Danh mục bài viết

Cập nhật 20/3/2020 - 4:15 - Lượt xem 3205

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa nhật 4 Mùa Chay năm A

Chúa là Ánh Sáng (1 Sm 16, 1.6-7.10-13; Ep 5,8-14; Ga 9, 1-38)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay Chúa Nhật 4 Mùa Chay, Giáo Hội tiếp tục mời gọi chúng ta bước theo Chúa Kitô bằng tâm hồn chay tịnh, nhìn nhận tội lỗi yếu hèn và quyết tâm sám hối. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho thấy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, là thầy thuốc chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Ngài là Ánh Sáng soi dẫn chúng ta vượt qua mọi thử thách trong đời và dẫn đưa chúng ta về nguồn Ánh Sáng bất diệt trên trời. 

Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa cho chúng ta vững bước theo Chúa trên con đường thánh thiện, để đạt tới sự sống vĩnh cửu Chúa hứa ban.  

  • Dẫn vào Bài Ðọc 1: 1Sm 16, 1.6-7.10-13

Trong bài đọc sau đây, Chúa sai ngôn sứ Samuen xức dầu cho Ðavít làm vua thay thế vua Saulê đã lỗi nghĩa với Chúa. Và Chúa Thánh Thần hướng dẫn vua Ðavít từ ngày đó.

  • Dẫn vào Bài Ðọc 2: Ep 5,8-14

Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu đã lãnh nhận phép Rửa Tội phải sống nên con cái Chúa là Ánh Sáng, bằng cách xa lánh các việc đen tối xấu xa, luôn ăn ở lương thiện, công bình, chân thật. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

  • Dẫn vào Bài Tin Mừng: Ga 9,1.6-9.13-17.34-38

Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa người mù từ khi mới sinh, cho anh được sáng mắt thể xác, nhất là mở mắt tâm hồn cho anh tin Chúa

  • Cầu Nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Đức Kitô là Ánh Sáng cho trần gian. Chúng ta thật hạnh phúc được Chúa thắp lên ánh sáng Đức Tin, được làm con Chúa và được Chúa dẫn đi trong Ánh Sáng của tình yêu cứu độ. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin.  

1. “Chúa là Ánh Sáng, là ơn Cứu Độ của tôi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh luôn thấm đậm ánh sáng chân lý và tình yêu cứu độ của Chúa, để các ngài trở nên ánh sáng chiếu soi tình yêu Chúa cho hết thảy mọi người. 

2. “Anh em hãy ăn ở như con cái của sự sáng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho con người hôm nay, thoát khỏi bóng tối của nghi kỵ, độc ác, hận thù, chia rẽ, tội lỗi dục vọng, để họ sống trong ánh sáng của lương thiện, công chính và chân thật. 

3. “Ngài đã làm bùn xức mắt tôi… tôi rửa và tôi trông thấy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bệnh nhân mù lòa và các bệnh nhân đang chịu cơn dịch bệnh nguy hiểm trên thế giới, được Chúa thương xót chữa lành. 

4. Anh mù được chữa lành liền nói: “Lạy Thầy tôi tin”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta, hân hoan làm chứng cho đức tin, bằng đời sống thánh thiện và những việc lành bác ái yêu thương, để nhiều người nhận ra tình yêu cứu độ của Chúa. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ánh Sáng chân thật dẫn đưa chúng con đến sự sống trường sinh. Xin cho chúng con vững bước trong hành trình đức tin, bằng hy sinh, cầu nguyện, sám hối, hòa giải. Nhờ đó, chúng con được Chúa giải thoát khỏi bóng đêm của tội lỗi và được Chúa dẫn đưa vào hưởng ánh sáng tinh tuyền, ánh sáng vĩnh cửu là chính Chúa trên Nước Trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.    

NA_MtgTL


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm