Danh mục bài viết

Cập nhật 15/6/2017 - 6:50 - Lượt xem 2984

Chùm ảnh (2) những sinh hoạt nội trú và bán trú hè 2017

Những sinh hoạt các lớp Nội trú và Bán trú diễn ra tại TGM TB năm 2017:

Giáo phận Thái Bình

Tham dự Thánh lễ và dâng ngày mới

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

​Lần hạt Mân Côi

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Cùng nhau vui học

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Học không quên nhiệm vụ

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Lớp Năng khiếu

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Luyện tập thể thao

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Lớp Tiếng Anh

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Giáo phận Thái Bình

Ảnh: Vinc Hoàng Quân - BTTGP


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm