Danh mục bài viết

Cập nhật 7/10/2017 - 16:36 - Lượt xem 2214

Đức cha Phanxicô Xaviê và tiến trình thành lập Hội dòng nữ Đaminh Thái Bình

Hội Dòng Đa Minh Thái Bình có nguồn gốc từ các chị em Nhà Phước Đa Minh do các cha Dòng Đa Minh Tây Ban Nha lập nên từ thế kỷ XVIII.

Hội Dòng Đa Minh Thái Bình có nguồn gốc từ các chị em Nhà Phước Đa Minh do các cha Dòng Đa Minh Tây Ban Nha lập nên từ thế kỷ XVIII. (Theo như lời tường thuật của Linh mục Angelo Walz thì "tu viện" Đa Minh đầu tiên của Việt Nam thuộc làng Trung Linh, Bùi Chu, Bắc Việt được thành lập bởi Cha Bustamante vào năm 1715. Trung tâm này lúc đó được gọi là "Nhà Phước" vì những phụ nữ sống trong nhà đó thực hành nhân đức và các việc bác ái – với tôn chỉ: bán thuốc -rửa tội -chuộc em). Với biến cố 1954, một số lớn các chị em Nhà Phước di cư vào Miền Nam, để lại một số nhỏ khoảng 40 chị em sống trong 13 cơ sở Nhà Phước

Từ năm1992, Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, Giám Mục Chính Toà Giáo phận Thái Bình đã bắt đầu cho gửi chị em Nhà Phước Đa Minh Giáo phận vào Miền Nam, để được đào tạo tại Hội Dòng nữ tu sĩ Đa Minh Rôsa Lima Miền Mân Côi Hố Nai tại giáo phận Xuân Lộc. Khi ấy nhà của Miền Mân Côi này tại Hố Nai có tên là “Dòng Nữ Đaminh Thái Bình” (nay là “Dòng Nữ Đaminh Xuân Lộc”).

Khoảng giữa Năm Thánh 2000, Đức Cha làm đơn gửi sang Toà Thánh Rôma, xin Thánh Bộ Truyền Giáo cho phép thành lập Dòng Nữ Đa Minh tại Giáo phận Thái Bình, bằng việc xin “Nâng Cộng Đoàn Nhà Phước Đa Minh Giáo phận Thái Bình vẫn đang có trong Giáo phận lên thành Hội Dòng Tu sĩ có lời khấn”, kèm theo đơn xin thành lập là Bản Hiến Pháp cho Hội Dòng tương lai này.

Ngày 15/02/2001, Đức Cha nhận được hồi âm của Thánh Bộ đề ngày 31/01/2001, đó là Sắc lệnh cho Ngài quyền thành lập Dòng mới Nữ tu Đa Minh tại Giáo phận, kèm theo một bản Thánh Bộ yêu cầu cụ thể một số những điểm phải chỉnh sửa trong bản Hiến Pháp Hội Dòng tương lai đã được đệ trình.

Chiều ngày 22/08/2001, tại Nhà nguyện Toà Giám mục, Đức Cha thông báo cho Cộng đoàn Tu sĩ Đa Minh Rôsa Lima Miền Mân Côi tại Giáo phận nhà biết đã có Sắc lệnh của Toà Thánh cho phép Ngài được quyền thành lập Dòng mới Nữ Tu Đa Minh tại Giáo phận; đồng thời Ngài đã đọc nguyên văn Sắc lệnh (được dịch từ nguyên bản tiếng Pháp sang tiếng Việt) cho mọi người nghe.

Khởi đi từ đó, Đức Cha bắt đầu làm các giấy tờ theo thủ tục xã hội: làm và gửi đơn lên Chính quyền các cấp của Tỉnh và Trung Ương, đặc biệt đơn gửi lên Ban Tôn giáo của Chính Phủ, xin được thành lập lại Dòng Nữ Đa Minh tại Giáo phận, vốn đã có gốc là Nhà Phước Đa Minh Giáo phận.

Ngày13/06/2003, Ban Tôn Giáo của Chính Phủ ra công văn Số 354/TGCP-CG chấp thuận đơn đề nghị của Đức Cha về việc “Thành lập Dòng Nữ Đa Minh Giáo phận Thái Bình” trong cả hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên.

Ngày 23/07/2003, Bề Trên Gioanna Martin Phạm Thị Đức, đại diện các nữ tu Đa Minh trong giáo phận, đệ đơn xin Đức Giám mục giáo phận cho các chị em Đaminh giáo phận mượn đất của Giáo phận tạm thời với thời gian 5 năm (2003-2008) đó là “Nhà cơm và khu vực Nhà Bếp Chủng viện Mỹ Đức”.

Ngày 25/07/2003, Đức Cha đã ký chấp thuận đơn xin mượn đất tạm thời của Đại diện Hội Dòng Rôsa Lima tại Khu vực Thái Bình .

Đầu tháng 8 năm 2003, nhân dịp Kỷ niệm 30 năm thành lập Miền Mân Côi của Hội Dòng Nữ Rôsa Lima, Đức Cha đã cử Phái đoàn đại diện Giáo phận vào miền Nam chúc mừng và dự lễ kỷ niệm “Ba mươi năm Miền Mân Côi”, đồng thời gửi thư xin Miền Mân Côi cho các chị em tu sĩ, tâp sinh và đệ tử  Thái Bình đã gửi vào đạo tạo được trở về Giáo phận để lập Dòng Mới Đaminh tại Giáo phận (Nhưng chưa được Miền Mân Côi đáp ứng). (ĐÔ TĐD Jer. Jos. Nguyễn Phúc Hạnh, Cha Chánh văn phòng Jo. B. Nguyễn Sơn Hải, BT Maria Nguyễn Thị Thanh, BTPhó Gioanna Martino Phạm Thị Đức).

Tiếp đó, ngày 23/10/2003, UBND Tỉnh Thái Bình cũng có công văn Số 1928/UB-NC chấp thuận Ban Lãnh đạo của Hội Dòng đã được Đức Giám mục xác nhận. UBND Tỉnh yêu cầu “Nhà Chính của Dòng phải đặt ở gần Thành phố, không xa quá 10km”.

Đầu năm 2004, theo yêu cầu của Hội Dòng Miền Mân Côi Hố Nai, Đức Cha đã một lần nữa gửi thư cho Bề Trên Miền Mân Côi, xin cho tất cả chị em đã khấn cũng như chưa khấn của Giáo phận đang được Miền giúp đỡ đào tạo, được ra khỏi Hội Dòng Rôsa Lima Miền Mân Côi, để có thể tự do thanh thoát trở về Giáo phận.

Khoảng trung tuần tháng 3 năm 2004, Giáo phận nhận lại tất cả các chị em đã trở về.

Ngày 25/03/2004, lễ Truyền Tin Ngôi Lời Nhập Thể, tại Nhà Nguyện  Toà Giám mục, Đức Cha đã cử hành Thánh lễ Truyền Tin trọng thể. Trong Thánh lễ, sau bài giảng, trước sự hiện diện của Cộng đoàn nữ tu, Đức Cha đã công bố “SẮC LỆNH LẬP DÒNG NỮ ĐAMINH GIÁO PHẬN thánh hiệu ĐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG”; đồng thời Ngài đã ký và áp triện Giám mục vào cả 2 bản văn: SẮC LỆNH LẬP DÒNG và HIẾN PHÁP của Hội Dòng mới này. Sau lễ, Đức Cha đã gửi hai văn bản trên sang Thánh Bộ Truyền Giáo theo như Thánh Bộ đã yêu cầu trong Thư của Thánh Bộ đề ngày 31/01/2001. Tạm thời Đức Cha đặt Nữ tu Gioanna Phạm Thị Đức làm là Bề Trên Tổng Quyền, Nữ Tu Maria Nguyễn Thị Thanh làm Phó Bề Trên của Hội Dòng Mới Đa Minh Giáo phận.

Ngày 01/05/2004, Đức Cha lại gửi thư sang Thánh Bộ Truyền Giáo xin cho biết cụ thể: Để các Tu sĩ Rôsa Lima Miền Mân Côi đã ra khỏi Hội Dòng đó, nay trở về gia nhập Hội Dòng Nữ Đaminh Giáo phận, họ có buộc phải khấn lại trong tay BTTQ Dòng Mới Giáo phận, hay chỉ cần bằng lời công bố tùng phục BTTQ là đủ?

Ngày 17/06/2004, Thánh Bộ gửi thư trả lời: Các Tu sĩ đã khấn trọn và mới khấn tạm trong Dòng Đaminh Rôsa Lima, nay đã được ra khỏi Dòng đó và trở về gia nhập Hội Dòng Mới Giáo phận, thì buộc phải khấn lại trong tay BTTQ của Hội Dòng Mới Giáo phận, thì việc Nhập Dòng mới thành sự.

Ngày 26/07/2004, Đức Cha cử hành lễ Khấn trọng thể lần đầu tiên cho các khấn sinh trong Dòng Nữ Đaminh GP Thái Bình theo đúng Sắc lệnh của Thánh Bộ Truyền Giáo đề 31.1.2001 đã truyền dạy:

Bề Trên Tổng Quyền thứ nhất của Hội Dòng Nữ Tu Gioanna Máctin Phạm Thị Đức khấn trọn đời trong tay Đức Giám Mục Giáo phận Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, Đấng thiết lập Hội Dòng Nữ Đaminh Giáo phận tước hiệu Đức Maria Trinh Nữ Vương.

Các khấn sinh đã khấn trọn đời hoặc đã khấn tạm trong Dòng Nữ Rôsa Lima, đã được ra khỏi Hội Dòng đó, nay được khấn lại theo hạn khấn trước trong tay Bề Trên Tổng Quyền Dòng Mới, để nhập Dòng Mới theo đúng Giáo Luật.

Ngày 22/08/2004 : Trong niềm vui hân hoan :

- Mừng lễ Bổn Mạng của Dòng lần đầu tiên,

- Trình diện công khai cả phần đạo phần đời (Lễ Ra Mắt).

- Thánh lễ trọng Khấn Dòng: 2 chị Tiên khấn và 7 chị Vĩnh khấn.

Ngày 22/09/2004: Khai mạc Tổng Hội lần đầu tiên của Hội Dòng.

Ngày 03/12/2004: BTTQ đệ đơn xin ĐGM Giáo phận cho phép được lưu giữ Mình Thánh Chúa tại nhà nguyện sau khi đã được làm phép và ĐGM được chấp thuận như đơn xin.

Ngày 11/12/2004, ĐGM Phanxicô X. Nguyễn Văn Sang làm phép Phòng nguyện ở tầng ba của Nhà Mẹ theo đơn xin của Hội Dòng. Từ đó Phòng nguyện được lưu giữ Mình Thánh như đơn xin 03/12/2004.

Lúc này đây, ôn lại lịch sử của Dòng, ôn lại sự quan phòng kỳ diệu của Chúa khi gửi Đức Cha đến với chúng con, chúng con mới cảm được cách sâu sắc biết bao công ơn của Đức Cha đối với Hội Dòng chúng con. Một cách nhưng không, Ngài chẳng đòi hỏi, chẳng chờ đợi chúng con điều gì. Ngài chỉ một lòng canh cánh mong cho chúng con có một chỗ đứng, có một cơ cấu tổ chức trong Giáo phận. Mong cho chúng con trở thành chứng nhân Tin Mừng để hiện diện và đóng góp vào công cuộc truyền giáo của Giáo phận cách công khai.

Ngài nói rằng ‘Ngài cảm thấy buồn khi chứng kiến cả một Giáo phận rộng lớn không có lấy một Dòng tu’. Từ đó, Ngài đã thao thức tìm ra hướng đi, đã cưu mang trong lòng để luôn tiếp tục hoàn thiện từng bước chuẩn bị, từng thủ tục đạo đời, giúp cho chúng con được mặc lên mình tấm áo tu sĩ Đaminh. Ngài chẳng khi nào nói cho chúng con biết Ngài đã gặp bao nhiêu khó khăn, hay có khi nào Ngài muốn bỏ cuộc. Ngược lại, Ngài luôn lạc quan, đồng hành và nâng đỡ chúng con. Công ơn ấy chúng con biết kể đến bao giờ cho hết?

Từ khi trứng nước, chúng con chưa hề có chút khái niệm về Dòng tu, nay chúng con đã chính thức là Hội dòng Giáo phận. Từ lúc chúng con sống lẻ tẻ, ai biết nhà nấy, nay chúng con đã được quy tụ nên một. Từ khi cơ sở vật chất chưa có gì, cơ cấu tổ chức yếu mỏng, nay chúng con đã dần dần đi vào ổn định. Chúng con xin hết lòng tri ân Đức Cha. Chúng con hy vọng và sẽ cố gắng sống sao để luôn là những chứng nhân đích thực, góp phần vào công cuộc truyền giáo của Giáo phận như lòng Đức Cha hằng mong muốn. Chúng con xin tạ lỗi về những thiếu xót, những vụng dại của chúng con, xin Đức Cha lượng tình tha thứ và luôn mãi dành cho chúng con tình Cha thật tròn đầy. Xin Chúa ban muôn ơn lành Cha Đức Cha và thưởng công bội hậu cho Đức Cha.

Chúng con

Dòng Nữ Đaminh Thái Bình


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm