Danh mục bài viết

Cập nhật 22/10/2011 - 22:1 - Lượt xem 3508

Thánh quan DonBosco đến Việt Nam từ 16/1/2010 đến 26/1/2011(Tiếp theo)

B. NGHI THỨC CHUYỂN GIAO THÁNH QUAN Nghi thức này có thể được cử hành sau Thánh Lễ Tạ Ơn, lấy từ Phần riêng Lễ Thánh Gioan Bosco. Sau Lời nguyện Hiệp Lễ, có thể theo lược đồ sau đây : • Dẫn nhập • Lời nguyện Tạ ơn • Chuyển giao Thánh Quan cho Tỉnh Dòng hay cho Cộng thể tiếp nhận. • Phép lành kết thúc

 

SAU HIỆP LỄ
Lạy Cha, Cha đã nuôi dưỡng chúng con nhờ bí tích cứu độ này, xin ban ơn giúp chúng con noi gương hoạt động không mỏi mệt của Thánh Gioan Bosco trong việc dẫn đưa thanh thiếu niên đến với tình yêu của Chúa Kitô, Con Cha, là nguồn mạch vô tận của sự sống mới. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
Đ. Amen.
 
DẪN NHẬP
Linh mục và Thừa tác viên thích hợp dẫn nhập Nghi thức chuyển giao.
LỜI NGUYỆN TẠ ƠN
Lạy Thiên Chúa Toàn năng và Vĩnh cửu, chúng con xin cảm tạ ơn Chúa, vì đã ban cho chúng con Thánh Gioan Bosco là cha và thầy của giới trẻ. Xin chúc lành các tín hữu của Chúa, đến đây để kính viếng Thánh Quan Don Bosco với lòng tôn sùng đặc biệt, và xin Ngài cầu bầu cùng Chúa. Xin cứu họ khỏi mọi đau khổ phần xác và tinh thần, xin chăm sóc họ ở đây và khắp mọi nơi với lòng thương xót của Chúa, xin gìn giữ họ trong ân sủng Chúa, để họ được xứng đáng hưởng hạnh phúc Thiên Đàng. Xin chúc lành và gìn giữ Xương thánh này cũng như tất cả các tín hữu đón nhận Thánh Quan trong cuộc thăm viếng này, để nhờ cầu nguyện với Thánh Gioan Bosco, họ có thể đến cùng Chúa là Cha hằng đến thăm Dân Chúa và công bố, qua đời sống các Thánh của Chúa, những kỳ công của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Người là Thiên Chúa, hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Đ. Amen.
XÔNG HƯƠNG
Chủ sự tôn kính Thánh Quan với việc xông hương.
CHUYỂN GIAO       
Chủ sự chào đón Cộng thể đến tiếp nhận Thánh Quan và mời gọi họ đón nhận phép lành trọng thể sẽ đồng hành với học trong suốt cuộc hành trình.
PHÉP LÀNH TRỌNG THỂ
Xin Thiên Chúa, là Đấng gợi hứng mọi điều tốt lành, luôn gìn giữ anh chị em với ân sủng Người, và ban ơn giúp anh chị em trung thành với lời hứa của Bí tích Rửa tội.
Đ. Amen.
Xin Đức Kitô, Mục Tử Tốt Lành, ban ơn giúp anh chị em biết phục vụ anh chị em mình với niềm vui, theo gương Thánh Sáng lập chúng ta.
Đ. Amen.
Với Anh/Chị em sắp đón nhận Thánh Quan Don Bosco, xin Chúa ban ơn giúp Anh/Chị em luôn bước đi trong đức tin, đức cậy và đức ái. Xin Ngài chăm sóc và gìn giữ Anh/Chị em khi rước Thánh Quan về cộng thể Anh/Chị em.
Đ. Amen.
Và xin phép lành của Thiên Chúa Toàn Năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại luôn mãi.
Đ. Amen.
III. CẦU NGUYỆN
A. DON BOSCO GẶP THANH THIẾU NIÊN
KHAI MẠC
THÁNH CA
Kính Don Bosco, có thể bài  “Verdi le tue valli”, hay bài tương tự.
Tất cả làm Dấu Thánh Giá khi linh mục đọc :
Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.
Đ. Amen.
CHÀO CHÚC
Với những lời sau đây hay những lời tương tự, linh mục chào thanh thiếu niên đến kính viếng Thánh Quan, cắt nghĩa những cử chỉ và lời kinh sắp được thực hiện.
Nguyện xin ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, Triều Thiên của tất cả các Thánh, tình yêu của Thiên Chúa Cha chúng ta và sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em.
Đ. Và ở cùng cha.
[Ở đây, người ta có thể đọc một đoạn Sách Cựu Ước, về Tiên tri Samuel khi còn nhỏ, đã đón nhận tiếng Chúa gọi và nhu cầu phải biết lắng nghe và sự trợ giúp để hiểu tiếng gọi. Cũng nên có Thánh vịnh đáp ca thích hợp. Câu chuyện cũng có thể là nền tảng cho bài giảng và cắt nghĩa].
Bài Đọc 1                  1 Sm 3, 1-10
Lời Chúa trong Sách Samuel, Quyển thứ nhất.
'Lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe'
Cậu bé Sa-mu-en phụng sự ĐỨC CHÚA, có ông Ê-li trông nom. Thời ấy, lời ĐỨC CHÚA thì hiếm và thị kiến cũng không hay xảy ra. Một ngày kia, ông Ê-li đang ngủ ở chỗ ông, mắt ông đã bắt đầu mờ, ông không còn thấy nữa. Đèn của Thiên Chúa chưa tắt và Sa-mu-en đang ngủ trong đền thờ ĐỨC CHÚA, nơi có đặt Hòm Bia Thiên Chúa. ĐỨC CHÚA gọi Sa-mu-en. Cậu thưa : "Dạ, con đây!" Rồi chạy lại với ông Ê-li và thưa : "Dạ, con đây, thầy gọi con." Ông bảo : "Thầy không gọi con đâu. Con về ngủ đi." Cậu bèn đi ngủ. ĐỨC CHÚA lại gọi Sa-mu-en lần nữa. Sa-mu-en dậy, đến với ông Ê-li và thưa : "Dạ, con đây, thầy gọi con." Ông bảo : "Thầy không gọi con đâu, con ạ. Con về ngủ đi." Bấy giờ Sa-mu-en chưa biết ĐỨC CHÚA, và lời ĐỨC CHÚA chưa được mặc khải cho cậu. ĐỨC CHÚA lại gọi Sa-mu-en lần thứ ba. Cậu dậy, đến với ông Ê-li và thưa : "Dạ, con đây, thầy gọi con." Bấy giờ ông Ê-li hiểu là ĐỨC CHÚA gọi cậu bé. Ông Ê-li nói với Sa-mu-en : "Con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa : 'Lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.'" Sa-mu-en về ngủ ở chỗ của mình.
ĐỨC CHÚA đến, đứng đó và gọi như những lần trước : "Sa-mu-en ! Sa-mu-en !" Sa-mu-en thưa : "Xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe”. Đó là Lời Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.
 
ĐÁP CA             Tv 119, 1-8
 
1.  Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện,
biết noi theo luật pháp CHÚA TRỜI
Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa,
hết lòng hết dạ kiếm tìm Người.
 
Đ. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện
 
2.   Họ không làm điều ác, nhưng cứ đường lối Chúa mà đi.
Vâng lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh,
truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn.
 
3.   Ước mong sao con hằng vững bước
theo thánh chỉ Ngài ban.
Để con không xấu hổ
khi nhìn lại các mệnh lệnh của Ngài.
 
4.  Con thành tâm dâng lời cảm tạ
vì được biết những quyết định công minh.
Thánh chỉ Ngài, con xin tuân giữ,
xin Ngài đừng nỡ bỏ rơi con.
 
BÀI ĐỌC 2 (Trích Tiểu sử Don Bosco)
Một đoạn có thể được trích từ phần thứ nhất dành cho Thanh thiếu niên. Chúng tôi đề nghị “Một giấc mơ làm thay đổi cuộc đời sống”, hay “Nghệ sĩ xiếc nhỏ bé của Thiên Chúa”.
Nếu Cử hành cầu nguyện này dành cho Thiếu nhi, đoạn được chọn có thể là “Một bất tiện được Chúa quan phòng”, hay “Hội Vui”, trích từ phần thứ hai của cùng Tài liệu.
Cho Thanh thiếu niên, thì đọc :
Một Giấc mơ làm thay đổi cuộc đời
Cuộc đời của Gioan Bosco bình lặng giữa làm việc, học hành và cầu nguyện. Một đêm kia, cậu có một giấc mơ và chính cậu đã kể lại như sau :
“Lúc lên 9 tuổi, tôi có một giấc mơ, ghi khắc trong tâm trí tôi suốt đời. Trong giấc mơ, tôi thấy mình ở gần nhà, trong một sân chơi rộng, có nhiều trẻ em đến chơi. Một số kêu la, một số văng tục. Khi nghe những lời văng tục đó, tồi liền nhảy tới những đứa trẻ đó, dùng lời nói và nắm tay để làm cho chúng không văng tục nữa.
Lúc bấy giờ một Người Lạ xuất hiện, mặc áo sang trọng. Diện mạo sáng chói làm cho tôi không thể nhìn được. Ngài gọi tên tôi và nói :
-          Không phải bằng những cú đấm, nhưng với sự kiên nhẫn và lòng tốt con sẽ chinh phục các bạn của con.
Ngài liền chỉ cho tôi thấy những đứa trẻ ngỗ nghịch, sống trong tội lỗi, thay vì sống trong tình bạn với Thiên Chúa.
Tôi cảm thấy lúng túng và ngạc nhiên, vì tôi chỉ là một đứa trẻ nghèo và dốt nát. Lúc bấy giờ lũ trẻ ngưng chửi lộn và đánh nhau. Tất cả đều tập trung chung quanh Người Lạ đang nói. Hình như tôi không chú ý đến những gì Người Lạ nói. Tôi đã hỏi Ngài :
-          Ông là ai mà ra lệnh cho tôi làm những điều tôi không có thể làm như thế?
-          Ta là Con Bà mà mẹ con dạy phải chào mỗi ngày ba lần. Tên của Ta, con hãy hỏi Mẹ của Ta.
Lúc đó, bên cạnh Người Lạ xuất hiện một Bà dáng vẻ uy nghi, mặc áo sáng chói như mặt trời. Khi thấy tôi lúng túng, Bà đến gần tôi, dịu dàng cầm lấy tay tôi và nói :
-          Con hãy nhìn kìa.
Khi chạy tới nhìn, tôi thấy các đứa trẻ biến mất, thay vào đó, xuất hiện nhiều con dê, chó, mèo, gấu và một số con thú khác.
-          Đây là cánh đồng con phải làm việc. Con hãy khiêm tốn, mạnh mẽ và can trường! Điều con thấy xảy ra cho các con thú, con hãy làm cho các con của Ta!
Lúc bấy giờ tôi nhìn xung quanh, này đây : thay vì những con thú hung dữ, xuất hiện những con chiên hiền lành đang chạy nhảy tung tăng, như đang mừng lễ, xung quanh Người Lạ và Người Nữ.
Ngay lúc đó, vẫn còn đang mơ, tôi bắt đầu khóc và xin Bà cắt nghĩa cho tôi rõ hơn, vì tôi không hiểu điều Bà nói với tôi. Lúc bấy giờ Bà đặt tay trên đầu tôi và nói với tôi :
-          Vào đúng thời con sẽ hiểu tất cả.
Ngay sau khi Bà nói lời đó, một tiếng động lớn đánh thức tôi dậy và mọi sự biến mất. Tôi vẫn còn ngạc nhiên. Tay tôi cảm thấy còn đau vì những cú đấm tôi đã đấm, và mặt tôi sưng tấy lên vì những cú đấm tôi đã chịu từ những đứa trẻ đó”.
Ngay sau khi thức dậy, cậu Gioan Bosco nhảy ra khỏi giường, đọc kinh vội vàng và chạy xuống bếp, ở đó có mẹ, bà nội và hai anh là Giuse và Antôn. Không kềm hãm được lâu, cậu vừa làm điệu bộ và vừa làm cử chỉ kể lại giấc mơ đó. Các anh cười điên dại :
-          Mày sẽ trở thành đứa chăn chiên! – Anh Giuse nói.
-          Hay mày sẽ trở thành tướng cướp! – Anh Antôn vừa nói vừa chế nhạo.
Trái lại Mẹ Magarita nghiêm trang nhìn vào đứa con của mình, khôn ngoan và quảng đại, nói :
-          Biết đâu, một ngày kia con sẽ trở thành linh mục.
Nhưng Bà Nội dọng cây gậy xuống đất và thốt ra những lời này :
-          Mộng mị là mộng mị, không cần phải tin vào mộng mị. Bây giờ chúng ta ăn sáng đã.
hay : Nghệ sĩ xiếc bé nhỏ của Thiên Chúa
Cho dù gặp nhiều khó khăn, hằng ngày Gioan suy nghĩ về giấc mơ rất nhiều và điều này giúp cậu tiếp tục dấn thân mãnh liệt hơn. Cậu đã biết nhiều bạn trẻ sống ở các nhà chung quanh hay ở những nông trại rải rác trong làng. Một số đứa tốt, nhưng cũng có một số đứa hống hách, dốt nát và thô kệch. Cậu thường chơi trò lippa (bóng chày) với các bạn trẻ đó. Vài đứa đã trở thành bạn, nhưng Gioan muốn làm hơn nữa, phải làm hơn nữa! Một tư tưởng đến với cậu trong ngày lễ hội của làng. Cậu quyết định “học” các mánh khoé của những người làm trò ảo thuật và các bí mật của những người đi thăng bằng. Cậu đã trả hai xu để có chỗ ngồi đầu trong khu biểu diễn. Cậu đã xin mẹ những đồng xu đó :
    Con hãy lo liệu như con muốn, nhưng đừng xin tiền mẹ, vì mẹ còn ít tiền!
Cậu luôn nghe lời mẹ : cậu bắt và bán chim, cậu đan rổ và bẫy chim, thương lượng với những người bán dạo, tìm cỏ thuốc và đem đến tiệm thuốc ở Castelnuovo, nhưng không đạt được số tiền mong muốn.
Cậu về nhà và thử đi trên dây, lấy một con gà còn sống từ cái nồi đang được đun trên bếp lửa. Sau nhiều tháng tập luyện, kiên trì, té xuống từ trên dây, bị các bạn cười nhạo, sau cùng, buổi biểu diễn đã sẵn sàng!
Cậu mời tất cả các bạn, nhưng không xin một xu nào cho việc biểu diễn, cậu chỉ muốn trong những lúc xen kẽ, các bạn cầu nguyện với cậu, nghe cậu lập lại bài giảng Chúa nhật cậu đã chăm chú nghe từ linh mục trong Nhà Thờ. Cậu thường kể những câu chuyện xây dựng mà cậu đã đọc trong sách. Nhưng không phải các cuộc biểu diễn đều thành công. Một ngày nọ, Antôn từ cánh đồng đến vào lúc cậu đang biểu diễn. Antôn vất sợi dây trên vai xuống đất, đầy tức giận và la lớn :
        Đây, thằng làm trò hề nè! Thằng làm biếng nè! Tao bẻ gãy xương mày trên cánh đồng nè! Cho nó làm thầy lang nè!
Gioan chịu đựng và chạy xa hơn 200 thước.
Cho Thiếu nhi, thì đọc :
Một bất tiện được Chúa quan phòng (Un inconveniente provvidenziale)
Sau khi lấy quyết định, Gioan mặc áo giáo sĩ. Ngài được Don Cinzano, cha xứ Castelnuovo trao ban trong một thánh lễ long trọng. Từ lúc đó, ngài thay đổi hoàn toàn, vì mặc áo giáo sĩ cũng có nghĩa là thay đổi đời sống : cởi áo và những thói quen của thanh thiếu niên cho đến lúc bấy giờ, để mặc lấy áo và những thói quen của một con người mới.
Thầy Gioan chuẩn bị tốt và coi đây là việc rất nghiêm túc, nhưng sau khi mặc áo, cha xứ mời thầy cùng với ngài tham dự lễ hội của giáo xứ, tuy nhiên thầy cũng xin đừng mừng bước tiến này của thầy. Chính vì thế, sau một tuần tĩnh tâm cho việc mặc áo, Thầy Gioan tham dự lễ hội, trong đó người ta không nói gì khác ngoài trò chơi, nhảy múa và ăn uống. Thầy cảm thấy mình như một con rối với chiếc áo mới, cốt yếu đến để cho người ta khen ngợi và vỗ tay.
   Có gì giống nhau giữa những điều này với điều trước đó vài giờ mình đã mặc áo thánh thiện để tận hiến hoàn toàn cho Chúa?
Khi về nhà, Thầy nói với cha xứ về đói đó, và ngài khuyên thầy hãy làm quen, vì :
   Thế gian là như vậy. Chúng ta phải đón nhận thế gian như vậy. Phải nhìn thấy sự xấu để sau này xa tránh nó.
Theo từng lời, Cha Cinzano không sai, nhưng cũng không có lý, vì không cần phải đi tìm sự xấu!
Từ kinh nghiệm đó, Thầy Gioan đã quyết định cho mình một nội quy. Không phải một trăm ngàn luật, nhưng sau này không tuân giữ, nhưng ít quy luật, rõ ràng và thích hợp với hoàn cảnh. Nhờ đó Thầy dễ dàng trung thành với việc chọn lựa của mình. Thầy đã nghĩ đến việc viết một kế hoạch cho chính mình, chúng ta tóm gọn như sau :
1.      Bao có thể tôi sẽ không dự các bữa ăn và các bữa tiệc không phù hợp.
2.      Tôi không làm xiếc trước mặt mọi người nữa (khi mặc áo linh mục).
3.      Tôi sẽ cố gắng tìm thời gian để suy tư. Không thái quá trông ăn uống và ngủ nghỉ.
4.      Tôi sẽ bắt đầu đọc các sách đạo để biết Thiên Chúa tốt hơn.
5.      Tôi sẽ cố gắng chống lại những tư tưởng, lời nói và hình ảnh chống lại đức thanh khiết tôi đã chọn.
6.      Hằng ngày tôi sẽ tìm giờ để dành cho cầu nguyện.
7.      Tôi sẽ kể cho người tôi gặp những sự kiện và tư tưởng để làm điều tốt cho linh hồn.
Kế hoạch đời sống này rất hữu ích cho Gioan trong những năm ở Đại Chủng viện, vì mỗi lần hình như mình làm điều sai, Thầy có thể duyệt xét và canh tân những quyết định của mình. Chắc chắn, người ta không có thể theo đuổi sự trọn lành mà không bao giờ sai lỗi, tuy nhiên Thầy đã trung thành. Khi là Linh mục, Don Bosco cũng đã đề xuất hệ thống này cho học sinh Đa Minh Savio, và kết quả? Đó là sự thánh thiện!
hay : Hội Vui
Khi đi học, cậu Gioan gặp nhiều nhóm bạn khác nhau. Thông thường, một số đứa cần phải được khuyên dạy, một số khác thì dửng dưng và nhiều đứa tốt. Cậu có thói quen tiếp xúc với các bạn tốt, từ chối những đề nghị của các bạn xấu. Nhưng những đứa xấu thường là những đứa học kém, dần dần đến với Gioan để xin giúp làm bài. Lúc đầu cậu giúp chúng làm bài, nhưng sau đó, theo lời khuyên của Thầy Giáo, cậu chỉ cắt nghĩa cho các bạn đó phải tự mình học và làm bài. Danh tiếng của Gioan ngày càng nổi bật và nhờ tiếp xúc với Gioan, các bạn đó, cho dù thực sự xấu, đã không còn xấu nữa. Chúng bắt đầu gặp nhau không chỉ để học, nhưng còn để giải trí và kể truyện cho nhau. Chúng đã lập một hội với nội quy. Hội đó được gọi là Hội Vui :
1. Không làm điều nào bất xứng với người Kitô hữu tốt.
2. Xác đáng chu toàn bổn phận học hành và đạo đức.
Sau đó Gioan đi gặp một linh mục đạo đức, Kinh sĩ Meloria. Ngài mời gọi cậu năng lãnh nhận các bí tích, là điều bất thường trong thời bấy giờ. Gioan đã thực hành việc đó và sau này cậu đã nói :
   Nếu tôi có sức mạnh để các bạn xấu không thể lôi kéo tôi, đó là nhờ những lần tôi gặp gỡ Chúa thường xuyên.
Trong thời gian ngắn, cậu lãnh đạo một đạo binh nhỏ. Một Chúa nhật nọ, một người làm xiếc, lúc bấy giờ gọi là người nhảy múa đu dây, có ý định trình diễn bên cạnh nhà thờ trước giờ lễ. Nhiều bạn trẻ thích những trò biểu diễn đó hơn những lễ nghi thánh. Gioan đã thách đấu với nhiều trò khác nhau mà người làm xiếc đó cho rằng mình sẽ chiến thắng, nhưng Gioan vẫn thách đấu, bất chấp sự cao ngạo của đối thủ. Sau khi chiến thắng vẻ vang, Gioan chấp nhận trả tiền lại để người làm xiếc ra đi, nhờ đó các bạn của cậu không bị chia trí khi chu toàn bổn phận.
CÔNG BỐ TIN MỪNG
Tin Mừng được công bố với bài hát Hallêluia
TIỀN XƯỚNG TIN MỪNG                                                 xem Mt, 18, 3
Ha-lê-lui-a, Ha-lê-lui-a. - Chúa nói : “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời“. Ha-lê-lui-a.
TIN MỪNG                                                            Mt 18,1-6.10
Ai tiếp đón một em nhỏ nhân danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.
+ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng : “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo : “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
“Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như thế này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.
(Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn.
Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết : các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”). Đó là Lời Chúa.
BÀI GIẢNG
DẤU CHỈ
Vài thiếu niên đưa một bình đựng đất và một chậu đựng lúa lên trước Thánh Quan. Sau đó Linh mục đọc những lời sau đây hay những lời tương tự. Dấu chỉ có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh.
Các bạn thân mến.
Các bạn đã nghe về Thánh Gioan Bosco : ngay từ nhỏ, ngài đặt đời sống ngài cho các bạn khác sử dụng vì yêu mến Chúa. Để làm những gì Chúa Giêsu yêu cầu, ngài phải làm nhiều việc hy sinh và những cố gắng của ngài đã đem lại nhiều kết quả tốt đẹp. Chúng ta có thể nói rằng Don Bosco tiêu hao đời mình vì yêu mến người khác.
Những hạt lúa này cũng vậy, để tăng trường và mang nhiều bông hạt, cần phải hy sinh : thực vậy những hạt lúa phải chết đi trong lòng đất để trở thành cây lúa.
Chúng ta cũng muốn sống cho người khác như Cậu bé Gioan Bosco, và để giúp chúng ta tuân giữ cam kết của chúng ta, chúng ta hãy trở nên hạt lúa.
Một ngày kia chúng ta phải gieo hạt lúa của chúng ta vào lòng đất, để nhắc nhở chúng ta là phải lớn lên và mang lấy bông hạt tình yêu, chúng ta cần phải can đảm hành động và săn sàng hy sinh.
Xin Thánh Gioan Bosco giúp chúng ta yêu mến Chúa.
Khi thiếu niên tiến lên gieo hạt lúa của mình, có thể hát bài thánh ca thích hợp.
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
Đây là dịp tốt để thanh thiếu niên chuẩn bị những lời cầu nguyện đơn sơ và đọc lớn tiếng, không quy chiếu hình thức cầu nguyện dành cho người khác.
Kinh Lạy Cha …
PHÉP LÀNH
Linh muc dang tay đọc lời nguyện chúc lành sau đây :
Chúng ta hãy cầu nguyện.
Lạy Chúa là nguồn mạch mọi ơn sủng và sự thánh thiện, xin âu yếm nhìn đến thanh thiếu niên đang cầu nguyện trước Thánh Quan Don Bosoco, là bạn và người thừa kế của Chúa Kitô, là chứng tá trung thành của Tin Mừng : xin cho chúng con cảm thấy được Chúa nhậm lời nhờ lời chuyển cầu của Ngài bên toà vinh quang Chúa, nhờ đó chúng con cũng trở nên bạn của Chúa và mang lấy trái tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Đ. Amen.
XÔNG HƯƠNG
Chủ sự tôn kính Thánh Quan với việc xông hương.
Sau kinh nguyện này, vài thanh thiếu niên trang trí Thánh Quan với các biểu tượng là hoa và nến, hay hai câu thích hợp, được chọn từ Tin Mừng và Sách của Don Bosco.
KẾT THÚC
Linh mục dang tay trên những người hiện diện và đọc :
Lạy Chúa, là vinh quang và niềm vui cho các đầy tớ trung tin của Chúa,
nơi Thánh Gioan Bosco, Chúa đã ban cho chúng con
dấu chỉ sự bảo vệ của Chúa,
xin cho Dung Nhan Chúa rạng ngời trên chúng con.
Đ. Amen.
Xin cho lời chuyển cầu của Thánh Gioan Bosco,
giúp chúng con nên tốt,
xin cho mẫu gương của Ngài thôi thúc chúng con sống theo Tin Mừng,
vun trồng tình bạn với Chúa Giêsu và Mẹ Maria,
phục vụ Chúa và anh chị em chúng con trong tình yêu.
Đ. Amen.

Xin cho các con được vui hưởng niềm vui và bình an Thiên Đàng với Mẹ Maria,
là Nữ Vương các Thánh.
Đ. Amen.

Và xin Phép lành của Thiên Chúa Toàn Năng
là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần
xuống trên Anh chị em và ở lại luôn mãi.
Đ. Amen.
THÁNH CA  Thánh ca kính Don Bosco.
 

 

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm