Danh mục bài viết

Cập nhật 14/8/2020 - 3:54 - Lượt xem 4848

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 20 Thường Niên năm A

Xin Thương Xót Con (Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 20 Thường Niên, sứ điệp Lời Chúa nhắc chúng ta nhớ: Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót; Ngài đã ban con một là Đức Giêsu Kitô đến thế gian để cứu chữa phần hồn phần xác con người. Thế nhưng, trong suốt dọc dài lịch sử hơn hai ngàn năm, số người tin vào Chúa chưa được một phần ba dân số, và còn có nhiều người đã  tin Chúa nhưng nay lại chối bỏ Ngài. 

Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ, xin Chúa thương cứu thế giới thoát khỏi cơn dịch bệnh và cho tất cả chúng ta luôn vững tin vào tình yêu và quyền năng của Chúa.    

  • Dẫn vào bài đọc 1: Is 56,1.6-7

Ngôn sứ Isaia loan báo: ai sống công chính, tuân giữ luật Chúa sẽ được cứu rỗi, và nhà Chúa là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

  • Dẫn vào bài đọc 2: Rm 11,13-15.29-32

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô nói ông được Chúa sai đến với anh em lương dân, để giúp họ tin thờ Chúa mà được cứu rỗi.

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Ngài yêu thương cứu độ hết thảy mọi người, Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin.  

1. Thánh Phao nói: “Là tông đồ dân ngoại, tôi sẽ tôn trọng chức vị của tôi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh, nhiệt thành chu toàn sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho các tín hữu, nhất là cho anh chị em lương dân, bằng lời giảng và bằng những việc bác ái yêu thương hàng ngày.   

2. Chúa phán: “Hãy tuân giữ điều chính trực. Thực hành điều công minh”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia luôn khôn ngoan, chính trực trong việc điều hành đất nước, nhất là biết quan tâm đến người dân nghèo khổ, bệnh tật, neo đơn, để họ được sống xứng với nhân phẩm của họ. 

3. “Lạy Ngài, con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang trong cơn bệnh dịch, những người đang bị tà thần vây hãm trong tội lỗi, hận thù, đói khát, được Chúa thương chữa lành phần hồn và phần xác, để họ được sống an vui mạnh khỏe và luôn vững tin vào Chúa.

4. Chúa nói: “Bà có lòng tin mạnh thật. Bà muốn sao được vậy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta luôn vững tin vào ơn cứu độ của Chúa, biết sống đức tin bằng hành động yêu thương bác ái với hết mọi người.  

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã chữa lành con gái bà góa thành Canaan khỏi quỷ ám nhờ sự kiên trì cầu nguyện và đức tin của bà. Xin Chúa cũng chữa lành những vết thương tội lỗi và củng cố đức tin cho chúng con, để chúng con biết kiên tâm trong cầu nguyện và sống thánh thiện trong sạch như lòng Chúa ước mong. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.       

NA_MtgTL


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm