Danh mục bài viết

Cập nhật 9/11/2019 - 16:27 - Lượt xem 8915

Lời nguyện tín hữu - Lễ cầu nguyện cho Đức cha Phanxicô Xaviê

Lời nguyện tín hữu - Lễ cầu nguyện cho Đức cha Phanxicô Xaviê

Mẫu 1:

Chủ Tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại để cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Tin tưởng vào Đức Kitô đã phục sinh, tin kẻ chết sẽ sống lại và tin có sự sống đời sau. Giờ đây, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin cho Đức Cha Phanxicô Xaviê :

  1.  “Mọi người đều phải chết nơi Ađam thế nào, thì cũng sẽ được sống lại trong Đức Kitô như vậy”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức cha Phanxicô Xaviê, suốt đời đã nguyện trung thành theo Chúa và phục vụ dân thánh trong chức thượng tế tối cao, mà nay đã qua đời, được Chúa cho vào hưởng niềm vui Nước Trời cùng với các Thánh.
  2.  “Ai tin Ta sẽ không phải chết đời đời”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức cha Phanxicô Xaviê, khi còn sống đã hết lòng trung tín phụng sự Chúa, nhiệt tâm rao giảng Tin Mừng và cử hành Bí Tích Thánh Thể. Giờ đây, sau khi đã chu toàn chức vụ Chúa trao, được thoát khỏi những hình phạt, mà vào chung hưởng hạnh phúc muôn đời với Đấng mà người đã hết tình mến yêu phục vụ.
  3. “Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ trên khuôn mặt mọi người”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo phận chúng ta, cách riêng thân bằng quyến thuộc của Đức cha Phanxicô Xaviê, đang buồn sầu thương nhớ vì sự ra đi của người, luôn được Chúa thương nâng đỡ ủi an, biến nỗi buồn thành của lễ dâng lên Thiên Chúa, hầu mai sau được đoàn tụ với ngài trên thiên quốc
  4. “Thầy ra đi để dọn chỗ cho các con”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, hôm nay quy tụ về đây hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cha Phaxicô Xaviê, luôn nhớ rằng quê hương đích thực của chúng ta ở trên trời, hầu biết canh tân cuộc sống mỗi ngày, để xứng đáng là những người con được Chúa Cha chúc phúc.

Chủ tếLạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống lại để bảo đảm cho chúng con được sống đời đời, xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện, mà ban cho linh hồn Đức cha Phaxicô Xaviê sớm được hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa trong Nước Trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Mẫu 2:

Chủ tế Anh chị em thân mến,

Đức Giêsu Kitô là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Người thì dù có chết cũng sẽ được sống, và ai sống mà tin Người, thì sẽ không phải chết bao giờ. Luôn vững tin Đức Kitô đã phục sinh, tin kẻ chết sẽ sống lại và tin có sự sống đời sau, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin cho Đức cha Phanxicô Xaviê:

  1. “Sự sống thay đổi chứ không mất đi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cho đức Cha Phanxicô Xaviê mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này, được hưởng tình thương nhận hậu, khoan dung của Chúa, và được Chúa cho sống lại với Người trong Nước Trời.
  2. “Thầy ở đâu chúng con cũng được ở đó”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho đức Cha Phanxicô Xaviê người cha khả kính, khi còn sống đã gắn bó với Đức Kitô và sống theo Tin Mừng, thì nay cũng được theo Người tiến vào cõi phúc muôn đời.
  3. “Thiên Chúa sẽ lau khô giọt lệ trên khuôn mặt mọi người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những đang người chịu đau khổ và thử thách ở trần gian, cách riêng gia đình giáo phận thái bình chúng ta đang thương nhớ người cha kính yêu, biết hiệp thông với mầu nhiệm khổ nạn của Chúa Kitô, để cùng được thông phần vinh phúc với Người.
  4. Hỡi những kẻ đã được Cha Ta chúc phúc hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người, đang họp nhau nơi đây để cầu nguyện cho Đức cha Phanxicô Xaviê khả kính vừa được Chúa gọi về, luôn biết canh tân cuộc sống mỗi ngày, để mai sau cũng được sum họp cùng với người trên thiên đàng.

Chủ tế : Lạy Thiên Chúa nhân hậu từ bi, Chúa muốn cho mọi người đều được cứu độ. Xin nhận lời chúng con cầu xin, mà thương tha thứ mọi lỗi lầm cho Đức cha Phanxicô Xaviê và đón nhận ngài vào hàng ngũ các Thánh trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm