Danh mục bài viết

Cập nhật 22/10/2011 - 20:35 - Lượt xem 3790

Trung tâm nghiên cứu Á Châu về tôn giáo và truyền thông

Hội Thánh cần có những giải đáp mới để đối diện với “nền văn hoá mới” do các phương tiện truyền thông hiện đại tạo ra, như lời ĐGH Gioan Phaolô II nói trong Thông điệp Redemptoris Missio (số 37).

 

Trong những năm tiếp theo, việc nghiên cứu về truyền thông xã hội đã mang một tầm quan trọng ngày càng lớn trong Hội Thánh. Mục tiêu chính của nó không là gì khác hơn “sự hợp nhất và thăng tiến của những con người đang sống trong xã hội. (Xem Communio et Progressio số 1).
Trước khi có Thông điệp của ĐGH năm 1990, Hội Thánh đã kêu gọi phải có “một chương trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc” để xác định tính hiệu quả của mình trong việc truyền thông xã hội hầu có thể “triển khai các nguồn lực của mình cho phù hợp với tầm quan trọng của các nhiệm vụ mà Hội Thánh phải đối diện trên khắp thế giới.” (Communio et Progressio số 184, 185).
Đáp lại, một hội nghị tham vấn gồm các chuyên gia của Châu Á được tổ chức bởi Văn Phòng Truyền Thông Xã Hội của FABC tại Bangkok, Thái Lan. Cuộc “Hội Nghị Bàn Tròn Nghiên Cứu về Hội Thánh/Tôn Giáo và Truyền Thông Xã Hội tại Châu Á” này đã diễn ra từ 19―23 tháng 4, 1999, đã khuyên thiết lập Trung Tâm Nghiên Cứu Á Châu về Tôn Giáo và Truyền Thông Xã Hội (“Asian Research Center for Religion and Social Communication”―ARC).**
Trung Tâm ARC đã được khởi xướng vào tháng 10, 1999 và đặt trụ sở tại Đại học Thánh Gioan ở Bangkok. Trung tâm được HĐGM Ý tài trợ cho năm đầu tiên.
ARC đã đề ra một lộ trình nghiên cứu đầy thách thức về truyền thông trong Hội Thánh, với xã hội và với các tôn giáo và các nền văn hoá khác. Các ưu tiên này sẽ được thực hiện với sự hợp tác của các nhà truyền thông trên khắp Châu Á.
 
NGHIÊN CỨU MỚI CHO MỘT ‘VĂN HOÁ MỚI’
 
Không có gì thay thế được việc nghiên cứu về quần chúng, vì nhiệm vụ trọng tâm của Trung Tâm Nghiên Cứu Châu Á là sự thăng tiến quần chúng. Một khía cạnh của lịch trình của ARC―phổ biến những khám phá của nghiên cứu mới―không chỉ khuyến khích các nhà nghiên cứu riêng lẻ. Nó cũng giúp các chương trình và các tổ chức nghiên cứu hợp tác hoàn thành các mục tiêu và trách nhiệm riêng của họ.
Các thành viên của Hội Thánh và các nhà nghiên cứu khác tại địa phương là những người có vị trí tốt nhất để nghiên cứu các “sự kiện cơ sở.” Dân chúng tại một giáo xứ, giáo phận hay quốc gia có những nhu cầu gì? Việc nghiên cứu có thể giúp Hội Thánh và các tổ chức khác thế nào trong việc đề ra các ưu tiên, lập kế hoạch cho các giải đáp thích hợp và đánh giá hiệu quả của các giải pháp ấy như thế nào?
Các tham dự viên hội nghị bàn tròn đã nêu lên các lý do cấp bách để Hội Thánh đi vào công việc nghiên cứu truyền thông. Các lý do này gồm việc giúp Hội Thánh khám phá ra các cách diễn tả mới về đức tin, cổ vũ hoà bình và hiểu biết giữa các nền văn hoá và các tôn giáo, và cải thiện điều kiện sống của con người bằng cách thăng tiến công bằng xã hội, bình đẳng và quyền con người.
Về phần mình, Hội Thánh đã nhìn nhận ước muốn của mình là “để cho các nhà nghiên cứu biết Hội Thánh khao khát muốn học hỏi từ các công trình của họ như thế nào... (rằng) chính Hội Thánh có thể phục vụ tốt hơn tiến trình truyền thông xã hội và sử dụng các phương tiện mình có để mưu cầu lợi ích tối đa cho mọi người.” (Communio et Progressio  số 184).
Nhiệm vụ nghiên cứu của ARC nằm trong ba lãnh vực ưu tiên sau đây:
 
TRUYỀN THÔNG TRONG HỘI THÁNH
 
“Người Công Giáo phải hoàn toàn ý thức rằng mình thực sự tự do để nói ra suy nghĩ của mình phát xuất từ một ‘cảm nghĩ về đức tin’ và từ tình yêu.” (Communio et Progressio số 116).
 
Các tham dự viên hội nghị bàn tròn cũng khuyên nghiên cứu các mẫu truyền thông trong Hội Thánh, các kiểu lãnh đạo, và các cách nuôi dưỡng ý thức về các văn kiện của Hội Thánh và thi hành các khuyến nghị của các văn kiện này.
Các kiểu lãnh đạo và các ưu tiên của các lãnh đạo Hội Thánh thay đổi tuỳ theo các cá nhân và các quốc gia tại Châu Á. Mỗi cá nhân hay quốc gia có những ưu điểm hay nhược điểm nào? Các ưu tiên và các giải đáp của Hội Thánh cho các vấn đề địa phương, quốc gia hay quốc tế được quyết định như thế nào? Chúng được truyền thông ra sao?
Với tình trạng nhân sự và điều kiện kỹ thuật hiện có tại một nước, việc huấn luyện nào là thích hợp nhất, và cho những ai? Việc huấn luyện này được theo đuổi như thế nào? Các văn kiện và giáo huấn nào của Hội Thánh được biết đến nhiều nhất? Có gì đáng tranh cãi không? Có cần cắt nghĩa không?
 
HỘI THÁNH, TRUYỀN THÔNG VÀ XÃ HỘI
 
“Kết quả tổng thể của truyền thông tại một vùng nhất định phải được đánh giá bởi những gì nó cống hiến cho lợi ích chung.” (Communio et Progressio  số 16).
 
Một ưu tiên nghiên cứu thứ hai là “Hội Thánh, Truyền thông và Xã hội.” Những vai trò truyền thông nào trong xã hội có vẻ là thích hợp nhất cho Hội Thánh? Các nhóm đặc sủng có ảnh hưởng gì?
Giáo dân tham gia đầy đủ tới mức nào trong Hội Thánh và xã hội? Hội Thánh có những trách nhiệm gì và những giải đáp gì đối với các vấn đề của địa phương, quốc gia và vùng?
Hội Thánh biểu lộ mối quan tâm đặc biệt đối với giới trẻ―các vấn đề, các yếu đuối và các niềm hi vọng của họ. Các yếu tố này khác nhau như thế nào giữa các giai cấp xã hội? Từ thành thị tới thôn quê? Từ quốc gia này tới quốc gia khác? Giới trẻ nhìn Hội Thánh như thế nào?
Các kênh video nhạc và các công nghệ mới có ảnh hưởng thế nào đối với các giá trị và phong cách sống của giới trẻ? Đối với các cơ cấu gia đình? Các phương tiện đại chúng nói chung có ảnh hưởng thế nào? Hội Thánh đang có những cố gắng gì trong việc giáo dục truyền thông đối với việc phát triển một giới khán thính giả truyền thông có óc phê phán và bảo vệ các giá trị Kitô giáo trong xã hội?
 
TÔN GIÁO, VĂN HOÁ VÀ TRUYỀN THÔNG
 
“(Các phương tiện truyền thông) đưa các thành tựu nghệ thuật và văn hoá vào quĩ đạo của đông đảo loài người... Đây là một dấu hiệu của tiến bộ xã hội cũng như của sự xoá bỏ những bất bình đẳng kinh tế và xã hội.” (Communio et Progressio số 49).
 
Từ sau Công Đồng Vaticanô II, Hội Thánh đã bộc lộ sự quan tâm nhiều hơn tới nhiều nền văn hoá, triết học và truyền thống đức tin hiện có trên thế giới. Ưu tiên nghiên cứu thứ ba của các tham dự viên hội nghị bàn tròn, “Tôn giáo, văn hoá và Truyền thông,” tập trung vào vai trò của tôn giáo và các cách thức truyền thông của nó trong các nền văn hoá khác nhau.
Truyền thông xã hội có thể giúp cổ vũ đối thoại liên tôn như thế nào? Các phương tiện truyền thông có thể thúc đẩy sự hiểu biết hơn về tôn giáo như thế nào? Đâu là mối tương quan hay ảnh hưởng hỗ tương giữa tôn giáo và truyền thông―giữa người với người, bằng các phương tiện, dân gian hay truyền thống? Đâu là vai trò của tôn giáo và của cách diễn tả tôn giáo trong văn hoá và truyền thông?
Các nhà để thờ phượng và các cơ sở tôn giáo được sử dụng và chia sẻ như thế nào để cổ vũ sự hoà hợp tôn giáo? Các tín đồ của các truyền thống tôn giáo khác nhau hiểu biết về đức tin và các lễ hội quen thuộc của nhau tới mức nào?
Khi có sự bất hoà nổ ra giữa các nhóm về các vấn đề sắc tộc, thế tục hay thậm chí tôn giáo, các giá trị chung của tôn giáo có thể tạo sự hoà hợp thay vì chia rẽ như thế nào?
 
MỘT THẾ GIỚI THU NHỎ CỦA TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU Á CHÂU
 
Website của Trung Tâm Nghiên Cứu Á Châu đưa ra một thế giới thu nhỏ các chương trình và dịch vụ của mình. Để giúp kích thích các nghiên cứu mới vào các vấn đề liên quan tới truyền thông xã hội, địa chỉ web http://www.stjohn.ac.th/arc/ trình bày công việc nghiên cứu của hơn 30 nước Châu Á về khoảng 40 đề tài. Các trang web gồm các đường kết nối tới khoảng một chục trường đại học Công Giáo tại Châu Á.
Trang web này cũng có các đường kết nối với các văn kiện quan trọng của Hội Thánh, đặc biệt các văn kiện về truyền thông, và kết nối với FABC và các website khác của Hội Thánh tại Châu Á.
Website này cũng có một “hộp công cụ nghiên cứu” (“Researcher’s toolbox”) với các lời mách bảo về cách khởi sự một đề án nghiên cứu; “Các website khác” như các cơ quan Liên Hiệp Quốc với các thông tin tổng quát và các mô tả chung, một mục “Có gì mới” ở ARC, và một sách dành cho khách.
Trung Tâm ARC xuất bản một tập san ra mỗi quí, Truyền Thông, Tôn Giáo và Văn Hoá. Tập san lưu ý tới công trình nghiên cứu được trình bày dài hơn trên website ARC về các chủ đề như những người tị nạn và những nguời tha phương cầu thực, những người có HIV/AIDs, các nghiên cứu về hoà bình, toàn cầu hoá, môi trường và nhân quyền. Tập san cũng báo cáo về công trình nghiên cứu vừa hoàn tất và các sách mới cho thư viện ARC.
Trung Tâm Nghiên Cứu Á Châu giữ và cập nhật một thư viện chuyên ngành với hơn 3 ngàn quyển về tôn giáo và truyền thông xã hội, nhiều quyển có lẽ chỉ có một bản duy nhất tại Châu Á. Thư viện này giúp các nhà nghiên cứu trong công việc nghiên cứu cơ sở trước khi bắt đầu công trình nghiên cứu thực địa.
ARC tiếp tục mở rộng các mối tiếp xúc và khai thác các đại lộ mới để giúp kích thích việc nghiên cứu độc đáo về tôn giáo và truyền thông xã hội tại Châu Á. Trung tâm cổ vũ các đường kết nối giữa các nhà nghiên cứu trong lãnh vực này và tìm kiếm các cơ hội mới để hợp tác với các tổ chức nghiên cứu khác. Trung tâm cũng khuyến khích các nhà giáo dục hướng dẫn các sinh viên về các đề tài nghiên cứu thích hợp.
Trung Tâm ARC cũng cố gắng phát hiện các nhóm có thể giúp triển khai các đề nghị nghiên cứu cụ thể và có thể cung cấp các khoản tài trợ để nghiên cứu và công bố các khám phá.
 
NHÌN VẾ TƯƠNG LAI
 
Các gợi ý và ví dụ về cách lên kế hoạch và thực hiện một công trình nghiên cứu (xem “Hộp công cụ nghiên cứu” trên trang web của ARC) có thể còn có vẻ quá sơ sài dưới con mắt của những nhà nghiên cứu tiềm năng. ARC đang nghiên cứu những khả năng giúp cung cấp một sự hướng dẫn đầy đủ hơn cho việc nghiên cứu. Những phát minh mới nhất của Công Nghệ Thông Tin có vẻ rất kỳ diệu, nhưng chỉ có một số ít người có thể sử dụng chúng. Trong nhiều trường hợp, việc huấn luyện các kỹ năng cơ bản có lẽ ích lợi hơn. Vì vậy có thể có các chương trình đào tạo phối hợp tại Bangkok hay các chương trình học bổng tại các nơi khác dành cho các nhà nghiên cứu mới đầy triển vọng.
Trung Tâm ARC cũng có thể đứng ra tài trợ các hội nghị chuyên đề về các vấn đề cấp thời liên quan đến tôn giáo và truyền thông xã hội. Có thể mời các chuyên gia có tiếng và những người khác đến trình bày các bài nghiên cứu của họ, với các thủ tục đánh giá để có thể xuất bản sau đó. Ví dụ, một hội nghị để nghiên cứu xem làm thế nào sự đối thoại liên tôn có thể giúp đưa các truyền thống tín ngưỡng của Châu Á lại gần nhau hơn hầu nuôi dưỡng sự hoà hợp và hiểu biết lẫn nhau, có thể mang lại nhiều nhận thức có giá trị. Một ví dụ khác, các nhà nghiên cứu khi nghiên cứu về các hình ảnh trong dân gian có thể đánh giá các khía cạnh của hình ảnh Hội Thánh trong lãnh vực truyền thông đại chúng.
 
kẾT LUẬN
 
Công Đồng Vaticanô II tuyên bố: “Ở đâu có những người thiếu ăn, thiếu uống, thiếu mặc, thiếu nhà ở, thiếu thuốc men, thiếu việc làm, thiếu giáo dục, thiếu những phương tiện cần thiết để sống xứng danh con người, ở đâu có những người bị đau khổ vì nghịch cảnh, ốm yếu, chịu cảnh lưu đày, tù ngục, thì ở đó bác ái Kitô giáo phải tìm gặp, ân cần săn sóc, ủi an và xoa dịu họ bằng những trợ giúp thích đáng” (Sắc lệnh về Tông Đồ Giáo Dân, số 8).
Một thái độ cởi mở như thế sẽ truyền đi một thông điệp vang dội trong việc thể hiện các mục tiêu chính của truyền thông xã hội― “sự hợp nhất và thăng tiến cuộc sống con người trong xã hội” (Communio et Progressio số 1).
Việc nghiên cứu tốt cũng giống như một bài giảng hay: nó không chỉ cung cấp thông tin, nhưng cũng thúc đẩy hành động. Chúng ta hi vọng các cố gắng của Trung Tâm Nghiên Cứu Á Châu về Tôn Giáo và Truyền Thông Xã Hội (ARC) sẽ giúp Hội Thánh tại Châu Á trong việc “thúc đẩy mọi người sử dụng các phương tiện truyền thông để phục vụ sự tiến bộ của loài người và vinh quang Thiên Chúa” (Communio et Progressio số 186).
 
 ** Trung Tâm Nghiên Cứu Á Châu về Tôn Giáo và Truyền Thông Xã Hội này đã chính thức khai trương ngày 25 tháng 11, 1999 tại Đại học Thánh Gioan, Ladprao, Bangkok, Thái Lan.
Địa chỉ:  Asian Research Center for Religion and Social Communication
St. John University
Ladprao, Bangkok
10900 Thailand
 
 

 


Tin cùng chuyên mục

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm