Danh mục bài viết

Cập nhật 31/1/2020 - 6:3 - Lượt xem 3185

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa nhật 4 Thường Niên năm A

Chúa Giêsu Công Bố Hiến Chương Nước Trời (Xp 2,3.3,12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12)

Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm A

Chúa Giêsu Công Bố Hiến Chương Nước Trời

(Xp 2,3.3,12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 4 thường niên...

Chúa nhật trước, Chúa Giêsu đã loan báo Nước Chúa. Hôm nay, Người công bố ai sẽ được làm công dân trong Nước đó: đó là những kẻ có tâm hồn nghèo khó, sống hiền hòa, chấp nhận đau khổ, khao khát đức công chính, biết thương người, lo xây dựng hòa bình và sẵn sàng hy sinh vì Chúa.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết sống như những người Chúa đã nêu trên, để được làm công dân Nước Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 1: Xp 2,3.3,12-13

Ngôn sứ Xôphônia kêu gọi dân Chúa sống khó nghèo, công chính, khiêm nhu và luôn tìm đến Chúa, để được Người thương giải thoát khỏi nô lệ lầm than. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 1,26-31

Thánh Phaolô nhắc tín hữu Côrintô và chúng ta nhớ: Chúa hủy diệt kẻ kiêu căng. Người dùng những gì thế gian cho là điên dại hèn kém để hạ nhục kẻ kiêu ngạo quyền thế. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 5,1-12

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu công bố tám điều kiện để được vào Nước Trời. Ðó là tám cách sống theo Tin Mừng để được làm công dân Nước Chúa, được hưởng hạnh phúc thật, hạnh phúc vĩnh cửu.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Mẫu 1 :

Chủ tế: Chúa Giêsu thương dạy tám mối phúc thật, để mọi người thực hiện mà được vào Nước Trời. Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó và ăn ở hiền hòa. Xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn sống hiền hòa nghèo khó, để được vào Nước Trời hưởng phước muôn đời.

2. Phúc cho ai lo phiền sầu khổ và khao khát sống công chính. Xin cho mọi người sẵn lòng vác thánh giá hằng ngày và sống công minh chính trực, để được vào Nước Trời hưởng phước muôn đời.

3. Phúc cho ai thương xót người và xây dựng hòa bình. Xin cho tất cả chúng ta sống hòa thuận thương yêu nhau, để được vào Nước trời hưởng phước muôn đời.

4. Phúc cho ai bị ngược đãi vì chính đạo. Xin cho giáo hữu cộng đoàn chúng ta sẵn lòng chịu khổ nhục vì Chúa, để được vào Nước trời hưởng phước muôn đời.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương dạy chúng con "tám mối phúc thật" để được làm công dân Nước Trời. Xin thương giúp chúng con thực hiện hằng ngày.

 

Mẫu 2:

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến

Đức Giêsu mời gọi tất cả chúng ta : "Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện". Mà muốn nên hoàn thiện như Chúa Giêsu dạy, nhất thiết phải sống theo "Tám mối phúc thật". Với ước mong nên hoàn thiện như Cha trên trời, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin.

1- Đức Giêsu kêu gọi / "Anh em hãy học với Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường" / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn dân Chúa và các nhà lãnh đạo / biết luôn cư xử hiền hòa nhân ái / và khiêm tốn với hết thảy mọi người.

2- Trong đời sống thường ngày / vì gương mù gương xấu của một số kitô hữu / mà nhiều người đã lìa xa Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương nâng đỡ họ / và cải hóa chúng ta / để tất cả cùng nhau xây dụng một thế giới công bình bác ái.

3- "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó" / Sống tinh thần nghèo khó của Tin Mừng phải là lý tưởng của người kitô hữu trên khắp trái đất / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / biết luôn yêu mến tinh thần nghèo khó của Tin Mừng / và sống tinh thần đó trong cuộc sống thường ngày.

4- "Phúc thay ai xây dựng hòa bình" / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết cố gắng sống bác ái yêu thương / luôn hiệp nhất và đoàn kết / nhờ đó trở nên những người kiến tạo hòa bình.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, ai trong chúng con cũng đều mong muốn được hạnh phúc lâu dài. Nhưng trong thực tế, hạnh phúc mà chúng con đang có rất mong manh. Vậy, xin Chúa cho chúng con hiểu rằng hạnh phúc chỉ thực sự bền vững khi chúng con sống theo Lời Chúa dạy, đặc biệt Lời Chúa trong Bài giảng trên núi. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm