Danh mục bài viết

Cập nhật 22/10/2011 - 20:35 - Lượt xem 6336

Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Ấn Độ (CBCI) Các Sáng kiến và các Chiến lược thành công Henry D’Souza*

Martin Buber nói: “Mục đích của đời người là hoàn thành mối quan hệ.” Thừa tác vụ truyền thông của Hội Thánh chỉ có mục đích là xây dựng các mối quan hệ giữa mọi người dân của Thiên Chúa và xây dựng một cộng đồng yêu thương trong Đức Giêsu. Ý thức điều này, Uỷ Ban Truyền Thông Xã Hội của HĐGM Công Giáo Ấn Độ cố gắng nhấn mạnh việc triển khai các chiến lược thành công hầu thực hiện một thừa tác vụ truyền thông hiệu quả với sự nhấn mạnh về động lực, mà không quá đi sâu vào các hoạt động hay chương trình. Và mỗi khi Uỷ Ban đề cập tới các hoạt động, thì động lực của chúng luôn luôn là truyền thông và quan hệ.

 

Vì vậy Uỷ Ban cố gắng gây ý thức cho các lãnh đạo cộng đoàn và những người phải làm quyết định trong Hội Thánh trước những đổi thay loạn xạ trong thời đại truyền thông mới và nhu cầu tích hợp vào thừa tác vụ và việc đào luyện của họ các công nghệ truyền thông có liên quan.
Uỷ Ban nhấn mạnh về nhu cầu lắng nghe các mối quan tâm và các kỳ vọng của những cá nhân và những nhóm có ảnh hưởng mà không đối nghịch với cộng đồng trong một bối cảnh đa tôn giáo, và xem xét các mối quan tâm ấy trong tiến trình làm quyết định.
Uỷ Ban cũng nhấn mạnh về nhu cầu vun trồng một nền văn hoá truyền thông trong Hội Thánh. Văn hoá truyền thông này đòi hỏi tính kỷ luật và sự tương tác năng động dựa trên những thông tin đúng được phân tích một cách có phê phán.
Có một nhu cầu thực sự phải dành địa vị quan trọng cho ngôn ngữ địa phương. Một trong những sai lầm lớn nhất mà các nhà truyền thông của Hội Thánh tại Ấn Độ mắc phải là đi theo mảng truyền thông bằng tiếng Anh mà bỏ quên mảng truyền thông địa phương, cả trong sách báo lẫn trên TV. Trên thực tế, chính mảng truyền thông bằng ngôn ngữ địa phương thường phản ánh dư luận địa phương nhiều hơn và cũng gây thiệt hại nhiều hơn. Vì vậy cần có một cố gắng thành thật để vun trồng mảng truyền thông bằng ngôn ngữ địa phương, bởi vì hiện có 5.000 tờ nhật báo bằng tiếng địa phương so với 350 tờ bằng tiếng Anh, và khoảng 10 kênh TV tiếng Anh so với 50 kênh tiếng địa phương.
Trích lời một chuyên gia truyền thông Công Giáo nổi tiếng Allwyn Fernandes, “Chúng ta phải nhớ rằng ngày nay bạn làm gì thì không đủ, cái quan trọng là bạn truyền thông như thế nào những điều bạn làm và những nhận thức mà bạn tạo ra được. Cái bạn làm là một sự kiện, cái bạn truyền thông là một nhận thức. Các nhận thức có thể rất khác với các sự kiện, nhưng nhận thức là một thực tế!”
Vì vậy Hội Thánh phải đặt mình lại đúng vị trí và triển khai các chiến lược thành công khác để có một việc phục vụ truyền thông hiệu quả hơn trong thời đại truyền thông mới này. Sau đây là một ít bước theo hướng này.
 
Hội Nghị Quốc Gia về Truyền thông của CBCI
 
 Uỷ Ban đã tổ chức một Hội Nghị Quốc Gia về truyền thông từ 31 tháng 8 tới 02 tháng 9, 2001 tại Trung Tâm của HĐGM Ấn Độ, New Delhi. Chủ đề của Hội Nghị là “Các Chiến Lược Thành Công cho Truyền Thông tại Ấn Độ.” Sau đây là các phát biểu chính thức được đưa ra khi kết thúc hội nghị:
 
Hội Nghị Quốc Gia về Truyền Thông của CBCI diễn ra từ 30 tháng 8 tới 01 tháng 9, 2001 tại Trung Tâm của HĐGM Ấn Độ, New Delhi, đã đòi hỏi phải có một kế hoạch mục vụ về truyền thông cho mọi giáo phận và phải bao gồm lãnh vực truyền thông trong mọi kế hoạch mục vụ của giáo phận.
Hội Nghị có sự tham dự của tất cả các giám mục thành viên trong Uỷ Ban, Phó Chủ Tịch thứ I của CBCI, Tổng Thư Ký của CBCI, Phó Tổng Thư Ký, chín Giám mục Chủ Tịch của các Uỷ Ban Vùng, tất cả các Giám Đốc Vùng trừ một vị, các Quan chức của các Hiệp hội Truyền thông Công Giáo và các Viện Truyền thông Quốc gia, và các Trưởng Ban của các Hãng Thông Tấn Công Giáo.
Sau đây là các ưu tiên và các nghị quyết đã được Hội Nghị thông qua.
 
1.         Nhu cầu về một Kế hoạch Mục vụ Truyền thông Xã hội:
 
Chúng tôi nhìn nhận nhu cầu về một Kế hoạch Mục vụ Truyền thông Xã hội với các mục tiêu, đối tượng và chiến lược rõ rệt ở cấp quốc gia, khu vực và giáo phận.
Để đạt mục đích này, trước hết, các Uỷ Ban liên hệ phải cố gắng tạo ra hay tăng cường ý thức về tầm quan trọng của truyền thông xã hội giữa mọi thành viên của Hội Thánh và đưa họ tham gia vào tiến trình hình thành Kế hoạch Mục vụ.
Thứ hai, Hội Thánh địa phương có thể tìm kiếm sự hỗ trợ và chuyên môn của các cơ quan cấp quốc gia như Uỷ Ban Truyền thông Xã hội của CBCI, Hiệp Hội Báo Chí Công Giáo Ấn Độ (ICPA), tổ chức SIGNIS-INDIA, Viện Quốc Gia Nghiên cứu và Đào Tạo Truyền thông Xã hội (NISCORT), cũng như các tổ chức chuyên môn khác trong lãnh vực này.
Thứ ba, Uỷ Ban Truyền thông Xã hội của CBCI sẽ chuẩn bị một bộ công cụ với các kế hoạch mục vụ mẫu và cung cấp cho các giáo phận.
 
2.    Đào tạo về phương tiện truyền thông và truyền thông xã hội cho nhân sự của Giáo Hội, cả giáo dân và giáo sĩ:
 
2.1 Chúng tôi tin rằng trong tình hình hiện nay, Hội Thánh tại Ấn Độ có nhiệm vụ hết sức quan trọng là giúp các giáo dân Công Giáo đi vào lãnh vực truyền thông đương đại.
 
2.1.1    Các Uỷ Ban Truyền thông Xã hội cấp vùng và cấp giáo phận và các Hiệp Hội Truyền Thông cũng như Liên Hiệp Công Giáo Toàn Ấn (AICU―“All India Catholic Union) trong vòng sáu tháng tới sẽ soạn thảo một kế hoạch và thiết lập một cơ chế để tìm ra, chọn và huấn luyện chuyên môn cho những giáo dân Công Giáo thích hợp cho mục đích này.
2.1.2    Các Uỷ Ban và các Hiệp Hội cũng sẽ theo đuổi các cách thức và phương tiện để giúp các giáo dân Công Giáo đã quen với truyền thông đương đại được đào luyện cao hơn hay được tiếp cận và có những kinh nghiệm cao hơn.
2.1.3    Một Quĩ Truyền Thông sẽ được thiết lập để nâng đỡ hoạt động truyền thông và trợ giúp các tài năng giáo dân trẻ theo đuổi các khoá học nâng cao về truyền thông.
2.1.4    Trong khi nhìn nhận tầm quan trọng của các phương tiện truyền thông và truyền thông xã hội trong đời sống linh mục và tu sĩ, việc đào tạo về phương tiện truyền thông và truyền thông xã hội sẽ là một phần trong chương trình đào luyện cho các chủng sinh và tu sĩ.
 
Để đạt mục đích này, Uỷ Ban Truyền thông Xã hội của CBCI sẽ cố gắng chuẩn bị một giáo trình/sách giáo khoa/sách tham khảo thích hợp.
 
3.    Soạn thảo một chiến lược hiệu quả để xử lý vấn đề truyền thông trong trường hợp khủng hoảng:
 
Trong khi nhìn tầm quan trọng của việc Xử lý Truyền thông vào mọi lúc, và đặc biệt trong những lúc khủng hoảng, Hội Nghị đề nghị có một Tổ Xử Lý Khủng Hoảng gồm các đầu óc chuyên môn được thiết lập ở mọi cấp để giải quyết một cách hiệu quả nhiều vấn đề và tình huống nhậy cảm mà cộng đoàn có thể phải đối diện.
Trong vấn đề này, chúng tôi nhìn nhận tầm quan trọng của việc vun trồng thiện chí và sự nâng đỡ của mọi người, đặc biệt của những người hoạt động trong lãnh vực truyền thông thế tục.
 
4.   Nhu cầu phối hợp các công trình của các hiệp hội và cơ quan truyền thông khác nhau:
 
Hội Thánh tại Ấn Độ có nhiều cơ quan và hiệp hội hoạt động truyền thông, như Uỷ Ban Truyền thông Xã hội của HĐGM Ấn Độ (CBCI), ICPA, SIGNIS-INDIA, NISCORT, AICU, Media Cell, SAR NEWS, v.v... Chúng tôi cảm thấy thực sự có nhu cầu phối hợp giữa tất cả các tổ chức này để tránh những hoạt động trùng nhau và phí phạm nguồn lực, hầu có thể đạt được những lợi ích tối đa cho cộng đồng. Các Uỷ Ban Truyền Thông cấp Quốc gia và Vùng phải chịu trách nhiệm về sự phối hợp này trong các lãnh vực liên hệ của họ.
 
Các cuộc họp của Uỷ Ban Truyền thông
 
Uỷ Ban Truyền thông Xã hội của CBCI có các cuộc họp toàn thể định kỳ. Uỷ Ban đã họp ngày 18 tháng 12, 2000 tại Proggaloy, Kolkota và ngày 01 tháng 9, 2001 tại Trung Tâm CBCI, New Delhi. Đức Cha Patrick D’Souza, Chủ tịch Uỷ ban chủ toạ. Có sự hiện diện của Đức Cha Lumen Monteiro của Agartala, Đức Cha Alex Dias của Port Blair và Cha Henry D’Souza, Thư ký Điều hành.
Cuộc họp đã vạch ra một số lãnh vực hoạt động quan trọng và đã có các quyết định sau:
 
1.      Đề Án NISCORT* phải được triển khai đến nơi đến chốn và phải trở thành một học viện cao cấp, thu hút các nhân tài và đào tạo nhân sự truyền thông cho cả Hội Thánh và xã hội. Phải tìm kiếm sự hợp tác cho đề án này từ mọi phía, đặc biệt từ các giám mục, tu sĩ và giáo dân.
2.      Uỷ Ban sẽ tổ chức các cuộc hội thảo về Quan hệ Công cộng, Giáo dục Truyền thông và Công nghệ Thông tin Mới cho các lãnh đạo cộng đoàn và những người hoạt động truyền thông.
3.      Quyết định tìm kiếm, hỗ trợ và chuẩn bị các tài năng trẻ cho thừa tác vụ truyền thông của Hội Thánh và hoạt động truyền thông đương đại của đất nước.
4.      Phải thành lập một NGÂN HÀNG DỮ LIỆU Truyền thông cấp quốc gia và phải duyệt lại và phát hành quyển Niên Giám Truyền Thông.
5.      Vì World Wide Web và Internet đang cống hiến các cơ hội tuyệt vời, cần khuyến khích việc chia sẻ đức tin Kitô giáo qua việc thiết kế các trang web và điện tử.
6.      Phải phát triển một mạng để chia sẻ thông tin và tin tức, qua việc hợp tác với các hãng thông tấn Công Giáo hiện hữu.
 
Uỷ Ban đưa ra các khuyến nghị sau đây cho HĐGM:
 
1.      Thúc đẩy mỗi giáo phận tại Ấn Độ chuẩn bị một kế hoạch mục vụ về truyền thông và đưa hoạt động truyền thông vào làm một thành phần của kế hoạch mục vụ giáo phận.
2.      Thuyết phục để mỗi giáo phận chỉ định một chức vụ Giám Đốc Truyền Thông Giáo phận, và/hay một Cán bộ Quan hệ công cộng, nếu chưa có các chức vụ này, và lập một Tổ Xử Lý Khủng Hoảng để dự báo và xử lý các tình huống khủng hoảng.
3.      Thúc đẩy các giám mục giáo phận, các dòng tu và những người đặc trách đào luyện giáo sĩ và tu sĩ, để họ lập tức đưa môn giáo dục và đào tạo truyền thông vào làm một thành phần của chương trình đào luyện những người hoạt động mục vụ và các linh mục.
4.      Yêu cầu các giám mục và các tín hữu Ấn Độ tăng thêm sự khuyến khích và tầm quan trọng cần thiết cho việc cử hành Ngày Thế Giới Truyền Thông, được cử hành vào ngày Chúa Nhật trước lễ Chúa Kitô Vua.
5.      Yêu cầu các giám mục và các tín hữu Ấn Độ phân phối só tiền quyên góp của Ngày Truyền Thông Ấn Độ cho việc tông đồ truyền thông như sau: Uỷ Ban Truyền Thông giáo phận: 40%; Uỷ Ban Truyền Thông Vùng: 30%; và Uỷ Ban Truyền Thông của CBCI: 30%.
6.      Cho phép Uỷ Ban mở một Quĩ Truyền Thông với các đóng góp của Ngày Truyền Thông và các nguồn quyên góp khác, và sử dụng các doanh thu của quĩ để nâng đỡ hoạt động truyền thông và đào tạo các tài năng trẻ cho hoạt động truyền thông đương đại.
 
 
Các cuộc Hội thảo cho các Kitô hữu hoạt động truyền thông
 
Với sự hợp tác của các Trung Tâm Vùng, Uỷ Ban định kỳ tổ chức các cuộc hội thảo cho các Kitô hữu đang làm việc trong lãnh vực truyền thông đương đại tại New Delhi và các thủ phủ của các vùng. Các cuộc hội thảo này nhằm mục đích nuôi dưỡng tình hữu nghị giữa các chuyên gia truyền thông Kitô giáo.
Các cuộc hội thảo loại này đã được tổ chức tại Delhi, Bangalore, Mangalore, Trivandrum, Kottayam, Ernakulam và Calicut. Số người tham dự rất đông.
Các nhà báo nổi tiếng đã làm cho các buổi hội thảo rất sinh động với các chủ đề như Tình hình Truyền thông hôm nay: cơ hội và thách thức; Phản ứng của Kitô giáo đối với công nghệ truyền thông; và Người Kitô hữu trong truyền thông đương đại: khung cảnh quá khứ, hiện tại và tương lai, v.v...
Tổng Giám Mục của Delhi Vinhsơn Concessao biểu lộ sự hài lòng với các cuộc hội thảo. Ngài nói, “Cuộc hội thảo rất hữu ích và kích thích suy tư. Nó cho chúng ta đánh giá đúng về hiện tại và vạch ra những thách thức cho tương lai. Nó cũng cho chúng ta hi vọng. Chúc mừng. Chúng ta nên có thêm những cuộc hội thảo như thế này để xây dựng tình huynh đệ và liên đới giữa những người Kitô hữu đang hoạt động truyền thông.”
Sudhir Isaac của tổ chức DD International thì đánh giá cao cố gắng phục vụ cho những người hoạt động truyền thông. Ông cảm thấy cuộc hội thảo là “Một kinh nghiệm phong phú và khó quên. Chớ gì các cuộc gặp gỡ của giới truyền thông được tổ chức thường xuyên và định kỳ.”
Với sự hợp tác của Uỷ Ban Truyền Thông của HĐGM Công Giáo Kerala, Uỷ Ban đã tổ chức bốn cuộc hội thảo truyền thông tại Kerala vào tháng 6, 2001. Có hơn 235 lãnh đạo Giáo Hội và các chuyên gia truyền thông Kitô giáo đã tham dự các cuộc hội thảo này diễn ra tại Trivandrum, Kottyam, Ernakulam và Calicut. Chủ đề của các cuộc hội thảo là “Một Đáp Ứng của Kitô giáo đối với Văn Hoá Truyền Thông Mới và Công Nghệ Thông Tin.”
Khi nói về nhu cầu tích hợp các công nghệ thông tin mới, Tổng Giám Mục Cyril Mar Base, Chủ Tịch CBCI nhìn nhận rằng Hội Thánh “luôn luôn chậm thức tỉnh trước các thực tại và các thách thức mới mà thế giới đang đối diện, bây giờ cũng vẫn chậm.” Tuy nhiên, “chúng ta rất vui khi thấy Hội Thánh thức tỉnh chậm nhưng dứt khoát thức tỉnh.”
Các tham dự viên hội thảo ghi nhận rằng các nhà truyền giáo trong quá khứ đã đi tiên phong trong lãnh vực báo chí khu vực, nhưng nhận thấy sự hiện diện này là chưa đủ trong “khung cảnh truyền thông khu vực hôm nay.” Khi kết thúc hội thảo, các tham dự viên đã quyết tâm khắc phục khiếm khuyết này bằng cách hỗ trợ những tài năng trẻ tham gia vào lãnh vực truyền thông đương đại, đặc biệt lãnh vực truyền thông khu vực.
 
Website mới của CBCI
 
Đáp lại lời yêu cầu của Thư Ký CBCI, Uỷ Ban đã thiết kế và chuẩn bị website của CBCI. Website này có tại địa chỉ: www.cbcisite.com
Website này được cập nhật hầu như từng ngày từ văn phòng. Uỷ Ban hoan nghênh những bình luận, nhận xét và đóng góp dưới dạng các bản tin tức, các hình ảnh về các sự kiện và các câu truyện phong phú cho website. Có thể gửi các mục này bằng e-mail tới địa chỉ: cbcimo@bol.net.in
 
Ngân Hàng Dữ Liệu Truyền Thông
 
Uỷ Ban đã thu thập rất nhiều dữ liệu về hoạt động truyền thông từ các giáo phận. Các dữ liệu liên quan sẽ sớm được phát hành trong một quyển Niên Giám.
 
Thu thập Tư liệu và Nghiên cứu về Truyền thông
 
Theo quyết định của Uỷ Ban Thường Trực của CBCI, Uỷ Ban đã bắt đầu mở Bộ Phận Thu Thập Tư Liệu và Nghiên Cứu Truyền Thông. Trong công việc này, Uỷ Ban rà soát tình hình truyền thông đương đại và phát hành Media Scan: Issues and Trends hai tuần một lần để phục vụ các giám mục của Hội Đồng.
 
Ngày Truyền Thông Ấn Độ
 
Uỷ Ban tạo điều kiện thuận lợi để Ngày Truyền Thông Ấn Độ được cử hành một cách có ý nghĩa. Các tờ áp phích liên quan và một tập sách nhỏ chứa Thông điệp của ĐTC, các Lưu ý về các Lễ Nghi Phụng Vụ và Á Phụng Vụ và các câu Hỏi Đáp được gửi bằng bưu điện tới mọi Giám mục, Giám Đốc Truyền Thông Vùng/Giáo phận, Các Bề Trên Tổng Quyền/Giám Tỉnh và các Giám Đốc chủng viện tại Ấn Độ.
Nhân Ngày Báo Chí Quốc Gia và Ngày Truyền Thông Ấn Độ, Uỷ Ban đã tổ chức một hội nghị chuyên đề về Truyền Thông và Sự Nhậy Cảm của Thiểu Số đối với những Người Hoạt Động Truyền Thông đương đại của Thủ Đô.
 
Kết luận
 
Huấn thị Mục vụ về Truyền thông Xã hội Aetatis Novae đã tuyên bố, “Hoạt động truyền thông Công Giáo không chỉ là thêm một chương trình nữa bên cạnh tất cả các hoạt động khác của Hội Thánh; truyền thông xã hội đóng một vai trò quan trọng trong mọi khía cạnh của sứ mạng Hội Thánh.” Thái độ tích cực này của Hội Thánh Công Giáo đối với truyền thông xã hội, tuy đã được diễn tả rõ ràng và nhiều lần lặp đi lặp lại trong các văn kiện của Hội Thánh, nhưng đã không thấm sâu được xuống bình diện thực hành. Đây là một cố gắng khiêm tốn của chúng tôi trong hướng đi này.
 


 * NISCORT = National Institute of Social Communications Research and Training, “Viện Quốc Gia Nghiên cứu và Đào Tạo Truyền thông Xã hội.” (Xem ở trên, số 1).

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm