Danh mục bài viết

Cập nhật 10/7/2020 - 5:2 - Lượt xem 4668

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 15 Thường Niên năm A

Trở Nên Ðất Tốt Cho Hạt Giống Lời Chúa (Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay Chúa nhật 15 Thường Niên. Sứ điệp Lời Chúa cho chúng ta biết: Đức Giêsu là Lời, là hạt giống Lời Chúa, còn tâm hồn chúng ta là mảnh đất để hạt giống được gieo vào. Để hạt giống Lời Chúa được sinh hoa kết quả dồi dào thì chính mảnh đất tâm hồn phải là mảnh đất tốt tươi. 

Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa cho tâm hồn mỗi chúng ta trở nên mảnh đất tốt, nhờ siêng năng học hỏi, sẵn sàng lắng nghe và đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống hàng ngày.   

  • Dẫn vào bài đọc 1: Is 55,10-11

Dân Do Thái đang bị lưu đày, Chúa hứa cho họ trở lại quê hương. Nhưng họ không tin, nên Người sai ngôn sứ Isaia nói cho họ biết: Chúa hứa thế nào thì Người sẽ thực hiện như vậy. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

  • Dẫn vào bài đọc 2: Rm 8,18-23

Do tội mà con người lâm cảnh chết chóc khổ đau thì mọi thụ tạo cũng thế. Và con người mong chờ ơn giải thoát thế nào thì các thụ tạo cũng vậy. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, 

Đức Giêsu kêu gọi mỗi người hãy dọn cho mình một mảnh đất tâm hồn tốt, để Lời Chúa được gieo vào sẽ sinh hoa kết trái. Chúng ta quyết tâm đón nhận Lời Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin.  

1. Này đây có người gieo giống. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các linh mục luôn siêng năng suy niệm và sống lời Chúa dạy, để việc các ngài rao giảng Lời Chúa trong Thánh Lễ và trong cuộc sống, được nhiều người tin nhận.

2. Hạt giống được gieo trên vệ đường là những người nghe mà không hiểu Lời Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người chưa nhận biết Chúa được ơn đón nhận Đức Tin, để họ hiểu và sống lời Chúa dạy.

3. Hạt giống được gieo trên sỏi đá là những người nghe và hiểu, nhưng không đem ra thực hành. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các kitô hữu đang sống niềm tin bấp bênh, sống đạo nửa vời, được Chúa ban ơn cần thiết, để họ sống đức tin chân thật và can đảm sống lời Chúa dạy trong đời sống hàng ngày.

4. Hạt giống gieo vào đất tốt và sinh hoa kết quả. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta, siêng năng đọc Lời Chúa trong các giờ kinh của gia đình, để Lời Chúa biến đổi mỗi người trở nên hoa trái thánh thiện, luôn sống vâng phục thánh ý Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho chúng con biết: “Con người sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ Lời từ miệng Thiên Chúa phán ra”. Xin cho tâm hồn chúng con trở thành mảnh đất tốt tươi, để chúng con hết lòng đón nghe và sống Lời Chúa như chính Thánh Thể là của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng con, hầu chúng con sẽ được trổ sinh hoa trái vĩnh cửu là sự sống trên Nước trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.    

NA_MtgTL

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm