Danh mục bài viết

Cập nhật 9/11/2019 - 16:14 - Lượt xem 3290

Dẫn lễ và Lời nguyện Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm A

Ai Ðang Vất Vả Hãy Ðến Với Ta (Ðnl 7,6-11; 1Ga 4,7-16; Mt 11,25-30)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Trái Tim là biểu hiệu của Tình yêu. Kính Trái Tim Chúa là kính nhớ Tình thương vô biên của Chúa đối với chúng ta. Vì yêu thương loài người tội lỗi khốn khổ, Chúa Giêsu đã chịu lưỡi đòng đâm thấu trái tim, để cho nước và máu chảy ra, nên Bí tích cứu độ chúng ta, và dạy chúng ta yêu thương cho nhau.

Chúng ta hiệp dâng Thánh lễ, kính nhớ Thánh Tâm Chúa đã yêu thương chúng ta. Xin cho chúng ta biết đáp lại tình thương hải hà của Chúa, bằng nhiệt tâm tuân giữ luật Chúa.

Hôm nay cũng là ngày xin ơn thánh hóa linh mục. Xin cho các linh mục sống thánh thiện như Chúa muốn.

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Ðnl 7,6-11

Bài đọc sau đây thuật lại ông Môisen dạy cho dân Chúa biết: Chúa thương chọn họ, cứu họ khỏi nô lệ Ai Cập, không phải vì họ có công trạng gì, nhưng vì Người trung thành và yêu thương họ.

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: 1Ga.4,7-16

Thánh Gioan định nghĩa "Chúa là Tình yêu". Người thương chúng ta đến nỗi đã ban Con Một Người chịu chết chuộc tội chúng ta. Chúng ta phải theo gương Người, yêu thương anh chị em chúng ta. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Mt 11,25-30

Tin mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu cảm tạ Chúa Cha, vì Người thương kẻ bé mọn, là những người khiêm nhượng, nghèo khổ, tội lỗi. Và chính Người cũng thương nâng đỡ cứu giúp những kẻ vất vả mang gánh nặng nề.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Mẫu 1:

Chủ tế: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng". Chúng ta cảm tạ tình thương bao la của Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Khi chết treo trên khổ giá, Chúa Giêsu đã chịu lưỡi đòng đâm thấu Trái Tim vì thương loài người. Xin cho mọi thành phần dân Chúa biết đáp lại tình thương của Chúa, hết lòng kính mến Chúa và thương yêu mọi người.

2. Hội thánh cần nhiều linh mục thánh đức để loan báo Tin Mừng cứu rỗi. Xin Chúa thương thánh hóa các linh mục, cho các ngài xứng đáng làm môn đệ Chúa.

3. Sống giữa thế gian, ai cũng gặp phải gian truân thử thách. Xin cho mọi người biết tìm đến Chúa là Thiên Chúa tình yêu, để được nâng đỡ ủi an.

4. Chúa kêu gọi mọi người học sống hiền lành khiêm nhượng như Chúa. Xin cho các tín hữu họ đạo chúng ta vâng nghe và sống theo gương Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con sống theo gương Chúa, và chạy đến Chúa mỗi khi gặp gian lao thử thách.

 

 

Mẫu 2:

Chủ tế: Anh chị em thân mến

Chúa Cha toàn năng nhân từ đã cho chúng ta thấy tình yêu vô biên của Ngài nơi Đức Giêsu Kitô. Tin tưởng vào tình yêu ấy, chúng ta cùng nhau dâng lời cầu xin.

1. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người ý thức và hiểu thấu rằng lòng Chúa yêu thương trần gian thật là bao la vô bờ bến.

2. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn soi sáng cho mọi kitô hữu sống đúng tinh thần phúc âm của Chúa, để mọi người nhìn vào đời sống đó mà nhận ra tình yêu thương của Chúa.

3. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những ai đang đau khổ vì thiếu tình thương được ơn trợ giúp dồi dào của Chúa, và được các anh chị em thương yêu, an ủi, nâng đỡ cách riêng.

4. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các tín hữu đã qua đời được kết hợp với tình yêu vĩnh cửu của Chúa hằng sống.

Chủ tế: Lạy Chúa toàn năng và từ ái, vì yêu thương trần gian tội lỗi, Cha đã sai Thánh Tử Giêsu đến đổ hết giọt máu cuối cùng trong trái tim ra để mang lại ơn cứu độ cho muôn người. Nay xin Cha cũng lấy tình thương ấy mà thu họp toàn thể nhân loại nên một trong Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội