Danh mục bài viết

Cập nhật 24/1/2020 - 6:2 - Lượt xem 3488

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa nhật 3 Thường Niên năm A

Hãy Sám Hối, Vì Nước Trời Ðã Ðến Gần (Is 9,1-4; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23)

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 3 thường niên...

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho biết: sau khi Gioan Tiền Hô dọn đường, Chúa Giêsu bắt đầu đi loan báo Tin Mừng, kêu gọi mọi người ăn năn sám hối, để đón nhận Nước Trời. Ðồng thời Người cũng chiêu mộ nhiều người cộng tác xây dựng Nước Chúa ở trần gian.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết sám hối tội lỗi, và giúp Chúa mở rộng Nước Chúa.

Ðặc biệt tuần này cầu nguyện cho ơn hiệp nhất Kitô hữu. Xin cho tất cả những kẻ tin Chúa được hiệp nhất.

- Dẫn vào bài đọc 1: Is 9,1-4

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Isaia loan báo cho dân còn sống trong tối tăm lầm lạc được biết: cuộc sống lầm than tăm tối của họ sẽ được ánh sáng chiếu soi, vì Chúa Cứu Thế sẽ đến cứu giúp họ.

- Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 1,10-13.17

Thánh Phaolô thấy các tín hữu Côrintô chia rẻ tranh chấp nhau, thì kêu gọi họ sống hòa thuận hiệp nhất với nhau, vì tất cả đều thuộc về Ðức Kitô. Ðó là ý nghĩa của đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 4,12-23

Tin Mừng hôm nay thuật lại: sau khi Gioan Tiền Hô dọn đường, Chúa Giêsu bắt đầu đi loan báo Tin Mừng, kêu gọi mọi người sám hối tội lỗi, đón nhận Nước Chúa. Và Người chiêu mộ bốn môn đệ đầu tiên cộng tác với Người.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Mẫu 1:

Chủ tế : Chúa Giêsu là Ánh Sáng ban sự sống cho những ai lầm than khốn khổ. Chúng ta đồng thanh cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Hội Thánh Chúa đang lâm cảnh chia rẻ bất hòa. Xin cho hết thảy những người tin Chúa biết thông cảm yêu thương, hiệp nhất với nhau, để tất cả nên một đoàn chiên và một chủ chăn.

2. Chúa Giêsu kêu gọi con người sám hối canh tân để đón nhận Nước Chúa. Xin cho mọi người luôn nhớ thân phận hèn mọn tội lỗi của mình mà sám hối ăn năn.

3. Hơn hai ngàn năm qua, nhiều Kitô hữu nhiệt tâm đáp lại lời Chúa mời gọi, xả thân loan báo Tin Mừng cứu rỗi. Xin Chúa luôn thương nâng đỡ họ trung thành phụng sự Chúa.

4. Chúa cần nhiều người cộng tác để đem ơn cứu rỗi đến cho muôn dân. Xin cho cộng đoàn chúng ta sẵn sáng phụ giúp Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin thương giúp chúng con thành tâm sám hối, và cộng tác với Chúa cứu rỗi anh chị em chúng con.

 
Mẫu 2:

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Đức Giêsu là ánh sáng trần gian. Ai theo Người sẽ không phải đi trong bòng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Với quyết tâm sống như con cái sự sáng, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

1. Đức Kitô đã dùng các tông đồ làm nền móng xây dựng Hội Thánh / và đã làm cho Hội Thánh lan rộng khắp hoàn cầu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Giám mục / Linh mục / phó tế / biết chu toàn sứ mạng Chúa trao cho / là nhiệt thành và khôn ngoan lãnh đạo dân Chúa.

2. Từ hai ngàn năm nay / có biết bao kitô hữu đã nhiệt tình đáp lại lời mời gọi của Đức Kitô / hăng say rao giảng Tin Mừng cứu độ / xả thân phục vụ những kẻ bần cùng đói rách / cũng như những người bất hạnh nhất trong xã hội / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em ấy / luôn giữ được niềm phấn khởi lúc ban đầu.

3. Chúa Giêsu kêu gọi / "Anh em phải sám hối vì Triều đại Thiên Chúa đã đến gần" / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi tín hữu hiểu rằng / sám hối là việc phải làm thường xuyên suốt cả cuộc đời / nếu muốn được hiệp thông với Thiên Chúa / vì mang lấy thân phận con cháu Ađam / con người rất dễ phạm tội mà khó làm việc lành.

4. Thánh Phaolô viết / "Anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói / và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em / nhưng hãy sống hòa thuận / một lòng một ý với nhau" / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết luôn cố gắng thực hiện trọn vẹn lời khuyên tha thiết của Thánh Phaolô tông đồ.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã gọi chúng con làm môn đệ Chúa. Xin ban ơn giúp chúng con luôn sống xứng đáng với tình thương hải hà của Chúa. Chúng con cầu xin…


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm