Danh mục bài viết

Cập nhật 24/1/2020 - 6:2 - Lượt xem 2075

Các bài Suy niệm Chúa nhật 3 Thường Niên năm A

Lời Chúa: Is 8,23b – 9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23