Danh mục bài viết

Cập nhật 28/2/2020 - 4:30 - Lượt xem 2836

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa nhật 1 Mùa Chay năm A

Theo gương Chúa
 (St 2,7-9.3,1-7; Rm 5,12-19: Mt 4,1-11)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay, Giáo Hội kêu gọi chúng ta ăn chay, sám hối, làm việc bác ái, quyết tâm từ bỏ những đam mê xác thịt, những cám dỗ trong đời, để được Chúa cho hưởng phúc Nước Trời. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã chiến thắng mọi cám dỗ nhờ vâng phục ý Chúa Cha.

Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa cho chúng ta biết noi gương Chúa Giêsu thắng vượt những cám dỗ mà trung kiên theo Chúa trên đường thập giá. 

  • Dẫn vào bài đọc 1: St 2,7-9.3,1-7

Chúa dựng nên Adam và Eva, hai ông bà sống rất hạnh phúc nhưng lại không vâng phục Thiên Chúa. Họ nghe theo ma quỷ phạm tội kêu ngạo, muốn bằng Thiên Chúa. Hai ông bà để lại hậu quả thảm khốc cho loài người. Đó là ý nghĩa bài đọc sau đây. 

  • Dẫn vào bài đọc 2: Rm 5,12.17-19

Thánh Phaolô xác quyết: Do Adam và Eva kiêu ngạo làm theo ý riêng mà loài người bị phạt. Nhưng nhờ Chúa Giêsu vâng lời làm theo ý Chúa Cha mà mọi người được cứu rỗi. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

  • Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 4,1-11

Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu chịu cám dỗ. Chúa chịu cám dỗ ba lần khác nhau, nhưng Ngài đã chiến thắng sự giữ cách vẻ vang. 

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, 

Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ nhờ vâng phục thánh ý Chúa Cha. Chúng ta quết tâm theo gương người và tha thiết dâng lời nguyện xin.

1.“Ở đâu tội lỗi lan tràn ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các linh mục giải tội, tràn đầy ơn khôn ngoan, sự thánh thiện của Chúa, để các ngài sốt sáng phân phát ân sủng của Chúa qua việc cử hành bí tích, nhất là trở nên hiện thân của lòng Chúa thương xót cho mọi người.

2. “Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa của ngươi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang sống lầm lạc trong danh vọng, lạc thú, tiền tài, được ơn nhận ra Chúa là là Thiên Chúa, là vua trời đất và là cùng đích của cuộc đời họ. 

3. Chúa Giêsu chịu cơn cám dỗ thứ ba về quyền bính, đây là cám dỗ sâu nhất của con người dùng quyền để hưởng thụ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang lạm dụng quyền bính trong xã hội và Giáo Hội, biết dùng quyền trong yêu thương, bác ái và vì lợi ích chung, để mọi người được sống bình an hạnh phúc. 

4. “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta luôn sống lời Chúa dạy, để mỗi ngày nên giống Chúa, được Chúa cho no thỏa ân sủng của Chúa ở đời này và hạnh phúc đời sau. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chiến thắng các cám dỗ và tiếp tục đi trên con đường thập giá mang lại ơn cứu độ cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con quyết tâm từ bỏ tội lỗi, bắt chước Chúa chiến đấu với những cám dỗ, những đam mê trong cuộc đời, quyết một lòng sống phó thác, siêng năng nguyện cầu nhất là sống tình con thảo đối với Chúa là Cha yêu thương và là Đấng cứu độ chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. 

 NA-MtgTL

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm