Danh mục bài viết

Cập nhật 9/11/2019 - 15:49 - Lượt xem 4024

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 30 Thường Niên năm A

Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa và yêu thương kẻ khác như chính mình. (Xh 22, 21-27; 1 Tx 1, 5c-10; Mt 22, 34-40)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

 Phụng vụ lời Chúa Chúa nhật 30 thường niên hôm nay, Chúa Giê su dạy cho người biệt phái biết điều luật quan trọng nhất là yêu thương. Bởi vì yêu thương liên quan đến toàn bộ đời sống con người, chỉ khi nào chúng ta biết sống yêu thương, thì đôi mắt chúng ta sẽ được mở ra để nhìn thấy hình ảnh Thiên Chúa nơi mọi người sống quanh mình. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa và yêu thương kẻ khác như chính mình.

Hiệp dâng Thánh Lễ hôm nay xin cho chúng ta biết sống trọn giới răn yêu thương vì yêu thương là chu toàn lề luật của Thiên Chúa.

  •  Dẫn vào bài đọc I: Xh 22,21-27

Đức Chúa là Đấng nhân từ, Người sẽ lên tiếng bảo vệ, chở che và đòi công bằng những người bé nhỏ, những người bị ức hiếp trong xã hội. Đó là nội dung bài đọc sau đây.

  • Dẫn vào bài đọc II: 1Tx1,5c-10

Thánh Phao lô khen ngợi các Tín Hữu Thê-xa-nô-ni-ca vì đã biết học và bắt chước cách sống gương mẫu của các Ngài là từ bỏ ngẫu tượng để phụng sự Thiên Chúa và chờ đợi ngày Chúa quang lâm đó là nội dung đoạn thư sau đây.

  • Dẫn vào Tin Mừng: Mt 22,34-40

Chu toàn luật Chúa là sống trọn giới răn yêu thương. Chính tình yêu sẽ nối kết  chúng ta với Thiên Chúa và với nhau. Đó là ý nghĩa của Lời Chúa hôm nay.

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giê su đã sống trọn đời vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha và Ngài đã tự nguyện hiến mình để chết cho chúng ta chỉ vì yêu thương. Ngài dạy chúng ta điều răn trọng nhất là "mến Chúa yêu người". Với tâm tình con thảo chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Chúa trao cho Hội Thánh sứ mạng dạy bảo con cái tuân giữ giới răn trọng nhất là "mến Chúa yêu người". Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn nhiệt tâm chu toàn sứ mạng bằng chính gương sống bác ái của mình.

2. Thánh Gioan khẳng định rằng: Ai nói mến Chúa mà không yêu người là kẻ nói dối. Xin cho các Kitô hữu sống và thi hành luật yêu thương bằng đời sống bác ái cụ thể với những người xung quanh đặc biệt là những người yếu đuối, bần cùng.

3. Ngày nay bạo lực, hận thù đang hoành hành trên khắp thế giới, gây biết bao đau thương và làm giảm đi phẩm giá cao quý của con người. Xin cho mọi người biết gạt bỏ hận thù, chia rẽ để chung tay xây dựng một nền hòa bình nhân văn như Thiên Chúa mong muốn.

4. "Hãy mến Chúa hết lòng và yêu người thân cận như chính mình". Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết chia sẻ, yêu thương và quan tâm nhau bắt đầu từ những điều giản dị, bằng những hành động cụ thể chứ không chỉ bằng những lời nói suông.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con giới răn trọng nhất là "mến Chúa yêu người". Xin ban ơn giúp sức để chúng con biết sống yêu thương để hạt giống Lời Chúa ngày càng lớn lên trong tâm hồn mỗi người. Nhờ thế chúng con xứng đáng là những người con của Chúa ngay ở đời này và đời sau được về sống bên Chúa Tình Yêu. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời…

PV-MtgTL


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm