Danh mục bài viết

Cập nhật 26/6/2020 - 3:52 - Lượt xem 4606

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 13 Thường Niên năm A

Theo Chúa Là Ðón Tiếp Chúa (2V 4,8-11.14-16; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay Chúa nhật 13 Thường Niên, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước theo Chúa bằng cách từ bỏ tất cả mọi sự vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa. Theo Chúa cũng chính là biết đón nhận mọi người, yêu thương mọi người như Chúa dạy. Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ, xin Chúa cho chúng ta hân hoan bước theo Chúa trong niềm tin yêu, quyết tâm từ bỏ mọi sự để hy sinh phục vụ Chúa trong mọi ngày sống của chúng ta.  

  • Dẫn vào bài đọc 1: 2V 4,8-11.14-16

Trên đường thi hành sứ vị ở vùng Sunam, ngôn sứ Êlisê được một gia đình mời vào nhà trú ngụ. Ðáp lại lòng tốt của vợ chồng này, ông đã xin Chúa cho bà sinh con trong lúc tuổi già. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

  • Dẫn vào bài đọc 2: Rm 6,3-4.8-11

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô cho chúng ta biết: chúng ta lãnh nhận phép Rửa là chúng ta cùng chết với Ðức Kitô và cùng sống lại với Người. Vì thế chúng ta phải chết cho tội lỗi để sống cho Chúa và vì Chúa.

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Hôm nay Chúa Giêsu mời gọi tất cả chúng ta muốn theo Chúa phải từ bỏ mọi sự vác thập giá mình hằng ngày mà theo, sau là phải sẵn sàng đón tiếp Chúa qua những anh chị em sống chung mình. Chúng ta quyết tâm theo Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin.    

1. “Người đến trọ nhà mình là Đấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Linh mục luôn khôn ngoan, thánh thiện, để hướng dẫn dân Chúa đi trên con đường thập giá, với niềm xác tín, họ sẽ được Chúa cho hưởng sự sống bất diệt trên Nước Trời.   

2. "Ai không từ bỏ mình, không vác thánh giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy". Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu, biết từ bỏ mọi ước muốn của cái tôi ích kỷ, chạy theo tiền của, lợi nhuận, danh vọng, địa vị ở trần gian, để sống công chính vì Chúa là nguồn hạnh phúc đích thật của đời mình.

3. “Ai đành mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ được nó”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người sống đời thánh hiến, luôn vui tươi sống nghèo khó, trong sạch, vâng phục vì tình yêu Chúa Kitô, để làm chứng cho mọi người biết rằng, giá trị tuyệt đối và niềm vui vĩnh cửu ở tại Nước Trời mai sau. 

4. "Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy và là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy". Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn tiếp đón yêu thương nhau, nhất là tiếp đón và sống bác ái yêu thương những người nghèo khổ bất hạnh, tàn tật, để được Chúa đón nhận chúng ta vào hưởng sự sống muôn đời. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã từ bỏ vinh quang, chấp nhận chết trên thập giá vì yêu thương chúng con. Xin cho chúng con sẵn sàng từ bỏ mọi sự bước theo Chúa trên đường thánh giá, quyết tâm từ bỏ tội lỗi, sống trọn hảo ơn gọi làm con Chúa, để được Chúa cho hưởng vinh quang Nước Trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.        

NA_MtgTL

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm