Danh mục bài viết

Cập nhật 7/6/2018 - 12:55 - Lượt xem 1831

Caritas Giáo phận Thái Bình trên hành trình hội nhập và phát triển

“Hoạt động Bác Ái của Hội Thánh như là biểu hiện của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Việc thực thi bác ái được khẳng định như một trong các hoạt động cơ bản, cùng với việc trao ban Bí Tích và công bố Lời Chúa của Hội Thánh”. Đó là điều Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã nhắn gửi tới mọi người trong thông điệp “Deus Caritas est – Thiên Chúa là Tình Yêu”

Giáo phận Thái Bình

Hội Thánh với sứ vụ Loan Báo Tin Mừng và là chứng tá hiện hữu cho tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Hội Thánh đã không ngừng diễn tả tình yêu đó qua việc thực thi các hoạt động bác ái cho các thành phần yếu kém của nhân loại.  Ở mọi thời đại, con người trên thế giới vẫn còn có quá nhiều đau khổ do sự thiếu thốn về vật chất cũng như tinh thần. Vì vậy, hoạt động bác ái của Hội Thánh phải được tiếp tục và mở rộng đến tất cả mọi người và bao trùm tất cả mọi nhu cầu.

Ngay từ ban đầu, Hội Thánh ý thức về trách nhiệm đó và đã thực thi một cách hiệp thông: “Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu” (Cv 2,44-45). Theo dòng thời gian, tinh thần, hiệp thông, bác ái, chia sẻ trong Giáo Hội vẫn luôn được đẩy mạnh và là dấu chứng hữu hiệu cho sự hiện diện của Chúa Kitô. Các công tác bác ái xã hội của Giáo Hội ngày một phát triển, từ cá nhân, đến các nhóm nhỏ trong các cộng đoàn, rồi đến các tổ chức bác ái của Hội Thánh. Khởi đầu với các cơ quan Caritas thuộc giáo phận, quốc gia và quốc tế.Và để tổ chức và điều phối một cách trong sáng và có hiệu quả các hoạt động bác ái của Hội Thánh, Đức Thánh Cha Phaolô VI đã thiết lập HỘI ĐỒNG GIÁO HOÀNG ĐỒNG TÂM (COR UNUM) như là cơ quan của Tòa Thánh chịu trách nhiệm để định hướng và phối hợp các tổ chức và hoạt động bác ái của Hội Thánh. Do đó, nơi cấp Giáo Hội hoàn vũ, các Đức Thánh Cha đã trực tiếp đứng ra chỉ đạo cho công tác từ thiện bác ái Kitô giáo.

Giáo phận Thái Bình

Caritas Việt Nam là tổ chức hoạt động bác ái xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN), được thành lập năm 1965. Sau một thời gian tạm ngưng hoạt động (06/1976-2008), HĐGMVN quyết định tái lập Caritas Việt Nam trong phiên họp thường niên tại Toà Giám Mục Xuân Lộc, từ 22 đến 26-09-2008.Ngày 02 tháng 07 năm 2008, Ban Tôn Giáo Chính Phủ đã gửi Công văn số 941TGCP-CP chấp thuận cho HĐGMVN tái lập Caritas ở cấp quốc gia và cấp Giáo phận. Vào tháng 03 năm 2011, Caritas Việt Nam gia nhập Caritas Á châu và trở thành thành viên chính thức của Caritas Quốc tế vào tháng 05 năm 2011.Hiện tại, Caritas Việt Nam do Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu (Giám mục giáo phận Bùi Chu) làm Chủ tịch, cùng với hai Phó chủ tịch là Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến (nguyên Giám mục giáo phận Phát Diệm) và Đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị (Giám mục giáo phận Kontum), và Linh mục Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng làm Giám Đốc. 

Trong quá trình hình thành và phát triển, Caritas Việt Nam đã xây dựng một “linh đạo” để hướng dẫn đời sống của các hội viên, những người làm công tác bác ái xã hội. Nền tảng linh đạo này là tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Mọi sự đều bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa, mọi sự đều được định hình bởi tình yêu ấy và mọi sự đều qui hướng về tình yêu ấy. Hội viên Caritas được mời gọi mở rộng Nước Chúa ở khắp mọi nơi và cho mọi người nhưng đối tượng Caritas phục vụ cách đặc biệt hơn cả là người nghèo, nghèo về vật chất cũng như tinh thần.

Giáo phận Thái Bình

Ý thức tầm quan trọng trong việc thực thi bác ái, năm 2010, Đức cha Phêrô – Giám mục Giáo Phận đã chính thức thiết lập Ban Caritas Giáo Phận Thái Bình trên nền tảng linh đạo của Caritas Việt Nam, với khẩu hiệu “PHỤC VỤ TRONG YÊU THƯƠNG”, hướng tới việc phục vụ và thăng tiến con người một cách toàn diện, đặc biệt là những người nghèo khổ, kém may mắn trong xã hội. Được sự quan tâm ,thúc đẩy của Đức Cha giáo phận, Ban Caritas đã và đang xây dựng kế hoạch chiến lược giai đoạn 2018 – 2020 nhằm xác định hướng đi của mình, trong đó lấy mục tiêu thiết lập mạng lưới Caritas Giáo Phận và kết nạp Hội Viên Caritas làm trọng tâm. Với định hướng này, Đức cha cùng với quý cha đặc trách Caritas kêu gọi mọi thành phần giáo sĩ, tu sĩ, các hội đoàn, cá nhân thuộc mọi giáo xứ trong giáo phận cùng hưởng ứng, cộng tác một cách tích cực và trực tiếp hơn nữa trong việc thực thi bác ái bằng việc gia nhập Hội Viên Caritas, xây dựng Caritas Giáo Phận thành một tổ chức lớn mạnh, phục vụ ngày một hữu hiệu hơn cho mọi người.

Giáo phận Thái Bình

Để đạt được mục tiêu trên, đầu năm 2018, Ban Caritas Giáo Phận đã lên kế hoạch truyền thông để thiết lập mạng lưới Caritas và kết nạp Hội Viên Caritas trong giáo phận. Bắt đầu từ tháng 5/ 2018, quý cha đặc trách Caritas đã trực tiếp đi đến các giáo xứ gặp gỡ, chia sẻ và trao đổi với bà con giáo dân trong giáo xứ. Thông qua các buổi truyền thông này, quý Cha muốn giúp cho nhiều người hiểu được tầm quan trọng, ý nghĩa, mục đích và đường hướng hoạt động của Ban Caritas Giáo Phận. Mời gọi mọi thành phần trong giáo xứ hãy gia nhập Hội Viên Caritas. Qua đó cha cũng cho mọi người thấy được quyền lợi và nghĩa vụ về mặt tinh thần, vật chất cũng như những ơn ích thiêng liêng mà các hội viên nhận được khi trở thành Hội Viên Caritas.

Trong tinh thần hiệp thông và liên đới, xin Chúa cho mọi thành phần trong giáo phận biết ý thức bổn phận của mình trong việc thực thi Đức Bác Ái, cộng tác đắc lực cùng quý cha xây dựng mạng lưới Caritas giáo phận, giáo xứ và giáo họ. Xin Chúa chúc lành cho những công việc mà Ngài đã khởi sự nơi tất cả chúng ta.

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

VP. Caritas Giáo phận Thái Bình


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm