Danh mục bài viết

Cập nhật 13/11/2018 - 12:21 - Lượt xem 2281

Tháng 11 cầu nguyện cho các Linh hồn

Tháng 11 Giáo Hội kêu gọi các tín hữu nhớ cầu nguyện cho các Linh hồn là những bậc sinh thành, ông bà tổ tiên, thân bằng quyến thuộc và mọi người đã an giấc chờ ngày phục sinh.

THÁNG MƯỜIMỘT

THÁNG CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN*

 

Tháng Mười Một, Giáo Hội dành tưởng nhớ,

Đến Ông Bà, Cha Mẹ đã qua đời,

Linh hồn thân nhân, tín hữu nơi nơi,

Đã vĩnh biệt cỏi đời nơi trần thế.

 

Lời cầu xin không gì bằng Thánh Lễ,

Kinh Mân côi dâng lên Chúa chí tôn,

Khấn nguyện xin Chúa cứu các linh hồn,

Mau thoát khỏi luyện hình, về bên Chúa.

 

Chúa xót thương, xuống hồng ân chan chứa,

Qua Giáo Hội, Ơn Toàn Thánh trao ban,

Tín hữu, ân cần thăm viếng nghĩa trang,

Viếng Nhà Thờ ngày Lễ cầu Các Đẳng.

 

Chầu Thánh Thể nửa giờ tâm sốt sắng,

Đọc Thánh Kinh lòng cung kính nửa giờ,

Nguyện kinh Mân Côi ngay tại Nhà Thờ,

Lòng sạch tội sẽ được Ơn Toàn Xá.

 

Theo Ý Đức Thánh Cha, dâng lên Chúa Cả,

Để cầu xin cho các Đẳng linh hồn,

Chóng được về hưởng Nhan Chúa Chí Tôn,

Cùng Triều Thánh muôn đời Quê Hằng Sống.

 

An Siêu

11/2018

 

* Bài viết được tác giả từ Oceanside (Mỹ) gửi tới BBT.

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm