Danh mục bài viết

Cập nhật 29/3/2019 - 9:6 - Lượt xem 1608

Cáo phó: bà cố Maria Trần Thị Châm

Bà cố Maria Trần Thị Châm - Thân mẫu Nữ tu Maria Nguyễn Thị Huyền, OP - sinh năm 1960, thuộc Giáo họ Hải An - Giáo xứ Phục Lễ, đã kết thúc hành trình đức tin, được Chúa gọi về lúc 21 giờ 50 ngày 27/03/2019.


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm