Danh mục bài viết

Cập nhật 21/2/2020 - 4:29 - Lượt xem 4302

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa nhật 7 Thường Niên năm A

Thương Nhau Như Chúa Thương (Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu đến để kiện toàn mọi lề luật. Ngài đã dạy cho các môn đệ cách cư xử mới trong tương quan với người bất hòa, với phụ nữ, với bản thân, với người làm ác và thù địch. Cao điểm của cách cư xử này là làm điều tốt và yêu thương họ như Cha trên trời và như Chúa Giêsu. “Hãy yêu thương thù địch” (Mt 5, 44), đó là con đường trọn lành mới mà Ngài muốn con người bước vào. Chúng ta hiệp dâng thánh lễ, xin cho mỗi người chúng ta được hiểu biết và thực thi luật yêu thương như ý Chúa muốn.

  • Dẫn vào bài đọc I: LV 19, 1-2. 17-18

Ông Môisen kêu gọi dân Chúa sống thánh như Thiên Chúa là Ðấng Thánh. Muốn nên thánh phải yêu thương như Thiên Chúa thương yêu, không được thù ghét báo oán ai. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

  • Dẫn vào bài đọc II: 1 Cr 3, 16-23

Thánh Phaolô khuyên tín hữu Côrintô: Đừng tự hào mình khôn ngoan rồi gây chia rẻ trong cộng đoàn, nhưng hãy hiệp nhất với nhau trong Chúa Kitô, vì tất cả chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần.

  • Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 5,38-48

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kiện toàn hai giới luật là không chống lại kẻ gian ác và yêu thương kẻ nghịch thù, để được giống Cha trên trời là Ðấng nhân từ quảng đại.

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Ái là con đường nên thánh và là trọng tâm giáo huấn Kitô giáo. Ý thức về những giới hạn khi thực hành nhân đức này, chúng ta hãy khiêm tốn dâng lên Chúa những lời cầu nguyện:

1. Hội Thánh có sứ mệnh rao truyền hướng dẫn và thực hành Đức Ái Kitô giáo đối với con cái mình. Xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị chủ chăn trong Hội Thánh luôn nhiệt tâm chu toàn sứ mạng, bằng đời sống hy sinh bác ái hằng ngày.

2. Ngày nay nhân loại đang phải đương đầu với nạn khủng bố và bạo hành do kỳ thị hoặc hiềm kích hoặc bất đồng quan điểm. Xin cho các dân tộc trên khắp thế giới được sống trong hòa bình và tự do, để nhờ đó nhân loại biết yêu thương và tôn trọng nhau hơn.

3. Thực hành Đức Ái theo lời Chúa dạy là một thách đố lớn đối với mọi Kitô hữu. Xin cho các Kitô hữu biết vâng nghe Lời Chúa dạy: yêu thương cầu nguyện cho hết hết thảy mọi người, đặc biệt với những kẻ ngược đãi và không sống yêu thương.

4. Yêu thương là chu toàn luật Chúa. Xin cho các đoàn thể trong giáo xứ chúng ta biết nỗ lực thực thi đức bác ái trong tinh thần hợp nhất, yêu thương và phục vụ mọi người.

Chủ tế: Lạy Cha, xin đoái thương nhậm lời chúng con cầu nguyện, để chúng con có thể chu toàn luật bác ái Cha đã truyền dạy, hầu xứng đáng lãnh nhận hạnh phúc đời đời Cha đã hứa ban. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Rose_MtgTL


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm