Danh mục bài viết

Cập nhật hôm nay, lúc 18:18 - Lượt xem 1866

Ngày 22 tháng 2: Lập Tông tòa Thánh Phêrô

"...trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi..."

 

Tin Mừng : Mt 16, 13-19

Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ.” Ðức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” 16 Ông Simon Phêrô thưa: “Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Ðức Giêsu nói với ông: “Này anh Simon con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Ðấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

Suy niệm :

1. Trên tảng đá này - Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.

Simon là khuôn mặt nổi bật trong nhóm Mười Hai. 
Ông thuộc nhóm những môn đệ đầu tiên theo Ðức Giêsu, 
và là một trong ba môn đệ thân tín nhất. 
Ông có mặt lúc Chúa hiển dung và trong Vườn Dầu. 
Ông thường là phát ngôn viên của cả nhóm (x. Mt 19,27). 
Ðức Giêsu phục sinh đã hiện ra cho ông trước tiên (1Cr 15,5), 
và giao cho ông chăn dắt đoàn chiên của Ngài (Ga 21,15-17). 
Simon có bản tính bộc trực, hăng hái. 
Vì quá tin vào sức mình, ông đã sa ngã, chối Chúa. 
Bất chấp những yếu đuối và giới hạn của Simon, 
Ðức Giêsu vẫn chọn ông đứng đầu nhóm Mười Hai, 
và làm nền tảng cho Hội Thánh của Ngài. 
Ngài đặt cho Simon một tên mới là Phêrô, 
tiếng Aram gọi là Kêpha, nghĩa là Tảng Ðá. 
Tên mới này phản ánh sứ mạng Chúa giao cho ông. 
Phêrô được tuyên bố là người có phúc, 
vì ông đã được Cha trên trời cho biết Ðức Giêsu là ai. 
Ông đã tin tưởng đón nhận mạc khải ấy. 
“Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” 
Ðó là lời tuyên xưng đức tin của Phêrô. 
Nhưng ông không chỉ tuyên xưng đức tin của mình, 
ông còn tuyên xưng tình yêu nữa: 
“Lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy.” 
Với niềm tin-yêu vào Ðức Giêsu, 
Phêrô sẵn sàng chia sẻ sứ mạng Mục Tử của Ngài, 
sẵn sàng hiến mình vì đoàn chiên. 
Quả thực, Phêrô đã giang tay chịu chết như Thầy Giêsu, 
đã theo Thầy và đến nơi mình không muốn đến. 
Chúng ta ngỡ ngàng trước sự tin tưởng của Ðức Giêsu. 
Ngài cho Phêrô được chia sẻ trách nhiệm với Ngài. 
dù ông chỉ là một ngư phủ bình thường, ít học. 
Chỉ mình Ðức Giêsu mới là Nền Tảng (x. 1Pr 2,4-5), 
nhưng Phêrô cũng được làm nền cho Hội Thánh. 
Chỉ mình Ðức Giêsu nắm giữ chìa khóa (x. Kh 3,7), 
nhưng Phêrô cũng được trao chìa khóa Nước Trời. 
Nếu Phêrô có quyền giáo huấn, 
quyền thánh hoá và quản trị Hội Thánh, 
thì chỉ nhằm mục đích là phục vụ Dân Chúa. 
Hội Thánh đã gặp biết bao khó khăn trong dòng lịch sử. 
Không phải chỉ là những cuộc bách hại đẫm máu, 
mà còn là những chia rẽ, tranh chấp nội bộ, 
những sa sút trầm trọng vì chạy theo thế gian. 
Hôm nay, Hội Thánh cũng gặp khó khăn không ít, 
khi nhiều người bỏ nhà thờ, bỏ đức tin, 
khi ơn gọi giảm sút ở nhiều nơi, 
khi Ðức Thánh Cha bị công kích? 
Ước gì mỗi người chúng ta ở lại và yêu mến Hội Thánh, 
cải tổ và canh tân Hội Thánh 
bằng việc canh tân chính bản thân mình.

Lạy Chúa, 
chúng con không hiểu tại sao Chúa chọn Simon, 
một người đánh cá ít học và đã lập gia đình, 
để làm vị Giáo Hoàng đầu tiên của Giáo Hội. 
Chúa xây dựng Giáo Hội 
trên một tảng đá mong manh, 
để ai nấy ngất ngây trước quyền năng của Chúa. 
Hôm nay Chúa cũng gọi chúng con 
theo Chúa, sống cho Chúa, 
đặt Chúa lên trên mọi sự: 
gia đình, sự nghiệp, người yêu. 
Chúng con chẳng thể nào từ chối 
viện cớ mình kém đức kém tài. 
Chúa đưa chúng con đi xa hơn, 
đến những nơi bất ngờ, 
vì Chúa cần chúng con ở đó. 
Xin cho chúng con một chút liều lĩnh của Simon, 
bỏ mái nhà êm ấm để lên đường, 
hạnh phúc vì biết mình đang đi sau Chúa. Amen. 

 

2. VỊ GIÁO HOÀNG TIÊN KHỞI

Vậy Thầy bảo con biết: “Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được” (Mt 16, 18).

Theo các sách Tin mừng, ta nhận thấy cuộc đời Thánh Phêrô được gắn kết với cuộc đời và sứ vụ của Chúa Giêsu: ngài thuộc nhóm môn đệ đầu tiên được Chúa chọn gọi bên biển hồ Tibêria (x. Mt 4 18-22); được Chúa ưu ái ghé thăm gia đình (x. Mt 8, 14-15); được Chúa truyền cho đi trên mặt nước đến với Chúa (x. Mt 14, 28-30); từng tuyên tín Chúa là Đấng Kitô (x. Mt 16, 16); được diện kiến Chúa biến hình (x. Mt 17, 4-5); được Chúa tiên báo về sự vấp ngã và sự chết (x. Mt 26, 34-35; Ga 21, 19) v.v.

Tuy được gắn kết với Chúa, song cuộc đời của thánh Phêrô lắm lúc lắng lo, sợ hãi đến độ ngã lòng (x. Mt 14, 30; Mt 26, 69-75). Dầu vậy, Chúa vẫn chọn ngài làm Tông đồ trưởng – vị Giáo hoàng tiên khởi. Ngay sau khi Phêrô tuyên tín Chúa là Đấng Kitô, Chúa đã tỏ cho Phêrô và các môn đệ biết về ý định của Chúa Cha: “Này anh Simon, con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mạc khải cho anh biết điều ấy, nhưng là Cha của Thầy” (Mt 16, 17). Ý định này rõ nét nhất khi Chúa xác quyết: “Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16, 18).

Trong cương vị Giáo hoàng, thánh Phêrô được Chúa chuyển cầu trước những thử thách: “Thầy đã cầu nguyện cho anh khỏi yếu lòng tin. Phần anh một khi đã trở lại, hãy làm cho những anh em khác vững tin” (Lc 22, 32). Rồi khi bị bách hại, ngài cũng hằng được đón nhận những lời chuyển cầu của Hội Thánh: “Đang khi ông Phêrô bị giam giữ trong ngục, Hội Thánh không ngừng cầu xin Chúa cho ông” (Cv 12, 5). Và ngày nay, ngai vị ấy vẫn đượm thắm những lời cầu nguyện của con cái Giáo hội trong các Thánh lễ, các giờ Chầu Thánh Thể, các kinh nguyện riêng v.v.

Lạy Chúa, xin gìn giữ và bảo vệ Hội thánh Chúa được luôn tinh tuyền và thánh thiện. Chúng con cầu nguyện cách riêng cho Đức Giáo hoàng Phanxicô và các Đức Giám mục để các ngài dẫn dắt con thuyền Giáo hội theo thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Amen.


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm