Danh mục bài viết

Cập nhật 24/1/2021 - 19:20 - Lượt xem 3018

Thứ Hai tuần 3 Thường Niên

"Satan phải diệt vong".

 

Tin Mừng: Mc 3, 22-30

Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: "Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám", và nói thêm rằng: "Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ". Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: "Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khoẻ mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y. Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời". Ðó là vì họ nói "Người bị thần ô uế ám".

 

 

1. Vào nhà một người mạnh (Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ)

Thân nhân của Đức Giêsu đã tưởng Ngài bị mất trí (c. 21), 
nhưng có thể họ không nghĩ Ngài bị quỷ ám, 
dù trong thế giới ngày xưa, mất trí thường bị coi là do quỷ ám. 
Các kinh sư đến từ thủ đô Giêrusalem có thái độ quyết liệt hơn nhiều. 
Họ tố cáo Đức Giêsu là người bị quỷ ám, 
không phải quỷ thường, mà là quỷ vương Bêendêbun. 
Hơn nữa, họ cho rằng Ngài trừ quỷ nhờ dựa thế của quỷ vương (c. 22). 
Lời tố cáo trên đây của những kinh sư thật là nghiêm trọng, 
vì ai dựa thế như vậy là thông đồng với quỷ, có thể bị xử tử. 
Đức Giêsu đã trả lời tố cáo này bằng hai hình ảnh về Nước và Nhà. 
Đức Giêsu nhìn nhận sự hiện diện 
và hoạt động của Nước Xatan trong thế gian này. 
Nước này có tôn ti trật tự, được lãnh đạo bởi quỷ vương, 
đó là Xatan hay Bêendêbun, kẻ cầm đầu các quỷ nhỏ (c. 22). 
Xatan muốn bành trướng Nước của mình trong thế giới loài người. 
Nó sai các quỷ nhỏ đi khắp nơi lôi kéo mọi người chẳng trừ ai. 
Theo thánh Inhaxiô, Xatan thường cám dỗ ta theo ba bước: 
từ sự ham muốn của cải, đến hư danh thế gian, và cuối cùng là kiêu ngạo, 
rồi sau đó đi đến mọi nết xấu khác (Linh Thao 142). 
Như thế Xatan khôn khéo đánh bẫy và trói buộc con người. 
Đức Giêsu đã không bắt tay với Xatan để đuổi các quỷ cấp dưới. 
Ngài tấn công trực diện vào Nước của Xatan, 
phá đổ Nước này và khai mở Nước Thiên Chúa (Lc 11, 20). 
Cuộc chiến không dễ dàng và còn kéo dài đến tận thế. 
Thế giới hôm qua cũng như hôm nay được ví như một ngôi nhà. 
Tiếc thay ngôi nhà đó ít nhiều đã bị Xatan cưỡng đoạt. 
Xatan chính là kẻ mạnh đã biến ngôi nhà đó thành của mình (c. 27). 
Nhưng Đức Giêsu lại là người mạnh hơn (Mc 1, 7). 
Người mạnh hơn đã trói kẻ mạnh lại và tước đoạt những gì nó đã chiếm. 
Tước đoạt chính là giải thoát những ai bị Xatan cầm giữ, 
và trả lại cho họ quyền làm chủ đời mình, quyền sở hữu căn nhà của họ. 
Hôm nay, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục tấn công Xatan. 
Ngài không ngừng chinh phục thế giới này cho Thiên Chúa, 
và mời chúng ta cộng tác để xây dựng Nước Chúa trên trần gian. 
Nhờ Thánh Thần của Thiên Chúa mà Đức Giêsu trừ quỷ (Mt 12, 28), 
nên ai bảo Ngài trừ quỷ nhờ quỷ vương Xatan hay Bêendêbun, 
thì xúc phạm đến Thánh Thần, coi Thánh Thần như thần ô uế (c. 30). 
Đức Giêsu không phải là người có thần ô uế. 
Ngài có đầy ắp Thánh Thần trong mọi lời nói việc làm. 
Chỉ ai cố chấp, bướng bỉnh mới không nhận ra điều đó. 
Mọi tội lỗi đều có thể được thứ tha (c. 28), 
trừ tội khép lòng từ chối ơn tha thứ của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu. 
Làm sao giúp con người hôm nay mềm mại mở ra 
để nhận thấy Thánh Thần vẫn đang hiện diện trong Giáo Hội ?

Lạy Chúa Giêsu, 
dân làng Nazareth đã không tin Chúa 
vì Chúa chỉ là một ông thợ thủ công. 
Các môn đệ đã không tin Chúa 
khi thấy Chúa chịu treo trên thập tự. 
Nhiều kẻ đã không tin Chúa là Thiên Chúa 
chỉ vì Chúa sống như một con người, 
Cũng có lúc chúng con không tin Chúa 
hiện diện dưới hình bánh mong manh, 
nơi một linh mục yếu đuối, 
trong một Hội thánh còn nhiều bất toàn. 
Dường như Chúa thích ẩn mình 
nơi những gì thế gian chê bỏ, 
để chúng con tập nhận ra Ngài 
bằng con mắt đức tin. 
Xin thêm đức tin cho chúng con 
để khiêm tốn thấy Ngài 
tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống. Amen. 

 

2. Nguyên tắc sống không mâu thuẫn

Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được.

Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ : “Satan làm sao trừ Satan được ? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền" (Mc. 3, 20.23-24)

Chúa Giêsu vẫn có nhưng kẻ luôn rình mò Người, họ không ngại đẩy Người vào những cuộc tranh luận ở nơi công cộng. Hôm nay, các kinh sư từ Giêrusalem xuống đả kích chính tư cách bản thân Người . "Ông ấy bị thần ô uế ám”.

Tố cáo

Theo cái nhìn của nhũng kinh sư, Chúa Giêsu là con người có nhiều mâu thuẫn. Người cho mình là Thiên Chúa mà lại không tôn trọng luật giữ ngày sa-bát ? Người giao du quá dễ dàng với những người tội lỗi và quân thu thuế. Người giảng dạy và chữa bệnh với uy quyền như vậy mà lại không giữ được tư cách đàng hoàng. Tại sao và tại sao ? Tóm lại, những kinh sư cho rằng Chúa Giêsu chẳng có gì phù hợp với quan niệm hay mô hình về một ngôn sứ hoặc người công chính theo như họ tưởng.

Bào chữa

Đáp lại những lời tố cáo của các kinh sư, Chúa Giêsu cho họ thấy nơi Người không có gì là mâu thuẫn cả. viện lẽ rằng không ai lại tư hủy diệt chính mình. Khi giao tiếp với ác thần, Người có tiêu diệt được nó không ? Khi can thiệp để chữa cho một người bị qủy ám, chẳng phải vì Người có quyền trên thần ô uế đó sao ?

Chúng ta có liên đới với Người không ?

Đến lượt mình, người tín hữu cũng sẽ bị người đời chất vấn : bạn theo ai ? Người tín hữu cũng như bất cứ ai hằng gắn bó với một giáo thuyết hay một mẫu gương nào đó và muốn sống trọn với điều ôm ấp ấy, sớm muộn gì cũng sẽ phải trả lời cho biết hành động của mình có đi đôi với giáo thuyết mình tán dương không.

Nhưng cũng phải nhìn nhận rằng ngày nay chúng ta phải chịu nhiều tố cáo và phê phán, là bởi tại đời sống làm chứng của ta không thật trong sáng, vả chăng lại còn nhiều cách biệt và mâu thuẫn giữa việc ta làm và tới Chúa dạy. Ta vẫn biết cầu nguyên là cần thiết và phải dành thời giờ cho việc ấy, nhưng sự cần thiết và thời gian được dành có phù hợp với nhau không ? Ta có phấn đấu và tẩy sạch những lu mờ để đời sống bác ái của ta là tấm gương sáng phản ảnh Chúa, và trở nên Thân thể Chúa Kitô không ?

Tóm lại, các kinh sư là nhưng người hay chất vấn. Những kinh sư của thời nay cũng vẫn còn dựa vào nguyên tắc “Ngôn hành tương ứng" nói sao làm vậy để đo lường giá trị con người của ta : cây tốt thì sinh quả tốt.... Cây tốt không thể sinh quả xấu. Họ không lầm để kiểm tra ta trong vấn đề này.

 

3. Tội ngoan cố (trích Mỗi ngày một tin vui)

Hoạt động của Chúa Giêsu ở Capharnaum, miền Bắc Galilê, đã có một tiếng vang đến Yêrusalem, là trung tâm sinh hoạt tôn giáo của Israel thời Chúa Giêsu. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và các luật sĩ từ Yêrusalem đến chẳng có gì là tốt đẹp, mà chỉ phơi bày sự ngoan cố của các kẻ thù của Chúa. Sự ngoan cố khước từ đó đạt tới cao điểm khi họ giải thích sai lạc việc Chúa Giêsu dùng quyền năng của mình xua trừ ma quỷ ra khỏi con người, mang lại sức khỏe cho con người.

Chúa Giêsu đã rao giảng một cách có uy tín trong vùng Galilê, quanh thành Capharnaum, cùng với những dấu chỉ kỳ diệu chứng tỏ lòng nhân từ của Chúa đối với con người, đồng thời chứng minh quyền năng thần linh của Ngài. Các luật sĩ từ Yêrusalem đến, lẽ ra hơn ai hết, họ phải hiểu được những dấu chỉ kỳ diệu này, vì họ là những con người tôn giáo chuyên môn về Lời Chúa. Nếu Chúa Giêsu chỉ nói suông mà thôi, thì sự ngoan cố của các kẻ chống đối Chúa có thể còn tha thứ được, nhưng đàng này, Ngài đã thực hiện những dấu lạ để chứng tỏ quyền năng thần linh của Ngài: Ngài đã chữa người bại liệt để chứng minh Ngài có quyền tha tội; Ngài đã ra lệnh cho quỷ dữ ra khỏi nhiều người và chúng đã vâng phục.

Trước những hành động kỳ diệu của quyền năng Thiên Chúa, những kẻ chống đối Ngài nói rằng Ngài đã bị quỷ Beelzebul ám và đã dùng quyền của quỷ vương để trừ quỷ. Thật không có sự ngoan cố nào nặng nề hơn: một vị Thiên Chúa mà lại bị các nhà thông luật gán cho tước hiệu đầu mục của quỷ. Ðó là một sự xúc phạm không thể tha thứ được, vì là tội phạm đến Thánh Thần. Thiên Chúa quyền năng có thể tha thứ mọi tội lỗi nhưng Ngài không thể cứu con người, nếu con người cứ đóng kín tâm hồn mình trước ân sủng và sự soi sáng của Thiên Chúa.

Xin Chúa cho chúng ta xác tín vào chương trình cứu rỗi yêu thương của Ngài được thực hiện qua Chúa Giêsu Kitô, để chúng ta đáng được hưởng ơn cứu độ của Chúa.

 

4. Đặt tin tưởng nơi Chúa

Theo truyền thuyết, tại Palestina xưa có rất nhiều pháp sư, họ dùng cây cỏ kèm theo các câu thần chú để trừ quỉ. Sự kiện này bắt nguồn từ vua Salomon là người đã cho du nhập vào trong nước một số nghi lễ ngoại giáo. Và vì đã có một số trường hợp trừ quỉ, cho nên chẳng lạ gì khi một số ký lục từ Giêrusalem đã cho rằng Chúa Giêsu đã nhờ đầu mục của quỉ mà trừ quỉ như được thuật lại trong Tin mừng hôm nay.

Chúa Giêsu đã nhân cơ hội này để mạc khải về Nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa đã đến và trong nước này có bóng dáng của ma quỉ. Một Phêrô vừa được khen thưởng vì đã tuyên xưng đúng tước hiệu Đức Kitô thì lập tức bị khiển trách là Satan khi ông muốn can ngăn không cho Ngài lên Giêrusalem chịu khổ nạn.

Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỉ và tội lỗi, đồng thời Ngài cũng đòi hỏi những kẻ theo Ngài một thái độ dứt khoát. Hình ảnh một người mạnh canh giữ nhà mình, là lời mời gọi đặt tin tưởng vào Ngài, bởi vì tìm một người mạnh để canh giữ nhà mình được an toàn thì có ai bằng Thiên Chúa, tìm một nơi ẩn náu trước những tấn công của kẻ thù thì có đâu vững chắc bằng núp dưới cánh tay Ngài.

Trong Kinh Lạy Cha, Chúa đã dạy các môn đệ cầu xin cho khỏi sa chước cám dỗ. Cám dỗ là thứ vũ khí Satan dùng để đánh bại con người. Chính Chúa Giêsu cũng đã bị cám dỗ không phải một lần, mà là ba lần nhưng Ngài đã chiến thắng nhờ lời Chúa. Do đó, cho dù ma quỉ có như sư tử rảo quanh tìm mồi cắn xé chúng ta cũng không phải lo sợ, nếu chúng ta biết kiên trì trong đức tin và sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa.

 

5. Quyền lực trừ quỷ

Chúa Giêsu chữa lành một người bị quỷ ám. Trước sự kiện lạ lùng này, dân chúng thán phục và reo lên: ông này quả thực là Đấng Cứu Thế. Thấy dân chúng quá sùng mộ Chúa Giêsu, các luật sĩ bực tức tố cáo Ngài đã dựa vào thế quỷ vương mà trừ quỷ, chứ không phải là Đấng Cứu Thế.

Đối diện với những kẻ tố cáo Ngài, bằng một so sánh đơn giản, Chúa Giêsu nói rằng không một vương quốc nào tự chia rẽ trong nội bộ với nhau mà lại tồn tại được. Bấy giờ Satan đang thống trị con người và thiết lập vương quốc trên con người, đã trở thành đối tượng chiếm đoạt của nó bằng bất cứ phương tiện nào. Vậy nếu nó đuổi ma quỷ là đồng bọn của nó ra khỏi con người, thì nó tự hủy diệt nước nó, và đó là điều không thể có được.

Chúa Giêsu không dùng quyền lực của quỷ vương để trừ quỷ, nhưng Ngài dùng quyền lực của Đấng đối nghịch với Satan là Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần đang hoạt trong Ngài, và qua Ngài để trừ quỷ và thiết lập Nước Thiên Chúa. Do đó, những lời vu khống Chúa Giêsu là trực tiếp xúc phạm đến Chúa Thánh Thần ngự trong Ngài.

Satan là một người hùng mạnh, chỉ có Đấng hùng mạnh hơn mới đánh bại được nó. Đấng ấy là Chúa Giêsu Kitô. Chính Ngài đã chiến thắng Satan bằng cái chết và sự phục sinh của Ngài. Chính Ngài đã giải thoát con người bị Satan trói buộc và dẫn đưa con người sum họp trong gia đình Thiên Chúa, làm cho con người thành công dân của Nước Trời và nên Đền thờ của Chúa Thánh Thần. Không nhìn nhận quyền năng của Thiên Chúa, là tự trói buộc mình và không thể đạt tới ơn cứu độ. Đó là Chúa Thánh Thần của những luật sĩ và biệt phái mù quáng. Tất cả mọi tội đều có thể được tha, nếu con người biết cộng tác vào ơn tha thứ của Chúa, bằng sự thống hối và tin tưởng vào tình yêu tha thứ của Chúa.

Nếu Chúa Giêsu không thống trị tâm hồn chúng ta, thì ma quỷ sẽ thống trị. Do đó, không ai được lãnh đạm với Chúa Giêsu, vì Ngài là Đấng Cứu Thế, khước từ Ngài là khước từ ơn cứu độ.

Chúng ta hãy để Chúa Giêsu thống trị tâm hồn chúng ta bằng những thực hành bên ngoài, nhất là bằng sự đổi mới bên trong, để làm cho Danh Chúa cả sáng, Nước Chúa trị đến .

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm