Danh mục bài viết

Cập nhật 2/10/2020 - 14:50 - Lượt xem 11144

Dẫn lễ và Lời nguyện Lễ Ðức Mẹ Mân Côi

Lần Chuỗi Mân Côi (Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay Giáo Hội mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Đây là dịp để chúng ta chiêm ngắm và suy tôn Đức Maria. Ngày mỗi ngày, khi lần chuỗi Mân Côi, chúng ta cùng với Mẹ Maria trên hành trình cuộc đời của Chúa Giêsu từ nhập thể, nhập thế và chết trên cây thánh giá. Nhìn như vậy, chiêm ngắm như vậy, suy niệm như vậy để cùng Mẹ dâng lên Chúa mọi đau thương thử thách của cuộc đời. 

Như vậy, khi chúng ta chiêm ngắm Đức Mẹ Mân Côi, là chúng ta chiêm ngắm Đức Mẹ đón nhận Đức Ki-tô vào cung lòng và vào cuộc sống của mình, là chiêm ngắm Đức Mẹ đi theo và gắn bó thiết thân với Đức Ki-tô đến cùng. Với tâm tình đó chúng ta cùng sốt sáng hiệp dâng Thánh lễ.

  • Dẫn vào bài đọc 1: Cv 1,12-14

Sách Công vụ tông đồ cho thấy: vào thời Hội Thánh sơ khai, các Tông Đồ đã chuyên tâm cầu nguyện trong sự hiệp nhất cùng với Mẹ Maria. Mỗi người chúng ta siêng năng cầu nguyện cùng Chúa, qua Mẹ nhờ chuỗi kinh Mân côi, trong sự hiệp nhất yêu thương.

  • Dẫn vào bài đọc 2: Gl 4,4-7

Thiên Chúa yêu thương chúng ta, cho Con Một Người sinh làm con Ðức Maria, để chúng ta được làm nghĩa tử và đồng thừa tự với Ðức Maria. Ðó là nội dung đoạn thư sau đây.

  • Dẫn vào bài Tin Mừng: Lc 1,26-38

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa sai sứ thần truyền tin cho Ðức Trinh Nữ Maria, và chọn Ngài sinh ra Chúa Cứu Thế. Sau khi biết thánh ý Chúa, Ðức Maria đã thưa "Xin Vâng" như lời sứ thần truyền.

  • Cầu nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, chuỗi Mân Côi là một bản tóm tắt gọn gàng, dễ nhớ về những biến cố quan trọng trong cuộc đời Chúa Cứu Thế. Giáo Hội dành cả tháng Mân Côi để mời gọi con cái mình hãy sống niềm tin vào Thiên Chúa như chính Đức Mẹ đã sống. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cùng với Mẹ chúng ta dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện chân thành.

1. Các Tông đồ đã luôn đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với Đức Maria. Xin cho các vị Chủ chăn và đoàn chiên nơi các xứ đạo, luôn sống đoàn kết yêu thương, cùng chung tay góp sức xây dựng xứ đạo được triển nở trong đời sống đức tin, qua đó cũng làm gương sáng cho anh em lương dân.

2. Chuỗi Mân Côi là lời cầu nguyện chân thành và đơn sơ nhất. Xin cho các gia đình Công giáo trên thế giới, luôn yêu mến việc lần hạt Mân Côi và tôn sùng Trái tim Đức Mẹ, biết loại bỏ những bất hòa chia rẽ, để cùng nhau đọc kinh cầu nguyện cho gia đình luôn được yên vui đầm ấm. 

3. Trong xã hội ngày nay, sự dữ và tội ác không ngừng gia tăng. Xin cho các kitô hữu luôn có tâm tình ăn năn sám hối, biết siêng năng sốt sắng đọc lời kinh Mân Côi hằng ngày, để được Đức Mẹ đồng hành và gìn giữ, giúp cho họ chiến thắng những nết xấu trong chính bản thân mình.

4. Vâng! Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ thần truyền”. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết noi gương Mẹ là tin tưởng và trao phó cuộc đời cho Chúa. Để qua đó Chúa sẽ biến đổi mỗi người thành khí cụ bình an của Chúa.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một mẫu gương tuyệt vời là Mẹ Maria, về đời sống các nhân đức trổi vượt và luôn luôn phó thác cuộc đời cho Chúa trong chiêm niệm và khiêm nhu. Xin Chúa giúp chúng con biết sống hết tình gắn bó với Chúa như Mẹ để cuộc đời chúng con không rơi vào cõi hư vô. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Rose-MtgTL


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm