Danh mục bài viết

Cập nhật 2/12/2018 - 21:11 - Lượt xem 1161

Xin ngự đến

Thơ - Mùa Vọng

 

XIN NGỰ ĐẾN

 

Chúa Cứu Tinh ơi! xin Ngài thương ngự đến,

Trần gian dẫy đầy tà thuyết vô luân,

Công chính, đường ngay, bị đẩy xa dần,

Xin Ngài đến và dẫn đường đưa bước.

 

Nhớ Ích Diên xưa*, Ngài đã không từ khước,

Giải thoát khỏi vòng nô lệ, thương đau.

Nhân thế giờ đây đang lắm khổ sầu,

Vì gông cùm của sa-tan, tội lỗi.

 

Xin Ngài đến, đem khỏi vòng tăm tối,

Ngài là Bình Minh chiếu dọi đêm đen.

Thương cứu chúng con khỏi cảnh thấp hèn,

Đấng Cứu Tinh ơi! Xin Ngài thương giải thoát.

 

An Siêu 

Mùa Vọng 2002

 

* Israel

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm