Danh mục bài viết

Cập nhật 22/10/2011 - 22:2 - Lượt xem 3368

Thánh quan DonBosco đến Việt Nam từ 16/1/2010 đến 26/1/2011(Tiếp theo)

PHẦN 3 : HỖ TRỢ PHỤNG VỤ 1. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ 2. CỬ HÀNH • Tiếp đón Thánh Quan : Đến – Tiếp đón - Vị trí • Cử hành Chuyển giao cho Cộng thể kế tiêp 3. CẦU NGUYỆN • Don Bosco gặp Thanh thiếu niên Cử hành cầu nguyện với Thanh thiiếu niên • Don Bosco gặp Giới trẻ Canh thức với Giới trẻ • Don Bosco gặp Cộng đoàn Giáo dục Cử hành cầu nguyện với Cộng đoàn Gíao dục

 

I. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ
1. Quy tắc về lòng đạo đức bình dân và phụng vụ
Để tôn kính Thánh quan Don Bosco cách tốt nhất trong khung cảnh phụng vụ, trước hết phải nhìn đến những hướng dẫn của Bộ đặc trách Việc Thờ Phượng Thiên Chúa và Kỷ luật các Bí tích trong Quy tắc về lòng đạo đức bình dân và phụng vụ được ấn hành năm 2002
Trong số 229, chúng ta được nhắc nhở :
“Cần phải dạy các tín hữu về sự liên kết giữa Lễ các Thánh và việc cử hành các Mầu nhiệm Chúa Kitô. Thực vậy, lễ các Thánh, theo lý do cội nguồn của mình, trong ánh sáng của việc thực hiện chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa và ‘công bố những điều kỳ diệu của Chúa Kitô nơi các tôi tớ của Ngài’, lễ của chi thể Ngài (các Thánh) là lễ của Đầu là Chúa Kitô".
Một tài liệu trước đây trong giai đoạn chuẩn bị này đề ra ba mục tiêu nhằm cống hiến định hướng Chúa Kitô để tôn kính Thánh Quan Don Bosco giúp các tín hữu chuẩn bị tiếp đón Thánh Quan.
Trong cuộc Hành trình của Thánh Quan, sự tham dự của các tín hữu được đặc biệt tiên liệu khi Thánh Quan đến cộng đoàn tiếp đón. Về vấn đề này, Cuốn Quy tắc nhắc nhở chúng ta ở số 247 :
"Để việc tiếp đón luôn tuân giữ đặc tính là tỏ lộ đức tin mà các tín hữu cần phải được dạy dỗ về khía cạnh thần học, phụng vụ và nhân học của việc tiếp đón (đi kiệu).
Trên phương diện Thần học, việc tiếp đón phải được trình bày như là dấu chỉ tình trạng lữ hành của Giáo Hội là Dân Chúa lữ hành, cùng với Chúa Kitô và đi theo Chúa Kitô, ý thức rằng mình không có nơi cư trú vĩnh viễn trên thế gian này (xem Dt 13, 14), và đang di chuyển trên những con đường trần thế để đi về Giêrusalem; đây cũng là dấu chỉ làm chứng về đức tin mà cộng đoàn Kitô hữu dâng lên Chúa mình trong bối cảnh xã hội dân sự; sau cùng nó cũng là dấu chỉ vai trò truyền giáo của Giáo Hội, ngay từ đầu, vâng theo lệnh Chúa truyền (xem Mt 28, 29-20), lên đường để công bố Tin mừng Cứu rỗi khắp thế giới.
Trên phương diện Phụng vụ, việc đi kiệu cũng phải được hướng tới, kể cả về khía cạnh bình dân, cử hành Phụng vụ; trình bày chuyển động từ Nhà Thờ đến Nhà Thờ như là Giáo Hội sống động trong thế giới, như đang di chuyển về cộng đoàn ở trên trời; điều này có nghĩa là việc đi kiệu được tiến hành với Linh mục (Giáo sĩ) chủ sự, để tránh những sự biểu lộ thiếu kính trọng hay kém đạo đức; cung cấp dịp cầu nguyện rộng mở, không loại bỏ việc công bố Lời Chúa; dành chỗ cho các bài thánh ca, ưu tiên cho các Thánh vịnh, có nhạc khí hỗ trợ; đề nghị khiđi kiệu, các tín hữu cầm nến hay đèn; tiên liệu những lúc dừng lại, xen kẻ với việc tiến bước, như là hình ảnh của đời sống lữ hành; kết thúc đi kiệu với một vinh tụng ca dâng lên Thiên Chúa, nguồn mạch mọi sự thánh thiện, và với phép lành của Giám mục, hay linh mục và phó tế.
Sau cùng, trên phương diện nhân học, việc đi kiệu phải nêu bật ý nghĩa “một cuộc hành trình chung” (cùng nhau tiến bước) : cùng một bầu khí cầu nguyện, kết hiệp với tiếng hát, hướng tới cùng một mục tiêu, các tín hữu cảm thấy được kết hiệp với nhau, quyết tâm thực hiện một cuộc hành trình đời sống cụ thể, qua các bổn phận Kitô giáo đang xảy ra trong cuộc đi kiệu”.
Mỗi cộng đoàn phải chuẩn bị cho biến cố này bằng cách để ý tới khoảng cách, sự tham gia của dân chúng, và những cơ hội được công hiến. Tiếp đến, chúng tôi cống hiến nghi thức khai mạc và kết thúc, bao hàm việc đi kiệu.
1.     Bố trí, trang hoàng và tôn kính Thánh Quan
Thánh Quan có thể đặt ở khu vực bên cạnh bàn thờ hay, ít thích hợp hơn, trước bàn thờ, trong trường hợp này, nên đặt cách bàn thờ một khoảng trống để không ngăn cản trung tâm bàn thờ, tượng trưng Chúa Kitô. Khi được rước vào, Thánh Quan có thể được đặt gần bàn thờ để cử hành Thánh Lễ, sau đó được chuyển sang bên phải.
Về việc trang hoàng, sự đơn sơ cần phải có trong việc trưng bày hoa, để tránh cảm tưởng là quan tài, hay quá đáng. Có thể đặt bên cạnh Thánh Quan hai bản văn, một được trích từ Phúc Âm và một được trích từ Don Bosco, để dẫn tới tư tưởng là hồng ân sự sống. Ở dưới, xương thánh nhắc chúng ta về hạt lúa rơi xuống đất và chết đi, sẽ làm nẩy sinh sự sống mới.
Về việc tôn kính, cuối số 237, Cuốn Quy tắc nhắc nhở chúng ta :
"Có nhiều hình thức bình dân tôn kính các Xương Thánh : chẳng hạn hôn xương thánh, trang hoàng với đèn/nến và hoa, ban phép lành với xương thánh, đem đi kiệu, và không loại trừ đem xương thánh đến người bệnh để nâng đỡ họ và cống hiến cho họ dịp xin ơn chữa lành : tất cả những việc đó phải được tiến hành cách rất trang trọng và với lý do đức tin chính đáng. Trong mọi trường hợp, cần phải tránh việc đặt Xương Thánh trên chính bàn thờ, vì bàn thờ dành cho Mình Máu Thánh Vua các tử đạo”.
Đối với chúng ta, việc hôn (nếu Thánh Quan được thiết kế thích hợp cho việc hôn Thánh Quan) và xông hương Xương Thánh là việc đúng đắn, và được cung cấp trong cuốn Nghi Thức Ban Phép Lành ảnh tượng các Thánh.


II. CỬ HÀNH
A. NGHI THỨC TIẾP ĐÓN THÁNH QUAN
Khi tiếp đón Thánh Quan, có thể sử dụng Nghi thức Làm phép ảnh tượng các Thánh trong Cuốn Nghi Thức Các Phép, sử dụng cùng một lược đồ. Chúng tôi đề nghị hai cách :
1. Tiếp đón ngoài Nhà Thờ để đi kiệu
2. Tiếp đón trong Nhà Thờ
Về CÁCH THỨ NHẤT, chúng tôi đề nghị như sau :
·       Chào chúc ngoài Nhà Thờ
·       Dẫn nhập
·       Đi kiệu
·       Xếp đặt
·       Xông hương
·       Tôn kính
Đây là Lược đồ của cách CỬ HÀNH THỨ HAI
KHAI MẠC
Khi Thánh Quan gia nhập đoàn rước, hát bài thích hợp hay dân chúng thinh lặng suy gẫm.
THÁNH CA  
CP 669 Praise God; CP 617 Light of the world
Bài tiếng Việt : Ca lên đi 2, Ca lên đi 3, Ca lên đi 5, Chúa là ánh sáng 1, Chúa là Ánh sáng 2 (trong Thánh Ca Cộng Đồng Ba Thôn, trang 93-94.108.114)
Các lời phải nêu cao những kỳ công của Thiên Chúa nơi Đầy Tớ Ngài là Don Bosco. Có lẽ nên dành Thánh ca “Padre Maestro e amico” hay bài tương tự cho những dịp khác, tùy theo cơ hội và dịp.
BỐ TRÍ THÁNH QUAN
Bên cạnh hay góc bàn thờ.
Mọi người làm Dấu Thánh Giá, khi linh mục đọc :
Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.
Đ. Amen.
CHÀO CHÚC
Linh mục chào những người hiện diện với những lời sau đây hay những lời tương tự, tốt nhất là rút từ Kinh Thánh :
Nguyện xin Ơn sủng Chúa Giêsu Kitô, Triều thiên của tất cả các Thánh,
Tình yêu của Thiên Chúa Cha chúng ta
và sự Hiệp thông của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em
Đ. Và ở cùng cha.
hay lời chào chúc khác thích hợp
DẪN NHẬP
Linh mục hay thừa tác viên thích hợp bắt đầu nghi thức tiếp đón với những lời sau hay những lời tương tự :
Anh Chị em thân mến, chúng ta đang cử hành nghi thức tiếp đón Thánh Quan trong đó có xương Thánh Gioan Bosco. Giờ đây chúng ta trưng bày Thánh Quan để Giáo dân biểu lộ lòng tôn kính. Nhưng trước hết, chúng ta hãy chúc tụng và tôn vinh Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự thánh thiện. Chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn mình để có thể hiểu ý nghĩa đích thật của việc cử hành này.
Khi trưng bày Xương Thánh Gioan Bosco cho chúng ta tôn kính, Mẹ Giáo Hội muốn đặt trước mắt chúng ta hình ảnh những người được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, đi theo Chúa Kitô khi còn sống cũng như khi qua đời, nhờ đó khi hướng nhìn thành thánh tương lai, chúng ta có thể nhận ra cách thức các Thánh đã đạt tới sự kết hiệp trọn vẹn với Chúa Kitô. Các ngài là bạn và người thừa tự cùng với Chúa Giêsu, là mẫu gương và bổn mạng chúng ta. Các ngài yêu thương chúng ta, đến trợ giúp chúng ta, cầu bầu cho chúng ta, vì sợi dây hiệp thông huyền nhiệm giữa các phần tử lữ hành của Giáo Hội trên thế gian và những người đã vào Thành Thánh Giêrusalem trên trời.
CẦU NGUYỆN
Chúng ta hãy cầu nguyện.
Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con, Cha đã quan phòng ban cho chúng con Thánh Gioan Bosco làm cha và thầy của thanh thiếu niên. Nhờ Mẹ Maria hướng dẫn, Người đã làm việc với lòng nhiệt thành không mỏi mệt vì lợi ích của Giáo Hội. Xin Cha cũng đốt lên nơi chúng con cùng một đức ái tông đồ thôi thúc chúng con tìm kiếm phần rỗi cho anh chị em chúng con, hầu phụng sự Cha là Sự Thiện cao cả duy nhất. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Cha, Chúa chúng con, là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Đ. Amen.
ĐỌC LỜI CHÚA
Người đọc hay một người hiện diện đọc một hay nhiều bài đọc Kinh Thánh, ưu tiên chọn những Bài Đọc trong Sách Lễ Rôma hay trong Phụng vụ các Giờ Kinh, trong Phần Chung hay trong Phần Riêng các Thánh, ở giữa các Bài Đọc có Bài Đáp ca hay thinh lặng suy gẫm. Bài Tin Mừng luôn chiếm vị trí vinh dự. Có thể đọc các Bài sau đây :
Bài đọc 1                                           Ed 34,11-12.15-16.23-24.30-31
Ta sẽ cho xuất hiện một mục tử để chăn dắt chúng.
Lời Chúa trong Sách Ngôn Sứ Êdêkien.
Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này : “Đây, chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm. Như mục tử kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày nó ở giữa đàn chiên bị tản mác thế nào, thì Ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của Ta như vậy. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác, vào ngày mây đen mù mịt.
Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ bồi dưỡng; con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng.
Ta sẽ cho xuất hiện một mục tử để chăn dắt chúng; nó sẽ chăn dắt chúng; đó là Đa-vít, tôi tớ của Ta : Chính nó sẽ chăn dắt chúng; chính nó sẽ là mục tử của chúng. Chính Ta, Đức Chúa, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và Đa-vít, tôi tớ của Ta, sẽ là ông hoàng ở giữa chúng. Chính Ta, Đức Chúa, Ta đã phán. Bấy giờ chúng sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa của chúng. Ta ở với chúng, còn chúng, nhà Ít-ra-en, chúng là dân của Ta.
Phần các ngươi, hỡi các chiên của Ta, các ngươi là đàn chiên trong đồng cỏ của Ta. Các ngươi là phàm nhân, còn Ta là Thiên Chúa các ngươi”. Đó là Lời Chúa.
ĐÁP CA                                Tv 33: 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11
1.  Hạnh phúc thay, người CHÚA không hạch tội,
và lòng trí chẳng chút gian tà.
Bao lâu con lặng thinh không thú lỗi,
thì gân cốt rã rời, cả ngày con gào thét.
 
ĐC.  Chúc tụng Chúa, là vinh quang của các Thánh
 
2.  Vì ngày đêm con bị tay Ngài đè nặng,
nên sức lực hao mòn, như bị nắng mùa hè thiêu đốt.
Bởi thế, con đã xưng tội ra với Ngài,
chẳng giấu Ngài lầm lỗi của con.
Con tự nhủ : "Nào ta đi thú tội với Chúa,"
và chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con.
 
3.   Vì thế, ai là người hiếu trung với Chúa
sẽ kêu cầu Ngài lúc gặp cảnh gian truân ;
cho dầu nước lũ có ngập tràn
cũng không dâng tới họ.
Chính Chúa là nơi con ẩn náu,
giữ gìn con khỏi bước ngặt nghèo.
Khắp bốn bề, Chúa làm trổi vang lên
những khúc ca mừng con được giải thoát.
 
4.   Chúa rằng : "Này đây Ta răn dạy,
chỉ cho con biết đường lối phải theo,
để mắt nhìn con, Ta ban lời khuyên nhủ.
Đừng bắt chước lừa ngựa, giống vô tri,
phải chế ngự bằng dây cương hàm thiếc,
nếu không, nó chẳng chịu đến gần."
 
5.   Bao đau khổ sẵn chờ kẻ dữ,
còn ai tin cậy CHÚA, luôn được Người ấp ủ thương yêu.
Hỡi những người công chính,
hãy vui lên trong CHÚA, hãy nhảy mừng.
Mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo.
TIỀN XƯỚNG TIN MỪNG                                                 xem Ga 10,14.15
Ha-lê-lui-a, Ha-lê-lui-a. - Chúa nói : “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên”. Ha-lê-lui-a.
TIN MỪNG                                                            Mt 18,1-6.10
Ai tiếp đón một em nhỏ nhân danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.
+ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng : “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo : “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
“Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như thế này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.
(Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn.
Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết : các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”). Đó là Lời Chúa.
BÀI GIẢNG
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
Những lời nguyện này hay những lời nguyện tương tự có thể đọc luân phiên giữa các em thiếu nhi, giới trẻ, thầy giáo và cha mẹ, tùy theo hoàn cảnh. Hình thức Kinh Cầu cũng có thể được sử dụng như trong Phụng vụ các Giờ Kinh, vì dân chúng dễ dàng theo dõi hơn..
Trong cử hành tôn kính Cha và Thầy Giới trẻ, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa Cha chúng ta, là Đấng luôn sẵn sàng nhậm lời con cái Ngài cầu nguyện.
Đ. Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con.
1.  Cho Đức Thánh Cha, các Đức Giám mục, Linh mục và Phó tế : xin Chúa ban ơn giúp các ngài công bố Tin Mừng chân lý và niềm vui qua chứng tá quảng đại về ơn gọi của các ngài. Chúng con cầu xin Chúa.
2.  Cho tất cả những người thành tâm thiện chí : xin cho sự dấn thân của họ cho một thế giới ngày càng tốt đẹp hơn được xây dựng trên tình yêu quảng đại và vô vị lợi. Chúng con cầu xin Chúa.
3.  Cho các Tu sĩ Salêdiêng và cho các Nữ Tu Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, nhờ noi gương Thánh Gioan Bosco trong việc hoàn toàn dâng hiến đời mình cho sứ mệnh giáo dục giới trẻ, biết hình thành nơi mình hình ảnh đích thật của Chúa Kitô. Chúng con cầu xin Chúa.
4.  Cho thanh thiếu niên không được chăm sóc, sống ngoài lề xã hội và không có lý tưởng : xin cho họ được tìm thấy nơi mỗi người con của Thánh Gioan Bosco một người bạn để giúp họ xây dựng đời mình theo Tin Mừng. Chúng con cầu xin Chúa.
5.  Cho tất cả những người tham gia vào việc giáo dục Kitô giáo cho giới trẻ : xin cho họ tìm thấy nơi Thánh Bổn mạng của mình một người thầy và hướng đạo luôn gợi hứng cho sứ mệnh của mình. Chúng con cầu xin Chúa.
6.  Cho tất cả chúng ta đang tụ họp chung quanh Thánh Quan Don Bosco : xin cho tất cả chúng ta nhờ noi gương thánh thiện của Cha Thánh Gioan Bosco, hằng ngày chúng ta cam kết thực hiện giáo huấn của Tin Mừng về tình yêu và chấp nhận nhau, để sau này được tiếp nhận trong sự hiện diện của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.
7.  Ý nguyện khác
Lạy Cha chúng con ở trên trời …
LỜI NGUYỆN KẾT              Linh mục dang tay đọc kinh sau đây :
Chúng ta hãy cầu nguyện.
Lạy Chúa là nguồn mạch mọi ơn sủng và sự thánh thiện, xin âu yếm nhìn đến các tín hữu Chúa đây đang tiếp đón Thánh Quan của Cha Thánh Gioan Bosco, là bạn và người thừa kế của Chúa Kitô, là chứng tá trung thành của Tin Mừng : xin cho chúng con cảm thấy được Chúa nhậm lời nhờ lời chuyển cầu của Ngài bên toà vinh quang Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Đ. Amen.
XÔNG HƯƠNG
Chủ sự xông hương kính Thánh Quan.
Sau đó, một số bạn trẻ trang trí Thánh Quan với các biểu tượng là hoa và nến, hay hai câu thích hợp, được chọn từ Tin Mừng và Sách của Don Bosco.
 
 
PHÉP LÀNH KẾT THÚC
Linh mục dang tay trên những người hiện diện và đọc :
Lạy Chúa, là vinh quang và niềm vui cho các đầy tớ trung tin của Chúa,
nơi Thánh Gioan Bosco, Chúa đã ban cho chúng con
dấu chỉ sự bảo vệ của Chúa,
xin cho Dung Nhan Chúa rạng ngời trên chúng con.
Đ. Amen.
Xin cho lời chuyển cầu của Thánh Gioan Bosco,
cứu chúng con khỏi những sự dữ hiện tại,
xin cho mẫu gương của Ngài thôi thúc chúng con sống theo Tin Mừng,
trong việc phục vụ Chúa và anh chị em chúng con.
Đ. Amen.

Xin cho Anh chị em được cùng với Mẹ Maria, Nữ Vương các Thánh
hưởng niềm vui và bình an của quê trời
trong đó Giáo Hội vui hưởng luôn mãi
trong sự hiệp thông vinh hiển với tất cả các con của mình.
Đ. Amen.

Và xin Phép lành của Thiên Chúa Toàn Năng
là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần
xuống trên Anh chị em và ở lại luôn mãi.
Đ. Amen.
THÁNH CA  Thánh ca kính Don Bosco
·    Xin làm Ánh Sao – Thiện Cẩm (TCCĐ Ba Thôn, trang 343)
·    Như Biển Cả - Quang Ánh (TCCĐ Ba Thôn, trang 345)
                 


 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm