Danh mục bài viết

Cập nhật 9/11/2019 - 15:50 - Lượt xem 3434

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 29 Thường Niên năm A

Bổn Phận Ðối Với Thế Quyền Và Thần Quyền (Is 45,1.4-6; 1Tc 1,1-5; Mt 22,15-21).

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật 29 thường niên hôm nay dạy mọi người chu toàn bổn phận đối với tổ quốc và đối với Thiên Chúa: "Của Xêda trả về Xêda; của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa". Mỗi người là công dân Nước Trời và nước thế gian, nên có hai bổn phận: bổn phận đối với Thiên Chúa và bổn phận đối với tổ quốc quê hương.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết chu toàn bổn phận đối với Chúa và tổ quốc. Ðặc biệt xin cho chúng ta và nhiều người nhiệt thành rao giảng đạo Chúa.

- Dẫn vào bài đọc I: Is 45,1.4-6

Cyrô là vua nước Ba Tư, ông là người ngoại giáo, nhưng được Chúa dùng để giải thoát dân Chúa đang bị lưu đày ở Babylon. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc II: Tx 1,1-5

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô thăm hỏi các tín hữu ở Thêxalônica và cầu nguyện cho họ. Ngài khen họ biết tin cậy mến Chúa là Ðấng đã tuyển chọn họ.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 22,15-21

Nhóm Biệt Phái và Hêrôđê muốn tìm cách hại Chúa Giêsu. Họ hỏi Người có nên nộp thuế cho vua Xêsa không. Người biết ác ý của họ nên bảo: "Của Xêsa trả về Xêsa; của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa". Người có ý dạy phải chu toàn bổn phận đối với Thiên Chúa và tổ quốc.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Mẫu 1:

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa dựng nên con người và cho sống trong một đất nước. Chúng ta hết lòng cám ơn và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh luôn dạy bảo con cái làm trọn bổn phận đối với Thiên Chúa và tổ quốc. Xin cho mọi thành phần dân Chúa biết vâng nghe và làm theo lời Hội Thánh dạy.

2. "Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc". Ðó là lý tưởng sống tốt đời đẹp đạo của các Kitô hữu Việt Nam. Xin cho chúng ta luôn sống đúng theo lý tưởng đó hằng ngày.

3. "Của Xêsa trả về Xêsa". Xin cho mọi công dân luôn chu toàn bổn phận đối với tổ quốc, là xây dựng đất nước hòa bình và thịnh vượng.

4. "Của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa". Xin cho các giáo hữu trong cộng đoàn của chúng ta nhiệt tâm phụng sự Chúa, để hoàn thành bổn phận đối với Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa thương ban cho chúng con quê hương dưới đất và quê hương thật trên trời. Xin cho chúng con tận tâm chu toàn bổn phận đối với hai quê hương.

Mẫu 2:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, 

Thiên Chúa là Cha nhân từ. Người dựng nên trời đất muôn vật, và lúc nào cũng : quan tâm chăm sóc hết thảy mọi loài. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.

1. Hội Thánh luôn nhắc nhở các kitô hữu phải sống gương mẫu / tuân thủ luật pháp / mến yêu tổ quốc / sống hòa hợp với hết thảy mọi người / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / biết luôn yêu mến tổ quốc của mình / và gương mẫu trong việc tuân giữ luật pháp.

2. Người kitô hữu có thể khác nhau về quốc gia / chủng tộc / ngôn ngữ / nhưng luôn hiệp nhất trong cùng một đức tin / đức cậy và đức mến / Chúng ta hiệp lời cầu xin / cho các tín hữu luôn biết sống đoàn kết / thương yêu và nâng đỡ nhau / trong mọi tình huống của cuộc sống thường ngày.

3. Người kitô hữu có hai bổn phận quan trọng / bổn phận đối với Chúa và đối với tổ quốc / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / biết chu toàn mọi trách nhiệm đối với Chúa / và làm tròn nghĩa vụ của một người công dân tốt / là mến yêu tổ quốc / và hiệp sức cùng đồng bào xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.

4. Ngoài người mẹ ruột của mình / người kitô hữu có hai người mẹ thiêng liêng khác / đó là Hội Thánh và Đất nước / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết luôn làm tròn chữ hiếu với các bà mẹ này.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã thương ban cho chúng con một dày non sông gấm vóc, một tổ quốc hào hùng, một dân tộc quật cường, một đất nước nhiều tiềm năng về mọi mặt. Xin cho chúng con biết hết lòng yêu mến và bảo vệ tổ quốc chúng con. Chúng con cầu xin…

 
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm