Danh mục bài viết

Cập nhật 23/10/2020 - 15:11 - Lượt xem 5158

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 30 Thường Niên năm A

Ðiều Răn Trọng Nhất (Xh 22, 21-27; 1 Tx 1, 5c-10; Mt 22, 34-40)

Mẫu 1: 

Ðiều Răn Trọng Nhất

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 30 thường niên, Phụng vụ Lời Chúa   nhắc chúng ta điều răn trọng nhất trong các điều răn của Chúa, đó là "mến Chúa yêu người". Tuân giữ và sống trọn hảo điều Chúa dạy, chúng ta sẽ được trở nên giống Chúa và được Người cho hưởng sự sống Nước Trời.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa cho chúng ta ngày càng mến Chúa yêu người hơn, bằng đời sống nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ mọi người.

- Dẫn vào bài đọc I: Xh 22,21-27

Chúa dạy chúng ta học sống nhân từ như Người: thương yêu giúp đỡ mọi người, nhất là người ngoại kiều, người nghèo khổ góa bụa. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc II: 1Tx 1,5-10

Thánh Phaolô khen các tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca, vì họ đã từ bỏ tà thần, sống Tin Mừng cách gương mẫu cho nhiều người nhiều nơi. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu dạy chúng ta điều răn trọng nhất là "mến Chúa yêu người". Chúng ta quyết tâm thực hành luật Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin.

1.Thánh Phao-lô nói: “Anh em biết chúng tôi sống thế nào để mưu ích cho anh em”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh luôn tận tâm chăm sóc đoàn chiên của Chúa trong việc giảng dạy đức tin và luôn sống bác ái mục tử, để các tin hữu được tận hưởng niềm vui cứu độ của Chúa ngay ở đời này và đời sau.     

2. Chúa nói:  “Mến Chúa là điều răn quan trọng nhất”. Chúng  ta cùng cầu xin Chúa cho các kitô hữu thành tâm tôn thờ một mình Chúa và hết lòng phụng sự yêu mến Người. 

3. Chúa nói: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho nhiều người biết chia cơm, sẻ áo, giúp đỡ  anh chị em đang sống trong vùng lũ lụt tại Miền Trung Việt Nam, để họ vượt qua đau khổ mất mát trong những lúc khó khăn này.

4. Chúa nói: “Nếu kẻ ấy kêu van Ta, Ta sẽ nhậm lời nó. Vì Ta là Đấng Thương Xót”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta siêng năng cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể, luôn  sống hiệp nhất yêu thương trong gia đình và cộng đoàn.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con giới răn trọng nhất là "mến Chúa yêu người". Xin cho chúng con thành tâm tuân giữ luật Chúa dạy, bằng việc phụng sự Chúa và hết lòng yêu thương, quan tâm giúp đỡ anh chị em mỗi ngày trong đời sống chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

NA_MtgTL 

 

Mẫu 2:

Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa và yêu thương kẻ khác như chính mình.

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

 Phụng vụ lời Chúa Chúa nhật 30 thường niên hôm nay, Chúa Giê su dạy cho người biệt phái biết điều luật quan trọng nhất là yêu thương. Bởi vì yêu thương liên quan đến toàn bộ đời sống con người, chỉ khi nào chúng ta biết sống yêu thương, thì đôi mắt chúng ta sẽ được mở ra để nhìn thấy hình ảnh Thiên Chúa nơi mọi người sống quanh mình. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa và yêu thương kẻ khác như chính mình.

Hiệp dâng Thánh Lễ hôm nay xin cho chúng ta biết sống trọn giới răn yêu thương vì yêu thương là chu toàn lề luật của Thiên Chúa.

  •  Dẫn vào bài đọc I: Xh 22,21-27

Đức Chúa là Đấng nhân từ, Người sẽ lên tiếng bảo vệ, chở che và đòi công bằng những người bé nhỏ, những người bị ức hiếp trong xã hội. Đó là nội dung bài đọc sau đây.

  • Dẫn vào bài đọc II: 1Tx1,5c-10

Thánh Phao lô khen ngợi các Tín Hữu Thê-xa-nô-ni-ca vì đã biết học và bắt chước cách sống gương mẫu của các Ngài là từ bỏ ngẫu tượng để phụng sự Thiên Chúa và chờ đợi ngày Chúa quang lâm đó là nội dung đoạn thư sau đây.

  • Dẫn vào Tin Mừng: Mt 22,34-40

Chu toàn luật Chúa là sống trọn giới răn yêu thương. Chính tình yêu sẽ nối kết  chúng ta với Thiên Chúa và với nhau. Đó là ý nghĩa của Lời Chúa hôm nay.

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giê su đã sống trọn đời vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha và Ngài đã tự nguyện hiến mình để chết cho chúng ta chỉ vì yêu thương. Ngài dạy chúng ta điều răn trọng nhất là "mến Chúa yêu người". Với tâm tình con thảo chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Chúa trao cho Hội Thánh sứ mạng dạy bảo con cái tuân giữ giới răn trọng nhất là "mến Chúa yêu người". Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn nhiệt tâm chu toàn sứ mạng bằng chính gương sống bác ái của mình.

2. Thánh Gioan khẳng định rằng: Ai nói mến Chúa mà không yêu người là kẻ nói dối. Xin cho các Kitô hữu sống và thi hành luật yêu thương bằng đời sống bác ái cụ thể với những người xung quanh đặc biệt là những người yếu đuối, bần cùng.

3. Ngày nay bạo lực, hận thù đang hoành hành trên khắp thế giới, gây biết bao đau thương và làm giảm đi phẩm giá cao quý của con người. Xin cho mọi người biết gạt bỏ hận thù, chia rẽ để chung tay xây dựng một nền hòa bình nhân văn như Thiên Chúa mong muốn.

4. "Hãy mến Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình". Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết chia sẻ, yêu thương và quan tâm nhau bắt đầu từ những điều giản dị, bằng những hành động cụ thể chứ không chỉ bằng những lời nói suông.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con giới răn trọng nhất là "mến Chúa yêu người". Xin ban ơn giúp sức để chúng con biết sống yêu thương để hạt giống Lời Chúa ngày càng lớn lên trong tâm hồn mỗi người. Nhờ thế chúng con xứng đáng là những người con của Chúa ngay ở đời này và đời sau được về sống bên Chúa Tình Yêu. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời…

PV-MtgTL


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm