Danh mục bài viết

Cập nhật 25/6/2018 - 9:47 - Lượt xem 3043

Nội Trú Hè 2018: Tuần Đầu Sinh Hoạt

Nội trú hè 2018 khai mạc từ 18/6/2018 tại Nhà Chung GPTB. Ghi nhận qua những hình ảnh của Nhóm Tông đồ hè:

 

Những việc thiêng liêng và đạo đức

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Lắng nghe lời huấn đức của Bề trên

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Những sinh hoạt chung

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Nhà Chung GPTB

 


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm