Danh mục bài viết

Cập nhật 22/11/2019 - 9:26 - Lượt xem 3895

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 34 Thường Niên năm C - Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

Chúa Giêsu Vua Tình Yêu (2Sm 5,1-3; Cl 1,12-20; Lc 23,35-43)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay, Chúa nhật cuối cùng của năm phụng vụ, toàn thể Giáo Hội hân hoan mừng kính trọng thể tước hiệu Chúa Giêsu là Vua vũ trụ, Vua tình yêu. Ngài là Thánh Tử chí ái của Thiên Chúa Cha, được Chúa Cha trao cho vương quyền thống lãnh mọi loài. Với địa vị là Vua muôn vua, Chúa các chúa, Ngài đã đạt tới địa vị tối cao trong vương quốc tình yêu qua cái chết trên thập giá như Tin Mừng hôm nay thuật lại. 

Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh lễ, xin Chúa cho chúng ta khước từ những thần tượng giả mạo để hết lòng thần phục suy tôn Chúa Giêsu là Vua tình yêu,Vua ngự trị tâm hồn chúng ta.   

  • Dẫn vào bài đọc 1: 2Sm 5,1-3

Dân Do Thái đã xức dầu tấn phong Ðavít làm vua lãnh đạo họ. Vua Ðavít là hình ảnh Chúa Giêsu là Vua chúng ta, hướng dẫn chúng ta về Vương Quốc Nước Trời. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

  • Dẫn vào bài đọc 2: Cl 1,12-20

Thánh Phaolô minh chứng Chúa Giêsu là Trưởng Tử mọi loài thọ sinh, và chính Ðức Giêsu đã xác nhận vương quyền của Người trên thập giá. Cái chết của Chúa Giêsu là mối dây giao hòa giữa con với Thiên Chúa. 

  • Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 23,35-43

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu bị đóng đinh treo trên thập giá, bị mọi người nhạo cười. Ðó là lúc Người biểu lộ vương quyền của Người, để cứu rỗi người trộm lành và tất cả chúng ta. Người là Vua Tình Yêu.

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, 

Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ đã thiết lập vương quốc tình yêu của Ngài trên thập giá. Ngài đã hứa ban thiên đàng cho người trộm biết sám hối ăn năn. Chúng ta hết lòng suy tôn Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin. 

1.     “Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân Ta”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho các Đức Giám Mục được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để các ngài xây dựng Hội Thánh và dẫn dắt Hội Thánh mỗi ngày trở nên tinh tuyền thánh thiện như lòng Chúa ước mong.  

2.     "Ông Giêsu ơi, khi nào về Nước của ông, xin nhớ đến tôi". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các kitô hữu đang chìm đắm trong lầm lạc tội lỗi, biết ăn năn trở về với Chúa, để được đón nhận ơn cứu độ của Người.

3.     “Người là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia, sớm nhận biết Chúa Giêsu là Vua tình thương, vua mọi loài thọ tạo, để cộng tác với Người mà xây dựng một nền văn minh tình thương và công bình.    

4.     "Ngay hôm nay, anh sẽ được ở trên Thiên Ðàng với tôi". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn vững tin vào tình yêu cứu độ của Chúa trên thập giá, hết lòng phụng thờ Chúa và tận tâm phục vụ mọi người, để được vào hưởng Vương Quốc chính Chúa hứa ban. 

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu - Vua của chúng con, Chúa đã chọn cái chết trên thập giá để biểu lộ vương quyền của Tình Yêu Cứu Độ. Xin cho chúng con biết khước từ những thần tượng giả mạo, quyết tâm chọn Chúa làm Vua lòng trí, làm chủ và chi phối cuộc đời chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.     

 NA-MtgTL

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm