Danh mục bài viết

Cập nhật 6/11/2020 - 15:31 - Lượt xem 5471

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 32 Thường Niên năm A

Tỉnh thức sẵn sàng đón Chúa (Kn 6,12-16; 1Tx 4,13-18; Mt 25,1-13)

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tỉnh thức, sẵn sàng chờ đợi Chúa đến rước chúng ta về Nước Trời, là Quê hương thật của chúng ta. Chúa sẽ đến vào lúc chúng ta không ngờ, vào giờ chúng ta không biết, nên chúng ta cần phải tỉnh thức và chuẩn bị sẵn sàng bằng sự lựa chọn khôn ngoan, chuẩn bị cho mình đèn dầu cụ thể là lòng trung tín trong đời sống Đức tin, lòng nhiệt thành tận tụy sống Đức ái, và tích lũy nhiều nhân đức khác.

Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa giúp chúng ta hằng ngày tỉnh thức, chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi ngày Chúa đến cứu thoát chúng ta và đưa chúng ta về Quê Trời.

- Dẫn vào bài đọc 1: Kn 6,13-17

Sách khôn ngoan trong Kinh Thánh Cựu Ước nêu lên vai trò của sự khôn ngoan trong vận mệnh của con người. Vì thế, Đức khôn ngoan rất cần thiết, nó giúp chúng ta sống tỉnh thức, sẵn sàng chờ đón Chúa đến cứu chúng ta. Đó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Tx 4,12-17

Thánh Phaolô tông đồ đã dựa vào Lời Chúa để an ủi và khuyên tín hữu Thessalônica về ngày cánh chung: Những người đã an giấc trong Đức Giêsu, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Người. Các tín hữu chớ buồn phiền, sợ sệt, nhưng phải lo chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón Đức Kitô. Đó là nội dung bài đọc sau đây. 

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Quê hương chúng ta ở trên Trời, nơi đó chúng ta sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn trong Đấng Cứu Chuộc là Đức Giêsu Kitô. Trong niềm hy vọng, tỉnh thức, sẵn sàng chờ ngày Chúa đến đưa chúng ta về Quê Trời. Chúng ta cùng tha thiết dâng lên Chúa những lời nguyện xin.

1. Hội Thánh không ngừng mời gọi con cái mình sống tỉnh thức để chuẩn bị đón chờ cuộc gặp gỡ trong Đức Kitô. Chúng cùng  cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn sống thánh thiện, chuyên cầu nguyện và sống tiết độ, để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ Chúa Kitô vào ngày sau hết.  

2. Những ai tìm kiếm sự khôn ngoan sẽ gặp được nó. Chúng  ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia được ơn khôn ngoan trong việc điều hành, để nhờ ơn Chúa soi dẫn, họ biết suy nghĩ và hành động theo ý Chúa.

3. Bí tích Thánh Thể là dầu nuôi dưỡng ngọn đèn Đức Tin Kitô giáo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu siêng năng tham dự bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể.

4. Ðèn dầu của các cô khôn ngoan nhắc nhở chúng ta sống tỉnh thức. Chúng ta cùng cầu xin cùng Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn tỉnh thức đón chờ ngày Chúa đến, bằng việc chu toàn bổn phận hằng ngày, sống bác ái, yêu thương với hết thảy mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến để chuẩn bị và dẫn đưa chúng con vào Nước Trời. Xin cho chúng con hết lòng tôn kính Chúa và yêu thương anh chị em, để ngày Chúa quang lâm ngự đến, chúng con được Chúa cho vào hưởng hạnh phúc muôn đời bên Chúa trên Nước Trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

NA-MtgTL

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm