Danh mục bài viết

Cập nhật hôm nay, lúc 8:25 - Lượt xem 4129

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 7 Thường Niên năm C

Thương Người Như Chúa Thương (1Sm 26,7-9.12-13.22-23; 1Cr 15,45-49; Lc 6,27-38)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Kính thưa cộng đoàn, sứ điệp Lời Chúa hôm nay kêu gọi mọi người tín hữu sống đỉnh cao của đức bác ái Kitô giáo, đó là "yêu thương kẻ thù như Chúa thương". Cần phải chúc phúc, làm ơn, cầu nguyện cho kẻ nghịch người thù với mình. Có như thế chúng ta mới giống Cha chúng ta ở trên trời, Người thương ban ơn giáng phúc cho kẻ dữ cũng như người lành. Đây là điều rất mới mà Chúa Giêsu đã dùng chính cuộc đời của mình để minh chứng và dạy các môn đệ sống cũng như rao truyền giới răn yêu thương như Chúa đã yêu.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh lễ. Xin cho chúng ta luôn vâng nghe và làm theo Lời Chúa dạy, để xứng đáng làm con cái Chúa.

  • Dẫn vào bài đọc 1: 1Sm 26,7-9.12-13,22-23

Vua Saun thù ghét Ðavít là trung thần của vua. Vua luôn tìm giết ông. Ngược lại, Ðavít rất bao dung, ông có thể giết vua được dễ dàng, nhưng ông đã tha chết cho vua. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

  • Dẫn vào bài đọc 2: 1Cr 15,45-49

Vì tổ tông Adam đã phạm tội, nên Thiên Chúa cho Con Một Người chịu chết chuộc tội loài người. Nhờ đó mọi người được mang hình ảnh Ðấng bởi trời, phải sống yêu thương như Thiên Chúa. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

  • Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 6,27-38

Tin Mừng hôm nay loan truyền luật yêu thương tuyệt đỉnh của Chúa cho mọi người. Ðó là yêu thương, làm ơn và cầu nguyện cho kẻ thù, để được nên giống Chúa là Ðấng nhân từ.

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Thiên Chúa là Cha nhân lành hằng thương yêu cứu giúp kẻ dữ như người lành. Chúng ta vui mừng cảm tạ Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. “Hãy yêu thương và làm ơn cho kẻ ghét anh em”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong hội Thánh luôn sống đức ái như Chúa đòi hỏi, để mang tình yêu của Chúa đến với mọi người đặc biệt với những người tội lỗi và thờ ơ.

2. Hiện nay bạo lực, hận thù, khủng bố đang hoành hành khắp nơi trên thế giới. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương biến đổi lòng người để họ biết yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho nhau bởi vì cùng đích của con người không phải là sự sống đời này.

3. "Các con hãy có lòng nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ". Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ biết vâng nghe và làm theo Lời Chúa dạy, để được nên giống Chúa là Cha nhân từ.

4. "Các con chớ xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa đoán xét". Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta đừng bao giờ xét đoán lên án ai, nhưng biết sống những điều Chúa đòi hỏi để khỏi bị xét phạt nặng nề.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời. Xin giúp chúng con thực thi đức ái Kitô giáo một cách cụ thể trong đời sống hằng ngày, là biết chết đi cho cái tôi ích kỷ kiêu căng, biết khiêm tốn hạ mình để phục vụ tha nhân. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen

Rose-MtgTL


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm