Danh mục bài viết

Cập nhật 9/11/2019 - 15:50 - Lượt xem 4452

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 27 Thường Niên năm A

Chăm Sóc Vườn Nho Của Chúa (Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 27 thường niên...

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhiệt thành chăm sóc "Vườn nho" là Hội Thánh Chúa ở trần gian. Chúa nhờ mỗi người giúp cho Hội Thánh Chúa ngày càng phát triển, được thêm nhiều người tin thờ Chúa, được sinh nhiều hoa trái phần rỗi cho anh chị em chúng ta.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta nhiệt tâm chăm sóc vườn nho Hội Thánh Chúa, là rao giảng đạo Chúa bằng lời cầu nguyện, bằng gương sáng và bằng việc tông đồ bác ái hằng ngày của chúng ta.

- Dẫn vào bài đọc I: Is 5,1-7

Ngôn sứ Isaia cảnh cáo dân Israel là vườn nho của Chúa. Chúa đã thương chăm sóc họ, nhưng họ cứ phản bội Người, nên Người bỏ họ. Ðó là nội dung bài đọc sau đây

- Dẫn vào bài đọc II: Pl 4,6-9

Qua đoạn thư hôm nay, thánh Phaolô khuyên chúng ta đừng lo lắng chi, cứ phó thác mọi việc cho Chúa khi cầu nguyện, và ra sức sống công chính thánh thiện theo gương Ngài.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 21,33-43

Thợ làm vườn nho lúc đầu là dân Do thái, đặc biệt là các lãnh tụ tôn giáo của họ. Họ không làm lợi cho vườn nho là Nước Chúa mà còn giết các sứ giả và chính Con Thiên Chúa, nên Thiên Chúa giao Nước Chúa cho dân mới là Hội Thánh. Ðó là ý nghĩa Tin Mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Mẫu 1:

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa đã giao loài người là vườn nho của Chúa cho Hội Thánh chăm sóc. Chúng ta hết lòng cám ơn Chúa và khẩn thiết cầu xin.

1. Hội Thánh có sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho Loài Người là vườn nho của Chúa. Xin cho các vị mục tử trong Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ mạng, bằng việc tông đồ bác ái hằng ngày.

2. Trái đất này cũng là vườn nho Chúa cho loài người khai thác. Xin cho mọi người tận lực lao động, để nuôi sống bản thân và giúp đỡ đồng bào đồng loại.

3. Nhiều người ích kỷ chỉ khai thác vườn nho của Chúa cho tư lợi. Xin cho họ biết nộp hoa lợi cho Chúa, là chia sẻ cho những người nghèo khổ là hình ảnh Chúa.

4. Giáo xứ là vườn nho của Chúa. Xin cho cộng đoàn họ đạo chúng ta tích cực làm cho vườn nho nầy sinh bông trái tốt, là phần rỗi của chúng ta và của anh chị em xung quanh chúng ta.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin Chúa giúp mỗi người chúng con nộp đầy đủ hoa lợi cho Chúa, là việc lành điều thiện chúng con thực hiện hằng ngày, nhất là việc tông đồ mở mang nước Chúa.

Mẫu 2: 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa đã lấy vườn nho yêu quý của Ngài từ tay dân do thái bất trung để trao lại cho Giáo Hội, với hy vọng Giáo Hội sẽ làm cho nó sinh nhiều hoa trái. Trong tâm tình biết ơn Chúa, chúng ta hãy dâng lên Ngài những lời nguyện tha thiết.

1. Hội Thánh là người quản lý Nước Trời / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám mục và các Linh mục / siêng năng trong nhiệm vụ cao cả của mình, để Nước Trời ngày càng mở rộng khắp nơi.

2. Trái đất này cũng là một vườn nho tươi tốt Chúa trao cho loài người khai thác / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo các nước / biết khôn ngoan quản lý đất nước mình / hầu cho mọi người dân được an cư lạc nghiệp.

3. Sở dĩ ngày nay còn nhiều người đói nghèo túng thiếu / là vì con người không biết chia sẻ cho nhau / như một hình thức nộp hoa lợi cho Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người dư ăn dư mặc / biết quảng đại chia sớt cho những người túng thiếu.

4. Giáo xứ là một vườn nho nhỏ / trong đó mọi thành phần là những thợ vườn nho / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / tích cực làm cho vườn nho Chúa sinh nhiều trái tốt / và biết nộp hoa lợi cho Chúa bằng những việc lành.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã khiển trách dân do thái đã lãnh nhận vườn nho của Chúa nhưng không chịu nộp phần hoa lợi. Hội Thánh chúng con ngày nay cũng đang quản lý vườn nho Chúa và cũng chưa nộp hoa lợi cho đúng mức. Xin Chúa đừng trừng phạt Hội Thánh, nhưng xin giúp mọi thành phần Hội Thánh ý thức thiếu sót của mình để từ nay tích cực hơn trong bổn phận của mình. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm