Danh mục bài viết

Cập nhật 15/5/2020 - 4:1 - Lượt xem 3956

Dẫn lễ và Lời nguyện Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm A

​Chúa Phục Sinh Hứa Ban Ðấng Phù Trợ (Cv 8, 5-18.14-17; 1Pr 3, 15-18; Ga 14, 15-21)

 

  • Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật thứ 6 Phục Sinh. Lời Chúa cho chúng ta biết Chúa sống lại sắp về Trời. Người hứa xin Chúa Cha cho Thánh Thần đến phù trợ chúng ta, giúp chúng ta chu toàn sứ mạng Người giao phó là loan báo Tin Mừng cứu rỗi cho nhiều người.

Chúng ta sốt sáng hiệp dâng Thánh Lễ. Xin Chúa Thánh Thần đến phù trợ chúng ta, giúp chúng ta luôn yêu mến và chu toàn luật Chúa dạy.

  • Dẫn vào Bài Ðọc 1: Cv 8, 5-8.14-17

Bài đọc sau đây thuật lại những lời ông Phi-lip-phê rao giảng. Nhờ đó nhiều người Sa-ma-ri tin theo Chúa, và các tông đồ Phê-rô và Gio-an đến đặt tay trên họ, để họ được lãnh nhận Chúa Thánh Thần.

  • Dẫn vào Bài Ðọc 2: 1Pr 3, 15-18

Thánh Phê-rô khuyên các tín hữu đang bị bách hại hãy trả lời các chất vấn cách hiền hòa kính trọng, theo lương tâm ngay thẳng, và sẵn sàng chịu khổ theo gương Chúa Kitô. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

  • Dẫn vào Bài Tin Mừng: Ga 14, 15-21

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su hứa sẽ không bỏ các môn đệ và chúng ta mồ côi. Người sẽ xin Chúa Cha cho Chúa Thánh Thần đến ở với chúng ta, giúp chúng ta tuân giữ luật Người vì yêu mến Người.

  • Cầu Nguyện cho mọi người:

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Ki-tô Phục Sinh đã ban Thánh Thần phù trợ những ai yêu mến và tuân giữ luật Người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin. 

1. “Thầy sẽ ban cho chúng con một Đấng phù trợ khác”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh biết thinh lặng lắng nghe Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để các ngài thêm khôn ngoan, thánh thiện dẫn dắt dân Chúa sống niềm tin yêu vào Chúa Phục Sinh.     

2. “Thân xác Đức Ki-tô đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần khí, Người đã được phục sinh”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu biết chết đi cho tính ích kỷ, hẹp hòi, ghen gét, hận thù, nhất là sẵn lòng để Thần Khí Chúa biến đổi đời sống trở nên công chính, thánh thiện hầu mai sau được phục sinh với Chúa trong vinh quang.

3. “Thầy sẽ không để anh em mồ côi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban Thánh Thần nâng đỡ những anh chị em đang mục vụ tại các miền truyền giáo, để họ chấp nhận mọi hy sinh gian khó mà loan báo tình yêu của Chúa Ki-tô Phục Sinh cho nhiều người.

4. “Ai giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, biết lắng nghe và sống lời Chúa dạy bằng đời sống đức tin chân thật, lòng bác ái yêu thương và chuyên chăm cầu nguyện, để làm chứng cho tình yêu của Chúa Ki-tô Phục Sinh.

Chủ tế: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã ban Thánh Thần cho các tông đồ và hướng dẫn các ngài trên đường phục vụ Chúa. Xin Chúa cũng thương ban Thánh Thần phù trợ chúng con, để chúng con sống đức tin vững vàng, sống lòng mến yêu tha thiết và luôn tuân giữ luật Chúa truyền dạy. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.   

NA_MtgTL


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm