Là điềm tiên báo cảnh trời mai sau

            Ban nhiệm tích tình yêu Thánh Thể

            Nên thần lương hiến tế cho đời

            Ý mầu suy niệm khôn vơi

            Xin cùng Mẹ Chúa đời đời kính tôn.

 

 

NĂM SỰ THƯƠNG

 

            Sự Sáng qua sự Sầu lại kế

            Lòng Đức Bà như bể dạt dào

            Khi thấy con chịu khốn khó bao

            Thì người cũng phải đau đớn hết.

           

1-     Chúa vào cầu nguyện trong vườn Giệt

Thấy tội loài người lòng thảm thiết

Máu lộn mồ hôi đỏ toá ra

Phó mình vào nộp tòa quan xét.

 

Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay

Xin vì sự nhiệm mầu này thảm thương

Cho con được sức vững vàng

Chịu nhiều sự khó Chúa thường định cho.

 

2-     Chịu khốn thâu đêm rất nhuốc nha

Sáng ngày dinh trấn giải vào tra

Dậy đưa cột đá đem dây trói

Đánh cả và mình thịt nát ra.

 

Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay

Xin vì sự nhiệm mầu này thảm thương

Soi cho con mọn biết đường

Trách mình vì tội đã thường phạm niên.

 

3-     Mặc cho áo đỏ như vua giả

Đầu đội mạo gai thâu suốt cả

Máu  chảy ròng ròng mặt chứa chan

Lại quỳ xuống nhạo giơ tay vả.

 

Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay

Xin vì sự nhiệm mầu này thảm thương

Cho con được đức khiêm nhường

Hằng bằng lòng chịu trăm đường nhuốc nha

 

4-     Khi quan luận giết án đà phê

Thánh giá đem cho vác nặng nề

Đau đớn vừa đi và ngã xuống

Hung đồ buộc cổ kéo lôi đi.

 

Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay

Xin vì sự nhiệm mầu này thảm thương

Giữ con đừng để ngang tàng

Cứ nương Thánh giá theo đàng Chúa đi.

 

5-     Thảm thay xô ngửa trên Thánh giá

Đanh đóng chân tay  thâu suốt cả

Chúa chịu đền thay hết tội đời

Mẹ như dao sắc thâu qua dạ.

 

Lạy ơn Đức Mẹ khoan thay

Xin vì sự nhiệm mầu này xuống ơn

Tha con khỏi các nợ nần

Khi hồn lìa xác khỏi quân giặc thù.

 

Tạ:

            Kính nhớ sự thảm thương Đức Mẹ,

            Khi con vì tội thế đền bồi

            Thương con đã đổ máu mồ hôi,

            Chịu quân dữ bắt nơi vườn Giệt

            Thương con chịu thâu đêm thảm thiết

            Chịu đánh đòn nát hết thịt mình;

            Thương con đầu đội mạo gai khoanh,

            Mặc áo đỏ như hình vua giả;

            Thương con phải vác cây thánh giá,

            Gượng vác đi mà ngã khốn thay;

            Thương con chịu đanh đóng chân tay

            Cùng chịu chết vì loài người thế

            Đức Mẹ bởi thương con quá lẽ

            Trong lòng nên như bể đắng cay

            Xin vì những sự thảm thiết này

            Cho con mọn được ăn mày phần phúc.

 

NĂM SỰ MỪNG

 

            Sự thương khó đã qua khỏi lúc

            Những sự mừng bỗng chốc tiếp theo

            Vì các ơn rất cả rất nhiều,

            Đức Mẹ được kể sao cho xiết.

 

1-     Xác quàn hang đá khỏi ba ngày

Sống lại uy nghi sáng láng thay

Đức mẹ thấy con mừng quá bội,

Tông đồ mặt ủi bỗng nên tươi.

 

Lạy ơn Đức Mẹ cam thay

Xin vì sự nhiệm màu này đoái thương

Cho con sạch tội mọi đàng

Cùng xin mọi sự tỏ tường ngày sau.

 

2-     Cứu chuộc Chúa đã xong mọi sự

Dặn dò Thánh Mẫu cùng đầy tớ

Khuyên còn ở lại Chúa lên trời

Bên hữu Ngôi Cha tòa Chúa ngự.

 

Lạy ơn Đức Mẹ cam thay

Xin vì sự nhiệm màu này đoái thương

Cho con lòng mến thiên đàng

Hằng hằng ra sức tìm đường để lên.

                                                                                       

3-     Thánh Mẫu Tông đồ hội họp nhau

Thánh Thần lưỡi lửa xuống trên đầu

Soi cho biết tiếng muôn vàn nước

Ban sức thiêng liêng giảng đạo mầu.

 

Lạy ơn Đức Mẹ cam thay

Xin vì sự nhiệm màu này đoái thương

cho con sức mạnh vững vàng

xưng ra đạo Thánh sửa sang trong  ngoài.

 

4-     Nữ vương đến tuổi đầy ơn phúc

Thánh Tử Thiên Thần đều xuống rước

Hồn xác lên trời rất tốt lành

Hưởng muôn muôn phúc ai suy được.

 

Lạy ơn Đức Mẹ cam thay

Xin vì sự nhiệm màu này đoái thương

Đến cơn hấp hối phi thường

Cho con khỏi mắc chước phường Sa-tan.

 

5-     Chúa cả ba Ngôi thưởng Nữ Vương

Ngự trên thần thánh nước thiên đàng

Ban quyền xem sóc loài người thế

Là Mẹ cầu bầu để Chúa thương.

 

Lạy ơn Đức Mẹ cam thay

Xin vì sự nhiệm màu này xuống ơn

Cho con lòng giữ trung cần

Đáng lên chầu chực hưởng phần phúc riêng.

Tạ:

            Con cám mến ngợi khen kính nhớ

            Sự Đức Bà mừng rỡ con mình

            Mừng khi thấy Chúa đã phục sinh

            Rất sáng láng tốt lành hơn trước

            Mừng khi thấy Chúa lên hưởng phúc

            Các thiên thần đón rước tưng bừng

            Mừng vì khi thấy Chúa Thánh Thần

            Đã hiện xuống ban ơn cả thế

            Mừng khi thấy mình toan dã thế

            Con xuống mời rước Mẹ lên trời

            Mừng vì được ơn cả Ba Ngôi

            Ban tòa thưởng ngự nơi trọng nhất

            Sự vui mừng rất bền rất thật

            Lòng Đức Bà càng rất khoan thay

            Xin vì những sự mừng này

            Cho chúng con đời đời mừng rỡ.

 

Tổng Tạ

 

Bốn phần tóm lại hai mươi chục

Cám nhớ không khen công cứu chuộc,

Mọi phúc treo gương rất sáng thay

Soi lên sẽ được muôn phần phúc

 

Tổng Tạ:

 

            Hai mươi sự ngắm về lần hạt

            Chúng con xin ngợi hát không khen

            Các ơn các ích thiêng liêng

            Tóm lại cách chung riêng thay thảy

 

            Bởi sự vui Đức Bà xem thấy

            Sứ Ba Ngôi chào lạy truyền tin

            Ngôi thứ hai xuống ở cùng liên

            Được hưởng phúc ơn riêng vạn bội

 

            Bởi sự sáng Gio-đan chỉ lối

            Làm con trời nguyên tội được tha

            Ly rượu mừng tiệc cưới Ca-na

            Suy Lời Chúa giục ta sám hối

 

            Bởi sự thương thấy con chuộc tội

            Chịu gian nan nghìn nỗi trăm đường

            Lòng Đức Bà đau đớn thảm thương

            Các sự khó cũng dường như phải.

           

            Bởi sự Mừng tự con sống lại

            Chúa xuống ơn rộng rãi man vàn

            Cho đến khi lìa khỏi thế gian

            Các phúc trọng Chúa ban đầy dẫy.

 

            Vì bốn sự Vui, Sáng, Thương, Mừng ấy

            Giúp đỡ con chuộc lấy loài người,

            Lại nên vườn hoa rất đẹp tươi

            Cho Thánh Hội đời đời thưởng ngoạn.

Chữ rằng:

 

            Hái hoa thiêng nọ, nên truy gốc

            Rót mạch rượu kia, phải rọi nguồn

            Huống các ơn bởi mạch thiêng liêng

            Xưa nay đã giàn trên trái đất

 

            Rễ cây phúc đượm nguồn tốt bật

            Lá ngành đua thật rất rum ra

            Bóng rợp che mát mẻ ôn hòa

            Hoa đỏ trắng gần xa ánh dãi.

 

Thơ rằng:

 

            Vườn thiêng sạch, thoáng thênh thang mở

            Hoa nhiệm trắng hương rực nức khơi

            Sắc vẻ vang hương ngạt ngào bay

            Gẫm suy chính cảnh trời vui vẻ.

 

 

BTT GP


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm